Kennisartikel
30-06-2022

Actuele M&A trends halfjaar 2022

Jacques JettenJacques Jetten op

Het eerste halfjaar van 2022 was voor de M&A markt een bewogen halfjaar. Wat zijn de vooruitzichten voor het komende halfjaar? Zo zorgt het ESG thema bijvoorbeeld voor een extra element in overnamedeals, vinden er overnames in voorheen minder gewilde branches plaats en zorgt de krappe arbeidsmarkt voor extra tractie.

We hebben de 7 meest actuele M&A trends van 2022 voor u op een rij gezet. Maar eerst kijken we naar de M&A activiteit in 2022.

In het eerste halfjaar van 2022 was de M&A activiteit onverminderd hoog ten opzichte van 2021. Wel kosten deals in de afronding meer tijd door de effecten van de stijgende grondstof- en energieprijzen. Voor het tweede halfjaar zien we voorlopig nog geen daling in M&A activiteit en blijven de multiples in sectoren als IST, business services en industrie ongewijzigd op een hoog niveau.

1. ESG heeft impact op afronding deals en deal activiteit

De Environmental, Social and Governance (ESG) agenda krijgt steeds meer prioriteit bij overnames. Zeker bij Private Equity partijen en Corporates. Maar ook family offices en Mid-Corporate ondernemingen met een sterke eigen performance op ESG of een strategische focus op ESG-implementatie. Zeker in sectoren waar een meer actief ESG beleid door actuele of opkomende wetgeving vereist is. Deze focus genereert voornamelijk extra dealactiviteit, maar betekent ook dat deals om deze reden soms afketsen. Het ESG thema is in het laatste geval nog te weinig uitgewerkt in het businessmodel van het bedrijf, is nog technisch niet volmaakt of voegt nog te weinig waarde toe. ESG is daarom een kans, maar ook een risico bij een te lage ESG performance.

Verwacht wordt dat op iets langere termijn het ESG principe een van de top prioriteiten is op elke management agenda en daarom deal activiteit gaat verhogen. Aeternus verwacht met name in de sectoren bouw & installatie, energie en sectoren die chemische grondstoffen verwerken een verhoogde deal activiteit. Ook bedrijven die vooroplopen in diversiteit en inclusie zijn attractiever zijn voor potentiële kopers.
Additioneel voordeel is dat bedrijven met goede ESG kwalificaties gemakkelijker een financiering krijgen met een betere prijs en voorwaarden voor leningen.

2. Stijgende rentes vragen meer creativiteit

De stijgende rentes zullen impact hebben op de funding van deals. De voor bancaire financiering gebruikelijke ratio’s zullen sneller vollopen en dit vereist een hogere creativiteit bij het closen van de deals. Dit zal minder consequenties hebben voor de deals met corporates, maar wel voor deals met Private Equity. Voor grotere deals wijken de grotere Private Equity fondsen uit naar debt funds, die veelal buiten Nederland zijn gevestigd.

3. Focus op branches die voorheen minder interessant waren

Een beperkte beschikbaarheid van grondstoffen veroorzaakt leveringsproblemen in de toeleveringsketen en sterke prijsstijgingen. Voor sommige partijen is dit reden om juist te investeren in deze industrieën. Ook versterkt dit de investeringsbereid van marktpartijen in bedrijven die in de toelevering en productie van grondstoffen een belangrijke plaats in de keten innemen.

In dit kader voorzien we ook een toename in interesse in bedrijven die te maken hebben met de primaire agrarische sector en daaraan verwante bedrijven en sectoren, waaronder bijvoorbeeld bedrijven in de agrotechniek.

4. Focus op nieuwe sectoren

Sectoren die nu meer interesse hebben dan ooit, zijn bedrijven die op lange termijn profiteren van de hoge energieprijzen en de energietransitie. Hetzelfde geldt dan ook voor de toeleveranciers hiervan.
Bedrijven in bijvoorbeeld houthandel en renovatie van woningen zijn voorbeelden hiervan. Maar ook bedrijven in de E en W installatie, isolatie en energiebesparing krijgen volop aandacht.

5. Hoge cash positie en ‘dry powder’ by Private Equity stuwt aantal deals

De hoge cashposities van Private Equity en de beschikbaar van additioneel investeringskapitaal in de vorm van toegezegd kapitaal (‘dry powder’) zorgt er in combinatie met de nog steeds historisch lage rente voor dat Private Equity en Venture Capital op zoek zijn naar nieuwe opportunities.

In dit kader wordt ook een verdere opmars verwacht van de SPAC’s (Special Purpose Acquisition Companies), die als platform dienen voor het acquireren van bestaande ondernemingen in een kansrijke sector.

6. Van ‘far shoring’ naar ‘near shoring’

De toelevering vanuit China door COVID-19, de exorbitante containerprijzen en de Chinese steun aan Rusland hebben ondernemingen aangezet tot het zoeken van alternatieve toeleveranciers in Europa. Voor zover dit bedrijfskritische leveranciers zijn, zoeken partijen ook naar overname van Europese toeleveranciers.

Ook zijn er bedrijven die zoeken naar achterwaartse integratie van activiteiten door ondernemingen te kopen die toekomstige toelevering kunnen veiligstellen. Het gaat hier misschien niet om grote aantallen, maar zeker een tendens met een toenemend aantal in de komende jaren.

7. Krappe arbeidsmarkt & war for talent

De krappe arbeidsmarkt kan ook een reden zijn om bedrijven te kopen, maar die is toch iets genuanceerder dan het simpele ‘medewerkers kopen’, want dan zouden nagenoeg in alle sectoren overnames om deze reden plaatsvinden. En dat is niet het geval. Het principe lijkt in de basis ook zinloos, want het impliceert dat mensen van bestaande bedrijven worden afgehaald om een krappe bezetting elders op te lossen.

Hierdoor zou de gekochte cashflow nagenoeg verdampen en daar betalen kopers in het algemeen niet voor. De interesse is met name in bedrijven die mensen in dienst hebben die waarde kunnen toevoegen in het bestaande businessmodel van kopers en een platform kunnen zijn om additioneel talent aan te trekken.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand