Bedrijfswaardering van uw bedrijf

Bedrijfswaardering van uw bedrijf

In elk project bij Aeternus speelt bedrijfswaarde een belangrijke rol. We zijn dan ook niet voor niets het corporate finance bedrijf met de meeste Register Valuators in dienst en meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfswaardering.

Bedrijfswaarderingen maken we in allerlei soorten situaties: voorafgaand aan de bedrijfsverkoop, maar ook bij aandeelhoudersconflicten, het vaststellen van de waarde van Intellectueel Eigendom (IP) of een merk, voor het bepalen van successierecht, bij schenking van aandelen en het vaststellen van bedrijfseconomische schade.

Als een van de weinige kantoren in Nederland heeft Aeternus, naast ruime ervaring in waarderingen, ook een vooraanstaande M&A praktijk. Hierdoor worden onze waarderingen dagelijks getoetst aan uitkomsten in de transactiepraktijk.

Antwoord op uw vragen

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Die vraag stelt elke ondernemer zich regelmatig.

Winstgevendheid is zeker niet de enige factor. En waarde is nog iets anders dan prijs.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Wat is het verschil tussen waarde en prijs?

Als eerste stap in de verkoop van een bedrijf bepalen we waarde van de aandelen. Dit is echter géén prijs. Onder andere het aantal kopers, de marktomstandigheden, financieringsmogelijkheden en dealmaking hebben invloed op de prijs.

Specialist in bedrijfsovernames

Hoe wordt de waarde van een merk bepaald?

Een merk is niet tastbaar, dus hoe kun je het financieel uitdrukken? Een vraag die veel ondernemers zich stellen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan waarderingsmethodes voor merken. Als experts op dit gebied, weten we welke methode van toepassing is.

Zicht op een hogere verkoopprijs + strategie

De meest gebruikte methodes om een bedrijf te waarderen

Het berekenen van bedrijfswaarde is geen exacte wetenschap. Er zijn verschillende methodes om bedrijfswaarde inzichtelijk te maken, zoals Discounted Cash Flow (DCF) en EBITDA.

DCF berekent toekomstige bedrijfswaarde aan de hand van tijd, geld en risico. Hieruit kunt u opmaken hoe goed het aan te kopen bedrijf kasstromen kan genereren, als u eenmaal eigenaar bent. Het businessmodel van het bedrijf bepaalt daarmee de hoogte van de prijs die u als koper bereid bent om betalen. Als verkoper daarentegen geeft het inzicht in de prijs die u kunt vragen voor uw bedrijf. Lees er meer over in het kennisartikel.

Naast de waarderingsmethode DCF worden multiples gebruikt in onderhandelingen voor bedrijfsovernames. Op basis van vergelijkbare transacties kan de prijs worden uitgedrukt in ‘zoveel keer EBITDA’ ofwel de multiple waarmee de EBITDA vermenigvuldigd wordt.

Hoewel multiples veel voordelen bieden om branchespecifieke transacties te sluiten, is Aeternus voorzichtig in het gebruik van multiples. Omdat multiples namelijk transactiespecifiek zijn, dienen ze doorgaans als vuistregel in plaats van waarde-indicator.

Lees in onze whitepaper meer over de multiples.

Aeternus. Your Valuation strategist.

Specialist in bedrijfsovernames

Waarderingsspecialisten

Met de meeste Register Valuators in huis van alle corporate finance kantoren in Nederland zijn wij in staat de juiste waarde van uw bedrijf te bepalen. Tevens zijn wij aangesloten bij het NIRV.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Bewezen trackrecord

Met een team van 35 specialisten heeft Aeternus in de afgelopen 15 jaar meer dan 1000 waarderingen gemaakt. En met de meer 600 nationale en internationale overnamedeals, hebben we een uitstekende toetssteen voor onze bedrijfswaarderingen.

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Branchekennis

Bij Aeternus werken we met gespecialiseerde branche teams die op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen, kengetallen, transactiemultiples en recente deals binnen uw branche. Deze kennis is onderscheidend voor uw bedrijfswaardering.

Multiples

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Bij bedrijfsovernames wordt de prijs van een bedrijf meestal uitgedrukt in zogenaamde ‘multiples’, bijvoorbeeld de prijs van een bedrijf is 6 keer EBITDA. Dan is 6 de multiple. Wij updaten iedere twee maanden de gemiddelde multiples in verschillende branches gebaseerd op overnames die in deze branches hebben plaatsgevonden.

LUISTER DE PODCAST M&A DEAL STORIES

Podcast M&A Deal Stories

In onze podcast M&A Deal Stories gaat presentator Tom Jessen in gesprek met succesvolle ondernemers uit verschillende branches. Hoe hebben zij een bedrijfsovername ervaren? Weegt zelf overnemen zwaarder dan overgenomen worden? Wat is het beste verkoopmoment? Luister en leer van hun ondervindingen, valkuilen en tips voor de aankoop en verkoop van een bedrijf.

De valuedrivers voor verschillende branches

Uw naamsbekendheid, innovatief vermogen en bedrijfsprocessen zijn slechts enkele voorbeelden van valuedrivers. Deze factoren bepalen en beïnvloeden de waarde van uw bedrijf en verschillen van branche tot branche. In tegenstelling tot waarde wordt de prijs van bedrijven bepaald in onderhandelingen, waarin prijs kort gezegd de uitkomst is van vraag en aanbod. Inzicht in uw bedrijfswaarde is dus waardevol dan niet noodzakelijk voor het voeren van succesvolle onderhandelingen met potentiële kopers of verkopers.

Antwoord op uw vragen

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Die vraag stelt elke ondernemer zich regelmatig. Winstgevendheid is zeker niet de enige factor. En waarde is nog iets anders dan prijs.

De waardebepaling van aandelen vormt een prominent onderdeel van uw bedrijfswaarde. Hoe komen onze bedrijfsadviseurs echter tot een bepaalde waarde? Wij zijn transparant en lichten onze waarderingsmethoden graag toe.

Een Register Valuator (RV) is een waarderingsdeskundige, gespecialiseerd in het bepalen van bedrijfswaarde. Voor de aankoop en verkoop van een bedrijf maakt de RV een financiële analyse van de bedrijfswaarde.

Multiples worden bepaald op basis van vergelijkbare transacties en zijn om die reden branchespecifiek. In de whitepaper ‘EBIT- en omzetmultiples’ gaan we in op de Duitse multiples per branche en krijgt u inzicht in de manier waarop wij te werk gaan om de multiple in uw branche te bepalen.

Afhankelijk van de waarderingsmethode kan merkwaarde bepaald worden op basis van kosten, opbrengsten en vergelijkbare transacties in de markt. Merkwaarde is een doorslaggevende factor voor potentiële kopers van uw bedrijf.

Onderdeel van de bedrijfseconomische analyse om bedrijfswaarde te bepalen, is de waardebepaling van aandelen. De waarde van aandelen geeft immers inzicht in de waarde van het bedrijf dat u wilt aankopen of verkopen. Hierbij beroept Aeternus zich op erkende waarderingsmethodes zoals intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde en discounted cashflow.

Case studies

Van zolderkamer naar internationale verkoop

In mei 2023 werd Pocos B.V. – een wholesale internet serviceprovider en telecomoperator in het Brabantse Son – verkocht. Aeternus vond de juiste koper, de Franse telecom operator Sewan, dankzij een gedegen analyse en voorbereiding, een uitgebreid internationaal netwerk en een strak geregisseerd overnameproces.

Een waardevolle deal voor een IT bedrijf met Aeternus als regisseur

Je voert gesprekken met een partij die je bedrijf wil overnemen. Er ligt zelfs al een bod op tafel. Heeft het dan zin om alsnog een M&A-specialist aan boord te halen?

Verkoopprijs Software bedrijf bij overname verhoogd door Aeternus

Gaan we wel of niet verkopen? Wat als we nee zeggen? En hoeveel is het bedrijf eigenlijk waard? Uiteindelijk heeft Aeternus de verkoopprijs van het software bedrijf flink verhoogd.

Overname door Stantec geeft AGEL adviseurs vleugels

Met de overname door Stantec kan AGEL een volgende stap maken in de ontwikkeling van het bedrijf. Weten hoe Aeternus de juiste koper voor AGEL adviseurs gevonden heeft?

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand