In ons artikel in november 2015 besteedden wij al aandacht aan de “dommigheid” in het gebruik van EBITDA-multiples. Maar ik kom in de M&A-praktijk en waarderingspraktijk nog regelmatig een prijsformule tegen die nog een graadje erger is, namelijk: de prijs van de aandelen is de gewogen gemiddelde nettowinst van 2013, 2014 en 2015, vermenigvuldigd met bijvoorbeeld factor 5 en vermeerderd met de intrinsieke waarde van het eigen vermogen. De redenatie hierachter is dat bezittingen minus schulden de waarde van het bedrijf vertegenwoordigt zoals het er op de balansdatum “bij ligt” en de factor 5 x de nettowinst zou dan de goodwill zijn.

Download hier het Whitepaper: Stop met 5 x de winst + eigen vermogen!

New call-to-action
Meer kennisdocumenten