In deze rapportage worden kort de laatste Trends & Ontwikkelingen binnen de autodealerbranche geschetst. Vervolgens worden de Selectiecriteria met u gedeeld en toegelicht, waarna de Top 25 wordt gepresenteerd met daarbij een toelichting op de uitgevoerde Analyse. Vervolgens kunt u in het Interview lezen hoe ondernemers uit de autodealerbranche naar de ontwikkelingen in de sector kijken. Tot slot delen wij de recente M&A activiteiten uit de branche met u.

Indien u tijdens of na het lezen van dit rapport vragen of opmerkingen heeft, staat het u vrij contact met ons op te nemen. Graag leren wij u beter kennen in een persoonlijk gesprek.

Meer weten over de Automotive branche? Download dan ons onderzoeksrapport.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten