Als M&A specialist zien we dat veel sectoren worden geraakt door de energietransitie. Daarom hebben we de verdieping opgezocht en zijn met een drietal specialisten in deze sector aan tafel gegaan.

“Uit het interview kwam naar voren dat een belangrijke sleutel tot het welslagen van de energietransitie ligt in het (door)ontwikkelen van adequate energie-opslagsystemen.”

In dit interview gaan we met de experts in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Economische kansen door de energietransitie.
  • Welke uitdagingen zien we in deze sector?
  • De aspecten die aan de basis staan van een succesvolle energietransitie.
  • De twee mainstream opportunities in de komende jaren.

Doe er uw voordeel mee en zie het als een bron van inspiratie.

Download hier het volledige interview voor unieke inzichten in de energiesector.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten