Kennisartikel
14-12-2018

Autodealers: Toekomstige uitdagingen en risico’s

De autodealerbranche in Nederland is momenteel volop in beweging. Dit komt mede doordat de bedrijven in deze branche geconfronteerd worden met de nodige veranderingen en uitdagingen. Ook signaleren we structurele schaalvergroting in deze branche, er is de laatste jaren een grote consolidatieslag gaande.

Uitdagingen

Zoals bekend, staat de autodealermarkt aan de vooravond van grote veranderingen. De belangrijkste uitdagingen waar zij voor staat, betreffen:

• De hoge snelheid van technologische ontwikkelingen: De hoge snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen; zoals elektronica, connectiviteit en autopilots hebben op korte termijn definitief hun plaats binnen het interieur van de auto verworven. De stap naar volledig zelfstandig (autonoom) rijden lijkt nog maar een (kleine) kwestie van tijd. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de werkplaatsbezetting en kennisniveau van de medewerkers.

 Opkomst van (volledig) elektrische auto’s: Onder invloed van een toenemende aandacht voor milieu-effecten van fossiele brandstoffen, wordt de maatschappelijke drijfveer om elektrische auto’s (door) te ontwikkelen steeds groter. De overheid heeft daarin de afgelopen jaren een katalyserende werking gehad via diverse stimulerende fiscale maatregelen, ingevoerde milieu-zones, etc. Deze rol zal de komende jaren naar verwachting worden voortgezet, gezien het klimaatverdrag van Parijs en het (mede daarop gebaseerde) recente regeerakkoord waarin de doelstelling is vastgelegd dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De elektrische auto heeft ten opzichte van de traditionele auto’s minder bewegende delen, waardoor er een lagere behoefte is aan regulier onderhoud. Dit gaat zijn impact hebben op de werkplaatsomzet en mogelijkerwijs op het aantal monteurs.

• Consumenten verschuiven hun focus van bezit naar gebruik: Bij een steeds groter wordende groep consumenten (vooral veel jongeren) is het bezit van een auto niet langer de norm. Zij prefereren zaken als functionaliteit en mobiliteit, waardoor initiatieven als auto delen en private lease in opkomst zijn.

• Aandacht verschuift van initiële aankoopprijs naar integrale mobiliteitskosten: Onder invloed van de toegenomen transparantie op het gebied van prijzen, (onderhouds)kosten en performance is de consument steeds beter in staat de totale kosten voor het gebruik van een auto in te schatten.

Risico’s

De hoge snelheid waarmee techno- logische ontwikkelingen elkaar opvolgen; zaken zoals elektronica, connectiviteit en autopilots hebben op korte termijn definitief hun plaats binnen het interieur van de auto verworven.

• De hoge afhankelijkheid van fabrikanten en importeurs: Het dealersucces staat of valt met de aantrekkelijkheid van de geproduceerde modellen. Daarnaast leggen deze partijen expliciete Corporate Identity en Corporate Design-eisen (CI/CD) op aan de merkdealers, welke verplicht worden gesteld voor het behouden van de benodigde salescontracten.

• De hoge kapitaalsintensiteit van de branche: Het voeren van een autodealerschap vergt stevige investeringen, zowel in (door de producent of importeur vereiste) representatieve showrooms als een omvangrijke voorraad.

• De overcapaciteit in de markt: Ondanks de gestage daling van de afgelopen jaren, is er thans nog steeds sprake van een te hoog aantal auto verkooppunten in de markt. Mede ook vanwege de eigendomssituaties van de onroerende zaken en het hoge kapitaalbeslag, is het voor veel dealers echter niet eenvoudig om verkooppunten te sluiten.

Onder invloed van deze ontwikkelingen en risico’s, is er de afgelopen jaren al een substantiële schaalvergroting binnen de branche opgetreden. Hiermee is de opkomst van zogenaamde dealerholdings een feit geworden. Naar verwachting zal deze trend zich de komende tijd verder voortzetten.

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.