Bedrijf verkopen 600 succesvolle deals

Bedrijf verkopen

Uw bedrijf verkopen is één van de lastigste beslissingen die u als ondernemer moet maken. Het is belangrijk om hier goed bij stil te staan en een weloverwogen keuze te maken, met het oog op uw toekomst en de nalatenschap van uw onderneming.

Bij Aeternus gaan wij als toegewijde adviseurs voor niets minder dan de beste deal voor u als ondernemer. Met onze uitgebreide ervaring en veelzijdige kennis in diverse sectoren, begeleiden wij u gedurende elke fase van dit omvangrijke traject.

Uw bedrijf is de afgelopen jaren veranderd, en niet zo’n beetje ook. Nieuwe en grotere klanten met andere wensen. Kerstborrels die alsmaar drukker worden. Steeds meer dagelijkse kwesties die moeten worden gemanaged. En dan kan er een moment komen waarop u zich afvraagt: past dit bedrijf nog wel bij mij? Of is het beter om mijn bedrijf te verkopen? Deze gedachten komen zelden zomaar uit de lucht vallen. Bijna altijd gaat er een proces aan vooraf en is het een opeenstapeling van gebeurtenissen.

Als ondernemer heeft u het bedrijf waarschijnlijk zelf opgericht en in ieder geval groot gemaakt. Uw rol is de laatste jaren daardoor steeds meer verschoven van doener naar manager. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Het moeten managen van een steeds grotere organisatie is één van de vaakst genoemde redenen om een bedrijf te verkopen. Het is een onderbuikgevoel dat maar moeilijk verdwijnt.

“HET IS UW TAAK OM VERDER TE DURVEN KIJKEN DAN VANDAAG. DAT GELDT OOK VOOR EEN TOEKOMSTIGE BEDRIJFSVERKOOP.”

Uw bedrijf heeft op dit moment een zekere positie in de markt. Maar elke ondernemer weet: die is niet in beton gegoten. Nieuwe ontwikkelingen in de branche zorgen ervoor dat u continu alert moet zijn. Kan ik de strijd met mijn concurrenten nog aan? Zijn nieuwe investeringen nodig? En - als het antwoord ‘ja’ luidt - redden we dat in de huidige bedrijfsgrootte? Bijvoorbeeld de volgende situatie: opdrachten van 1 tot 5 miljoen euro zijn voor u in de huidige situatie geen probleem. Zo kunnen marktomstandigheden aanzetten tot nadenken.

Bijvoorbeeld als opdrachten van 10 à 20 miljoen voor u nog een uitzondering zijn. Dan twijfelen opdrachtgevers hardop of uw organisatie dat wel aankan. U heeft dan weliswaar klantreferenties, maar deze zijn te klein. En bent u eigenlijk wel voldoende financieel stabiel voor zo’n grote opdracht? De kans is groot dat klussen van deze omvang door die twijfels een prooi worden voor grotere spelers in de markt. Voor veel bedrijven blijkt het, zonder financiële injectie, erg moeilijk om over deze drempel heen te komen. Herkenbaar? Dan wordt het tijd om serieus te gaan nadenken over het verkopen van uw bedrijf.

Waarom uw bedrijf verkopen?

Een succesvol bedrijf. Het dwingt u als ondernemer om continue de juiste keuzes te maken. Er staat veel op het spel. Uw bedrijf verkopen is zo’n belangrijke keuze. Daarover wilt u als ondernemer een weloverwogen besluit nemen. Om te starten met de voorbereiding van de verkoop van een bedrijf moet er eerst een zaadje worden geplant in het hoofd van u als ondernemer. Onze ervaring leert dat er twee type redenen zijn voor bedrijfsverkoop:

De juiste stappen bij het verkopen van uw bedrijf

Verkoop ik nu mijn bedrijf, volgend jaar misschien of schuif ik het een en ander voor me uit? De eerste stap naar een deal gaat over timing, over het bepalen van het juiste verkoopmoment. Het juiste moment bepalen gaat veel meer over strategische belangen, conjunctuur en persoonlijke drijfveren dan over leeftijd.

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Die vraag stelt u zich ongetwijfeld wel eens. Bij bedrijfsverkoop heeft de overnamespecialist als één van de eerste taken om de waardering vast te stellen. Het antwoord ligt in een combinatie van historische jaarcijfers en een analyse van de toekomstige kasstromen, rekening houdende met onder andere een investeringskalender voor de komende jaren.

Om potentiële kopers te informeren over de kansen die uw bedrijf voor hun biedt, stellen wij vervolgens een Informatie Memorandum (IM) op. Een soort verkoopbrochure. De koper wil namelijk graag inzage hebben in de business en markt waarin u acteert. Op personeels- en organisatiegebied willen ze weten wie welke functie in het bedrijf vervult, hoeveel ervaring ze hebben, hoe afhankelijk het bedrijf van hen is en wat hun intenties zijn na een verkoop. Zoals (prognose)cijfers van een bedrijf relevant zijn in een verkoopproces, zo is het management minstens net zo’n zwaarwegend aspect in de besluitvorming.

Een potentiële koper benaderen is maatwerk en vergt een gedegen voorbereiding. De overnamespecialist hoort zich te verplaatsen in de mogelijke koopmotieven van de targets die op de shortlist prijken. Er zijn verschillende soorten kopers en hun motieven lopen dan ook uiteen. Wanneer de overnamespecialist naar uw bedrijf kijkt, door de bril van een koper, bent u samen bijna altijd in staat om de filosofie achter zo’n partij te achterhalen. Dat geeft houvast en betekent voor u als verkoper een sterkere positie.

Het meest spannende deel van het traject is aangebroken. U gaat nu ook zelf met potentiële kopers om tafel. Niet onvoorbereid uiteraard. U gaat eerst in gesprek met de overnamespecialist om de belangrijkste vragen samen door te nemen. En - heel belangrijk - om de vraag achter de vraag te leren ontdekken. Vragen die vrijwel altijd gesteld worden:
• Waarom verkoopt u het bedrijf?
• Wilt u zelf betrokken blijven?

Als blijkt dat een van de partijen daadwerkelijk wil doorpakken, breekt een volgende fase in het proces van bedrijfsverkoop aan: het opstellen van een Letter of Intent (LOI). Hiermee verklaren beide partijen dat ze de intentie hebben om met elkaar tot een deal te komen en verlenen daarbij exclusiviteit aan elkaar. Als verkoper belooft u dus om niet verder te onderhandelen met andere potentiële kopers.

Het ondertekenen van een Letter of Intent geeft al meer zekerheid. Maar let wel, van een definitieve deal is in deze fase nog geen sprake. Eerst wil de geïnteresseerde koper nog een boekenonderzoek laten uitvoeren. Vaak gaat het om honderd tot duizend documenten. Onder meer:
• Financieel → onder meer de jaarrekeningen en een overzicht van het lopende en komende boekjaar.
• Juridisch → contracten met partijen, onder andere leveranciers, klanten en medewerkers

Het Due Diligence Onderzoek is met succes afgerond en de koper zet z’n plannen door. Hij of zij heeft de funding geregeld om de transactie notarieel te kunnen bekrachtigen. Nu is het tijd om de deal te closen. In deze laatste fase gaat het om het ondertekenen van een aantal juridische overeenkomsten, waaronder de verkoopovereenkomst (SPA) en een aandeelhoudersovereenkomst (SHA), indien er sprake is van meerdere aandeelhouders. De overnamespecialist heeft een adviserende rol voor het begeleiden, beoordelen en redigeren van deze vaak ingewikkelde documenten. Dat is belangrijk, want één enkel detail betekent soms een wereld van verschil.

Stappenplan bedrijf verkopen
Gemiddelde multiples over de afgelopen jaren bij het verkopen van een bedrijf.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Bij bedrijfsverkoop wordt de prijs van een bedrijf meestal uitgedrukt in zogenaamde ‘multiples’, bijvoorbeeld de prijs van een bedrijf is 6 keer EBITDA. Dan is 6 de multiple. Wij updaten iedere twee maanden de gemiddelde multiples in verschillende branches gebaseerd op overnames die in deze branches hebben plaatsgevonden.

Zicht op een hogere verkoopprijs + strategie

Gedegen voorbereiding bij verkoop van bedrijf

Voor het verkopen van uw bedrijf is de voorbereiding essentieel. Als ondernemer wilt u exact weten waar u aan toe bent en niets aan het toeval overlaten. Wij zoomen in op het (ver)koopproces en bepalen de strategie om het (ver)koopproces op de beste manier uit te voeren of hier naartoe te werken. Met onze specialistische kennis, systematieken, ruime ervaring en een groot, internationaal netwerk brengen we alle kansen en risico’s in kaart. Met de juiste tactiek gaan we voor het beste resultaat. Voor u als ondernemer én de onderneming. Wat bij de voorbereiding van het verkopen van uw bedrijf belangrijk is hebben we in een Ebook voor u samengevat.

Aeternus. Uw adviseur bij bedrijfsovernames.

Specialist in bedrijfsovernames

Bewezen trackrecord

Met een team van 45 specialisten heeft Aeternus in de afgelopen 18 jaar meer dan 800 overnames gerealiseerd, zowel nationaal als internationaal. Waarvan 600 bedrijfsverkoop deals.

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Branchekennis

Bij Aeternus werken we met gespecialiseerde branche teams die op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen, multiples, recente deals en actieve kopers en verkopers binnen uw branche.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Sterk internationaal netwerk

Om transacties internationaal te begeleiden heeft Aeternus via de 35 partners in M&A Worldwide toegang tot +400 M&A professionals in +35 landen.

Mogelijke kopers bedrijf

Mogelijke kopers van uw bedrijf

De vraag is welk type koper het beste past bij uw bedrijf. Wilt u maximale verkoopopbrengst realiseren of zijn er ook andere belangrijke factoren voor u bij het verkopen van uw bedrijf? In onderstaand blog hebben we de verschillende koperstypen toegelicht. Denk aan Private Equity, strategische partijen, internationale kopers en add-on strategen die profiteren van een groter marktaandeel.

LUISTER DE PODCAST M&A DEAL STORIES

Podcast M&A Deal Stories

Als succesvolle ondernemer overweegt u uw bedrijf te verkopen. Hoe pakten andere ondernemers dit aan en wat waren hun ervaringen? In onze podcast M&A Deal Stories gaat presentator Tom Jessen met succesvolle ondernemers in gesprek over de verkoop van hun bedrijf. Luister en leer van de tips en valkuilen van hen die u voorgingen.

Meer lezen over uw bedrijf verkopen?

Case Studies

Jong succesvol en je bedrijf verkopen

Je hebt een succesvol bedrijf opgebouwd. Blijf je zitten waar je zit en kijk je welke andere avonturen op je pad komen? Of verkoop je je bedrijf? Veel ondernemers denken daar regelmatig over na. Ook de twee jonge en succesvolle ondernemers Daniel Bloemers en Tim Florack deden dat. Zij kozen in december 2022 voor ‘the best of both worlds’. Zij verkochten een deel van hun bedrijf Cuccibu aan private equity-partij Holland Capital en samen bouwen ze verder aan hun bedrijf. Waarom maakten zij deze keuze? Samen met Geert Smets van Aeternus blikken zij terug op de deal.

Van zolderkamer naar internationale verkoop

In mei 2023 werd Pocos B.V. – een wholesale internet serviceprovider en telecomoperator in het Brabantse Son – verkocht. Aeternus vond de juiste koper, de Franse telecom operator Sewan, dankzij een gedegen analyse en voorbereiding, een uitgebreid internationaal netwerk en een strak geregisseerd overnameproces.

De zoektocht naar het beste verkoopmoment

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Een waardevolle deal voor een IT bedrijf met Aeternus als regisseur

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Verkoopprijs Software bedrijf bij overname verhoogd door Aeternus

Gaan we wel of niet verkopen? Wat als we nee zeggen? En hoeveel is het bedrijf eigenlijk waard? Uiteindelijk heeft Aeternus de verkoopprijs van het software bedrijf flink verhoogd.

Overname door Stantec geeft AGEL adviseurs vleugels

Met de overname door Stantec kan AGEL een volgende stap maken in de ontwikkeling van het bedrijf. Weten hoe Aeternus de juiste koper voor AGEL adviseurs gevonden heeft?

Veelgestelde vragen over een bedrijf verkopen

De meest genoemde reden om een bedrijf te verkopen is dat de rol van de ondernemer over de tijd is veranderd, waarbij de ondernemer vooral bezig is met het managen van een grote organisatie.

Naast persoonlijke motieven spelen zakelijke overwegingen een rol, zoals bijvoorbeeld een veranderende markt en concurrenten die hun positie verstevigen.

Lees meer over persoonlijke en strategische redenen om een bedrijf te verkopen in onze blog.

Het juiste moment om een bedrijf te verkopen kunt u het beste bepalen aan de hand van drie aspecten: strategische belangen, conjunctuur en persoonlijke drijfveren.

