De aanhoudende hoogconjunctuur en groeiende bouwsector zorgen ervoor dat de overcapaciteit in het Nederlandse hijs- en hefwagenpark langzaam uit de markt verdwijnt. Ondanks de stijgende vraag lijkt de rentabiliteit bij veel bedrijven hierop achter te blijven.

In dit Aeternus Top 20 rapport brengen wij de financiële prestaties van de 20 grootste gespecialiseerde hijs- en hefbedrijven  (verkoop en/of verhuur) in Nederland in beeld. De doelstelling van deze rapportage is het delen van kennis en inzichten in de hijs- en hefbranche.

Naast de Top 20 worden in deze rapportage de laatste Trends & Ontwikkelingen binnen de hijs- en hefbranche  geschetst. Vervolgens worden de selectiecriteria met u gedeeld en toegelicht, waarna de Top 20 wordt gepresenteerd met daarbij een toelichting op de uitgevoerde analyse. Vervolgens kunt u in het interview lezen hoe een ervaren ondernemer uit de hijsbranche naar de ontwikkelingen in de sector kijkt. Tot slot delen wij de recente M&A activiteiten met u, en onze hijs- en hefbranche gerelateerde referenties.

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download hier het Aeternus Top 20 hijs- en hefbranche.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten