De Nederlandse digital agencies laten al meerdere jaren een stevige groei zien. Er zijn meerdere trends waarneembaar in de sector, zoals uitbreiding in dienstenportfolio en een toename van nieuwe instromers. Dit resulteert in een toename van activiteit op de overnamemarkt en de verwachting is dat dit de komende jaren niet zal veranderen.

“Digital Agencies; Snelgroeiende business en ‘hot’ in overnameland”

Wij zijn er van overtuigd dat het voor een ondernemer, adviseur of andere stakeholder binnen de digitale sector een must is om te weten wat er speelt en wat er gaat spelen in de branche. Alleen op deze manier kun je goed geïnformeerde keuzes (blijven) maken.

In dit Aeternus Industry report krijgt u inzicht in:

  • Het Nederlandse landschap van Digital Agencies
  • Businessmodellen van een Digital Agency
  • Trends en ontwikkelingen binnen de sector
  • Valuedrivers voor Digital Agencies
  • Fusies en overnames in de digitale sector

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download hier het Aeternus Industry report Digital Agencies

New call-to-action
Meer kennisdocumenten