Enkele situaties waarin het een juist moment is om uw bedrijf te verkopen:
1. Strategische belangen: uw bedrijf kan zich in de huidige omvang steeds moeilijker onderscheiden van de grotere concurrenten.
2. Marktontwikkeling: de markt waarin u opereert is hard op weg om binnen nu en vijf jaar te pieken.
3. Conjunctuur: het investeringsklimaat voor kopers is dermate gunstig dat er meer dan gemiddelde bereidheid is om een goede prijs te willen betalen.
4. Persoonlijke drijfveren: u voelt aan dat u niet meer de juiste persoon bent om het bedrijf verder te laten groeien.

Succesvolle ondernemers stippelen in een vroeg stadium een strategische koers uit, die zorgt dat er straks iets waardevols te verkopen is. Ontdek hoe u zelf invloed uit kunt oefenen op de waardebepaling van uw bedrijf.

De meest gehoorde reden om een bedrijf niet te verkopen is dat het economisch sentiment slecht is. Daarbij moet wel een kanttekening gemaakt worden dat er grote verschillen zijn per branche en zelfs per subsector.

Belangrijker is het om te kijken naar de verwachtingen en het sentiment per branche of subsector. Dat bepaalt in hoge mate de interesse van kopers en financiers in de overnamemarkt.

Andere veelgehoorde redenen zijn hogere rente zorgt voor lagere waardering en prijs, daarnaast maakt het overnames duurder.

Lees meer over de redenen om niet te verkopen en de visie van Aeternus hierop in onderstaande blog.

Voor het berekenen van de waarde gebruiken we de zogenaamde Discounted Cash Flow (DCF) Methode, waarmee toekomstige cashflows, rekening houdend met het risicoprofiel van het bedrijf, tot de waarde uitkomst leiden. In de beoordeling van toekomstige cashflows en risicoprofiel speelt de kwaliteit van het businessmodel een belangrijke rol.

Hierbij kunt u denken aan de volgende aspecten:
- Is uw businessmodel gebaseerd op uren of producten?
- Beschikt uw onderneming over meerjarige contracten?
- Wat is de Customer Lifetime Value van uw klanten?

Lees meer over alle aspecten die een rol spelen bij het business model en daarmee de uiteindelijk waarde van uw bedrijf.

De drie belangrijkste redenen om een bedrijf te verkopen aan een internationale verkoper zijn:
1. Een hogere prijs realiseren
2. Een strategische next-step
3. Strategische noodzaak op lange(re) termijn

Hier is wel enige nuance op zijn plaats, niet ieder bedrijf is geschikt voor een internationale overname. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:
- de branche moet geschikt zijn voor internationale kopers
- het bedrijf moet groot genoeg zijn

Lees meer over redenen en voorwaarden voor internationale verkoop in onze blog.

Wij bepalen de strategie om uw bedrijf verkoopklaar te maken en zoomen in op het verkoopproces. Met onze specialistische kennis, ruime ervaring en een groot internationaal netwerk brengen we kansen en risico’s in kaart.

In een verkoopproces onderscheiden we zeven, verschillende kopersprofielen: financiële koper (private equity), strategische koper, add-on strategen, leveranciers, klanten, internationale kopers en Management buy-out (MBO).

Wie de hoogste prijs biedt, is niet altijd de beste koper voor uw bedrijf. De meer softe elementen als een gedeelde visie, borgen van de continuïteit, respect voor de bedrijfscultuur en de vereiste mate van betrokkenheid na de overname zijn vaak ook van wezenlijk belang.

Elk type koper heeft zijn eigen kenmerken. Lees er meer over in onze blog en bepaal zo welke koper bij u past.

Private Equity is één van de zeven potentiële kopers van uw bedrijf. Houd hierbij rekening dat deze partijen vaak de voorkeur hebben om het management nog voor een eerste periode aan te houden. Daarnaast laten zij het bedrijf na de overname veelal stand-alone en onder hun huidige naam, doordraaien. Als deze kenmerken u aanspreken dan kan het zeker een interessante koper zijn. Lees meer over de voor en nadelen van Private Equity in onze blog.

Er zijn twee veelvoorkomende transactievormen bij bedrijfsverkoop: een aandelentransactie of een activa/passiva transactie.

Als u kiest voor een aandelentransactie, neemt de koper een afgesproken percentage van de aandelen in het bedrijf over. Of hij koopt alle aandelen.
Bij een activa/passiva transactie neemt de koper de activa en passiva van de onderneming (volledig of voor een afgesproken percentage) over.

Meer over de verschillen transactievormen bij bedrijfsverkoop, leest u in onze blog over mogelijke bedrijfsstrategieën.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het verkopen van uw bedrijf?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand