Naast de Top 25 wordt in deze rapportage allereerst de laatste Trends & Ontwikkelingen in de Bouwsector en specifiek in de Installatiebranche geschetst. Vervolgens worden de Selectiecriteria met u gedeeld
en toegelicht, waarna de Top 25 wordt gepresenteerd met daarbij een toelichting op de uitgevoerde Analyse. Verder doen wij verslag van ons gesprek met ondernemers uit de Bouw- en Installatiebranche evenals branchevereniging installatiebranche.

Tot slot delen wij de Recente M&A activiteiten met u, alsook onze specifiek Bouwgerelateerde referenties.

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download hier het Top 25 onderzoeksrapport Installatiebranche.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten