De metaalsector is een dynamische en sterk gefragmenteerde sector waar al enkele jaren een stijgend aantal overnames zichtbaar is.

Als kennispartner informeren wij klanten, ondernemers en relaties regelmatig over de belangrijkste ontwikkelingen in hun branche vanuit een M&A invalshoek. Inzichten die onmisbaar zijn bij het bepalen en het uitzetten van de juiste strategische koers voor bedrijven in de metaalsector.

In dit Aeternus Top-25 rapport delen wij:

  • Financiële prestaties van de 25 best presterende metaalbewerkers
  • Trends & Ontwikkelingen binnen de sector.
  • Interview Dirk en Adam de Rooy directieleden De Rooy Slijpcentrum
  • Recente overnames binnen de metaalsector

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download hier het Aeternus Top-25 rapport.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten