Kennisartikel
06-04-2020

Het doorrekenen van allerlei scenario’s, van bad case tot meer optimistische scenario’s

Jacques JettenJacques Jetten op

Door de Covid-19 cirisis is er maximale aandacht voor het genereren van cash. Om voor uw bedrijf inzicht te krijgen hierin is het maken van prognoses van balans, resultatenrekening en liquiditeit nodig.

Cruciale input

Met de onzekerheid van de Corona crisis is de complexiteit van het maken van prognoses ernstig toegenomen. Het dwingt om de toekomst heel scherp te zien, een pad te kiezen en hier heel scherp op te koersen. Het is daarom noodzakelijk om meerdere scenario’s uit te werken. Hiervoor zijn een aantal zaken cruciaal:

 • Marktverwachting en de invloed hiervan op aantallen en prijs. Die vormen immers samen de omzet
 • De flexibiliteit van kosten, met name inkoopkosten en personeelskosten
 • De beperking van werkkapitaal
 • Hoe er toch geïnvesteerd kan worden in de toekomst

Met onze eigen modellen bouwen we veronderstellingen in gebaseerd op de samenhang tussen kosten en opbrengsten.

Soms onorthodox

In het uitwerken van scenario’s is het noodzakelijk dat enerzijds bepaalde zaken ‘veilig gesteld worden’ en anderzijds soms ook beslissingen worden genomen die in een ‘normale situatie’ die niet denkbaar waren geweest. Voorbeelden in de praktijk hiervan zijn,:

 • Afscheid nemen van verliesgevende klanten en maatregelen nemen in de kosten
 • Meer digitale en telefonische sales en aanscherping van persoonlijk salesmanagement
 • Veranderingen in productaanbod
 • Investeren om forse kostenbesparingen te kunnen realiseren.

Hoeveel scenario’s nodig zijn, blijft afhankelijk van geval tot geval. Meestal zijn 2 of 3 scenario’s voldoende.

Waarom verschillende scenario’s?

 • In tijden van liquiditeitskrapte wordt er ‘kort op de bal’ gestuurd. De effecten van maatregelen moet op de voet gevolgd worden. De verschillende scenario’s zijn hiervoor nodig.
 • Verschillende scenario’s maken het mogelijk om snel te schakelen tussen de scenario’s: Als scenario A niet uitkomt qua omzet of brutowinst, dan wordt scenario B of C opportuun en moeten de daarin beschreven maatregelen worden genomen. Het spoorboekje ligt klaar. Als het zich voordoet, moet er snel geschakeld worden.
 • Scenario’s zijn belangrijk om hieruit af te leiden op welke momenten er welke beslissingen moeten worden genomen. En dat is altijd eerder dan het scenario aangeeft.

Veelgemaakte fouten

 • Te veel optimisme waardoor acute liquiditeitskrapte op de loer ligt. Bouw reserves in.
 • Te veel aandacht besteden aan allerlei kostenbesparingen en te weinig aan het businessmodel.

Samen strijden tegen de financiële impact van COVID-19

Als Aeternus willen we u zo goed mogelijk ondersteunen om snel en effectief die liquiditeitspositie veilig te stellen. Hiervoor hebben een we een Covid-19 response team ingericht. Dat bestaat uit specialisten in financieringen en herstructureringen met ruime bancaire ervaring. En die ook ervaring hebben met het ophalen van andere financieringsbronnen die misschien ook nodig zijn. Het team heeft de snelheid en kwaliteit waarmee we de liquiditeitsprognoses kunnen maken, geoptimaliseerd. Onze documenten en rapportages zijn zoveel mogelijk afgestemd op de eisen van belastingdienst, Banken en UWV. Heeft u behoefte aan advies op maat? Vraag dan onderstaand een vrijblijvend adviesgesprek aan met het Aeternus COVID-19 Response team.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand