MBI kandidaten

MBI Kandidaten

Bij een bedrijfsovername komt heel veel kijken, zeker voor een traject van een MBI kandidaat. Allereerst dient het helder en inzichtelijk te zijn wie u bent en wat voor type bedrijf u zoekt en bij u past. Daarnaast is het belangrijk dat u als MBI kandidaat beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen, geduld en geloof in eigen kunnen. Verder heeft een goede MBI kandidaat vooral visie, persoonlijkheid en de competenties om mensen in beweging te zetten. Het maken van de klik met een verkopende DGA is zeer belangrijk voor het slagen van een overname en hier moet u continue op gefocust zijn.

Ondernemingen zijn op zoek naar MBI kandidaten. De redenen hiervoor zijn divers, zo kan een ondernemer zijn onderneming willen overdragen en zelf gefaseerd uitstappen of is een ondernemer op zoek naar expertise die niet aanwezig is in zijn bedrijf. Aeternus spreekt regelmatig met ondernemers die op zoek zijn naar MBI-kandidaten en wij brengen deze partijen graag bij elkaar.

Een substantiële eigen inbreng is belangrijk bij een management buy-in. De ervaring leert dat het opgebouwde kapitaal van een MBI kandidaat vaak niet toereikend is voor een substantieel aandelenbelang. Daarom is het belangrijk voor een MBI kandidaat om samen met de ondernemer tot een goed investeringsplaatje te komen. Dit kan bestaan uit MBI-kapitaal, bancaire inbreng, informeel vermogen, achtergestelde lening van de ondernemer of andere kapitaalcomponenten. Aeternus heeft ervaring in het tot stand brengen van de juiste financiële samenwerking tussen de partijen en kan een coördinerende rol spelen in de onderhandelingen.

Heeft u  een aansprekende carrière achter de rug en heeft daarmee enig kapitaal opgebouwd? Bent u bereid om dat kapitaal in te zetten voor het verkrijgen van een substantieel aandelenpercentage in een onderneming. Heeft u specifieke kennis en wenst een actieve directierol te vervullen binnen een onderneming? Dan bent u een goede MBI kandidaat voor veel bedrijven.

Het proces

Wilt u zich als MBI kandidaat inkopen in een bedrijf dan komen wij graag met u in contact. Aeternus heeft een online portal ontwikkeld waarmee we uw gegevens, kennis, ervaring, financiële middelen en wensen inventariseren. Hiermee krijgen we een eerste indruk van u als (aankomend) ondernemer en kunnen wij voor u aan de slag met de proposities die we hebben en nog ontvangen in de toekomst. Wanneer wij (een) passende propositie(s) voor u hebben nemen wij contact met u op om deze aan u voor te leggen. Wanneer u interesse heeft in de propositie(s) vervolgen wij het proces en gaan wij graag met u in gesprek om de propositie(s) en onze verdere werkwijze nader met u te bespreken.

Wanneer wij concreet voor u aan de slag gaan begeleiden wij uw MBI proces van voorbereiding tot en met de ondertekening van de koopovereenkomst en indien nodig het regelen van de financiering. Tijdens dit proces zal een van onze directors u volledig begeleiden en heeft u altijd een vast aanspreekpunt welke uw vragen kan beantwoorden en u behoedt voor de valkuilen van een management buy-in.

Wilt u zich in laten schrijven als MBI kandidaat? Neem dan contact op met onze Office Manager, bereikbaar via telefoonnummer: +31 0850517838

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand