Bij het waarderen van samenwerkingsverbanden speelt de beoogde levensduur een belangrijke rol. Een samenwerkingsverband dat tot stand komt voor het uitvoeren van een project wordt op basis van de verwachte levensduur gewaardeerd. Bij het starten van een joint venture wordt veelal van een onbepaalde levensduur uitgegaan; de zogeheten continuïteitsveronderstelling. Daarbij komen enkele specifieke vraagstukken, zoals inflatie en reële groei, aan de orde.

Download hier het Whitepaper: Samenwerken een verbond voor de eeuwigheid.

(bron: www.PE-bedrijfsopvolging.nl)

New call-to-action
Meer kennisdocumenten