Bedrijfswaardering van uw bedrijf

Bedrijfswaardering van uw bedrijf

Bedrijfswaarderingen maken we in allerlei soorten situaties: voorafgaand aan de bedrijfsverkoop, maar ook bij aandeelhoudersconflicten, het vaststellen van de waarde van Intellectueel Eigendom (IP) of een merk, voor het bepalen van successierecht, bij schenking van aandelen en het vaststellen van bedrijfseconomische schade.

Aeternus is dan ook niet voor niets het corporate finance bedrijf met de meeste Register Valuators in dienst en meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfswaardering. Daarnaast hebben wij als een van de weinige kantoren ook een vooraanstaande M&A praktijk. Hierdoor worden onze waarderingen dagelijks getoetst aan uitkomsten in de transactiepraktijk.

Antwoord op uw vragen

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Hoe bepalen jullie de waarde van een bedrijf?

Wij waarderen een bedrijf aan de hand van historische jaarcijfers en een analyse van toekomstige kasstromen, inclusief een investeringskalender voor de komende jaren. Er zijn verschillende methodes om bedrijfswaarde inzichtelijk te maken, zoals Discounted Cash Flow (DCF) en EBITDA.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Wat is het verschil tussen waarde en prijs?

Het verschil tussen een bedrijfswaardering en prijs wordt veroorzaakt door factoren, zoals het aantal kopers, de marktomstandigheden, financieringsmogelijkheden en dealmaking. Deze kunnen de prijs die een koper bereid is te betalen verhogen of verlagen.

Specialist in bedrijfsovernames

Hoe wordt de waarde van een merk bepaald?

Afhankelijk van de waarderingsmethode kan merkwaarde bepaald worden op basis van kosten, opbrengsten en vergelijkbare transacties in de markt. Merkwaarde is een doorslaggevende factor voor potentiële kopers van uw bedrijf.

Zicht op een hogere verkoopprijs + strategie

De meest gebruikte methodes voor een bedrijfswaardering

Bedrijfswaarderingen zijn geen exacte wetenschap. Er zijn verschillende methodes om bedrijfswaarde inzichtelijk te maken, zoals Discounted Cash Flow (DCF) en EBITDA.

DCF berekent toekomstige bedrijfswaarde aan de hand van tijd, geld en risico. Hieruit kunt u opmaken hoe goed het aan te kopen bedrijf kasstromen kan genereren, als u eenmaal eigenaar bent. Het businessmodel van het bedrijf bepaalt daarmee de hoogte van de prijs die u als koper bereid bent om betalen. Als verkoper daarentegen geeft het inzicht in de prijs die u kunt vragen voor uw bedrijf. Lees er meer over in het kennisartikel.

Naast de bedrijfswaarderingsmethode DCF worden multiples gebruikt in onderhandelingen voor bedrijfsovernames. Op basis van vergelijkbare transacties kan de prijs worden uitgedrukt in ‘zoveel keer EBITDA’ ofwel de multiple waarmee de EBITDA vermenigvuldigd wordt.

Hoewel multiples veel voordelen bieden om branchespecifieke transacties te sluiten, is Aeternus voorzichtig in het gebruik van multiples. Omdat multiples namelijk transactiespecifiek zijn, dienen ze doorgaans als vuistregel in plaats van waarde-indicator.

Lees in onze whitepaper meer over de multiples.

Aeternus. Uw bedrijfswaarderingsspecialist.

Specialist in bedrijfsovernames

Waarderingsspecialisten

Met de meeste Register Valuators in huis van alle corporate finance kantoren in Nederland zijn wij in staat de juiste waarde van uw bedrijf te bepalen. Tevens zijn wij aangesloten bij het NIRV.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Bewezen trackrecord

Met een team van 45 specialisten heeft Aeternus in de afgelopen 18 jaar meer dan 1000 bedrijfswaarderingen gemaakt. En met de meer 800 nationale en internationale overnamedeals, hebben we een uitstekende toetssteen voor onze bedrijfswaarderingen.

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Branchekennis

Bij Aeternus werken we met gespecialiseerde branche teams die op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen, kengetallen, transactiemultiples en recente deals binnen uw branche. Deze kennis is onderscheidend voor uw bedrijfswaardering.

Gemiddelde multiples over de afgelopen jaren bij het verkopen van een bedrijf.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Bij bedrijfsovernames wordt de prijs van een bedrijf meestal uitgedrukt in zogenaamde ‘multiples’, bijvoorbeeld de prijs van een bedrijf is 6 keer EBITDA. Dan is 6 de multiple. Wij updaten iedere twee maanden de gemiddelde multiples in verschillende branches gebaseerd op overnames die in deze branches hebben plaatsgevonden.

Recente done deals met bedrijfswaarderingen

Toon meer deals
LUISTER DE PODCAST M&A DEAL STORIES

Podcast M&A Deal Stories

In onze podcast M&A Deal Stories gaat presentator Tom Jessen in gesprek met succesvolle ondernemers uit verschillende branches. Hoe hebben zij een bedrijfsovername ervaren? Weegt zelf overnemen zwaarder dan overgenomen worden? Wat is het beste verkoopmoment? Luister en leer van hun ondervindingen, valkuilen en tips voor de aankoop en verkoop van een bedrijf.

