Net toen dit Whitepaper gepubliceerd zou worden, begon de problematiek van COVID-19 duidelijk te worden. Maar PAS en PFAS hebben voor de bouw nog steeds een grotere uitwerking dan COVID-19, voor de korte maar ook voor de langere termijn. Daarom brengen we dit artikel graag onder de aandacht. Het beschrijft de impact van PAS en PFAS op de bouwsector en de invloed hiervan op waarde, prijs en M&A transacties.

In de afgelopen periode lijkt een nieuwe wereld te zijn ontstaan in de bouw. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en aangescherpte regelgeving rondom PAS en PFAS wordt door de diverse betrokken partijen (zoals politiek en bedrijfsleven) gespeculeerd over de impact hiervan. Er is nieuw jargon ontstaan met termen als stikstofruimte (de marge om binnen de stikstofregels voorgenomen economische activiteiten te ontplooien). Het terugdringen van de nationale stikstofuitstoot, c.q. stikstofdepositie staat centraal in het duurzaamheidsstreven van de politiek.

Naast ophef en onzekerheid, bieden deze inzichten en de daaropvolgende ingezette politieke acties, ook veel kansen. Bij Aeternus richten wij ons graag op deze kansen om te zien op welke manier deze ontwikkelingen mogelijk waarde kunnen toevoegen voor ondernemers. Bovendien is het van belang om bij waardebepalingen van ondernemingen en bij M&A-transacties helder voor ogen te hebben wat de mogelijke gevolgen van deze aangepaste regelgeving zijn voor specifieke sectoren en bedrijven.

Benieuwd naar onze analyse van de ontwikkelingen? Download nu ons whitepaper ‘Stikken of er gewoon even doorheen prikken’ .