In deze rapportage starten we met het vermelden van de selectiecriteria met toelichting op basis waarvan de Top 50 lijst is opgesteld. Dan presenteren we de Top 50 met daarbij een toelichting op de uitgevoerde analyse. We hebben ook nog gekeken naar de financiële prestaties in vergelijking tot de omvang in de Top 50 lijst, wat is opgenomen in het onderdeel Groot versus Klein. Het rapport sluit af met een samenvatting en conclusie.

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download hier het Onderzoeksrapport: Top 50 Transport en Logistiek.

New call-to-action
Meer kennisdocumenten