Factoren die invloed hebben op een bedrijfswaardering

Uw naamsbekendheid, innovatief vermogen en bedrijfsprocessen zijn slechts enkele voorbeelden van valuedrivers. Deze factoren bepalen en beïnvloeden de bedrijfswaardering en verschillen van branche tot branche. In tegenstelling tot waarde wordt de prijs van bedrijven bepaald in onderhandelingen, waarin prijs kort gezegd de uitkomst is van vraag en aanbod. Inzicht in uw bedrijfswaarde is dus waardevol dan niet noodzakelijk voor het voeren van succesvolle onderhandelingen met potentiële kopers of verkopers.

Veelgestelde vragen over de bedrijfswaardering

Wij bepalen de waarde van een onderneming door te kijken naar historische jaarcijfers en door een analyse te maken van de verwachte geldstromen in de toekomst, waarbij we ook rekening houden met een overzicht van geplande investeringen voor de komende jaren. Er zijn diverse benaderingen om deze bedrijfswaarde te berekenen, zoals de Discounted Cash Flow (DCF) methode en het gebruik van de EBITDA.

Voor het waarderen van aandelen gebruiken wij de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Hierbij brengen wij toekomstige cashflows in kaart rekening houdend met het risicoprofiel van het bedrijf. Bij het risicoprofiel speelt voor het business model een belangrijke rol. Lees verder in ons artikel over de verschillende aspecten van het businessmodel die invloed hebben.

Een Register Valuator (RV) is een waarderingsdeskundige, gespecialiseerd in het bepalen van bedrijfswaarde. Voor de aankoop en verkoop van een bedrijf maakt de RV een financiële analyse van de bedrijfswaarde, ook wel bedrijfswaardering genoemd.

Multiples kunnen als vuistregel gebruikt worden bij het bepalen van de prijs. Op basis van vergelijkbare transacties kan de prijs worden uitgedrukt in ‘zoveel keer EBITDA’ ofwel de multiple waarmee de EBITDA vermenigvuldigd wordt. In de whitepaper ‘EBIT- en omzetmultiples’ gaan we in op de Duitse multiples per branche en krijgt u inzicht in de manier waarop wij te werk gaan om de multiple in uw branche te bepalen.

Bij de bedrijfswaardering van een merk kan er gekeken worden naar kosten, opbrengsten of de markt.

1. Bij een bedrijfswaardering op basis van kosten, wordt gekeken naar de reproductiekosten of vervangingswaarde van een merk.
2. Bij een bedrijfswaardering op basis van opbrengsten hebben wij het over de DCF methode. Zo kan een sterk merk voor lagere afhankelijkheid zorgen van de ondernemer wat positief is bij een overname.
3. Bij een bedrijfswaardering op basis van de markt wordt er gekeken naar vergelijkbare transacties.

Lees er meer over in ons artikel.

Bij het waarderen van aandelen dienen erkende bedrijfswaarderingsmethodes gebruikt te worden, zoals intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde en discounted cashflow. Het waarderen van aandelen is ook een onderdeel van de bedrijfseconomische analyse bij het aankopen en verkopen van een bedrijf, omdat het inzicht geeft in de waarde van het bedrijf dat u wilt aankopen of verkopen.

Case studies

Jong succesvol en je bedrijf verkopen

Je hebt een succesvol bedrijf opgebouwd. Blijf je zitten waar je zit en kijk je welke andere avonturen op je pad komen? Of verkoop je je bedrijf? Veel ondernemers denken daar regelmatig over na. Ook de twee jonge en succesvolle ondernemers Daniel Bloemers en Tim Florack deden dat. Zij kozen in december 2022 voor ‘the best of both worlds’. Zij verkochten een deel van hun bedrijf Cuccibu aan private equity-partij Holland Capital en samen bouwen ze verder aan hun bedrijf. Waarom maakten zij deze keuze? Samen met Geert Smets van Aeternus blikken zij terug op de deal.

Van zolderkamer naar internationale verkoop

In mei 2023 werd Pocos B.V. – een wholesale internet serviceprovider en telecomoperator in het Brabantse Son – verkocht. Aeternus vond de juiste koper, de Franse telecom operator Sewan, dankzij een gedegen analyse en voorbereiding, een uitgebreid internationaal netwerk en een strak geregisseerd overnameproces.

De zoektocht naar het beste verkoopmoment

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Een waardevolle deal voor een IT bedrijf met Aeternus als regisseur

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Verkoopprijs Software bedrijf bij overname verhoogd door Aeternus

Gaan we wel of niet verkopen? Wat als we nee zeggen? En hoeveel is het bedrijf eigenlijk waard? Uiteindelijk heeft Aeternus de verkoopprijs van het software bedrijf flink verhoogd.

Overname door Stantec geeft AGEL adviseurs vleugels

Met de overname door Stantec kan AGEL een volgende stap maken in de ontwikkeling van het bedrijf. Weten hoe Aeternus de juiste koper voor AGEL adviseurs gevonden heeft?

Weten wat wij voor u kunnen betekenen bij een bedrijfswaardering?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand