Dit artikel ziet op die (Nederlandse) situaties van de prijsbepaling van een aandelenbelang waarbij de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst geen of onvoldoende duidelijkheid verschaffen over de afnameplicht en de daarbij horende prijs voor een minderheidspakket. Hierbij kan sprake zijn van prijskortingen op de pro rate parte waarde.

Download hier het Whitepaper: Indicatieve prijsbepaling van een niet-beursgenoteerd minderheidspakket

New call-to-action
Meer kennisdocumenten