Kennisartikel
04-04-2019

De werkelijke waarde van cash

 

In de M&A- en waarderingspraktijk is er altijd veel te doen over de post ‘cash’ op de balans in combinatie met het netto werkkapitaal. In dit artikel wordt die relatie tussen cash & netto werkkapitaal scherp in beeld gebracht. Daarnaast wordt in dit artikel aangegeven op welke manieren ogenschijnlijk ‘vrije cash’ in werkelijkheid niet altijd vrij beschikbaar is.

In de beoordeling van de “genormaliseerde’ cash positie worden vaak fouten gemaakt. Sommige zijn gemakkelijk te herkennen. zoals het onterecht bestempelen als zijnde ‘excess cash’, zoals geld op een G-rekening of een geblokkeerde bankrekening voor een garantie. Iets minder duidelijk zijn een reeds aangegane investeringsverplichting, vooruit ontvangen termijnen van klanten en beschikbaar gesteld maar nog niet uitgekeerd dividend.

In de transactiepraktijk vormt de netto werkkapitaal positie in combinatie met de cashpositie een belangrijk onderdeel van de Due Diligence onderhandelingen en dit leidt veelal tot discussie tussen partijen. In dit artikel zetten we verschillende benaderingen van normalisatie van het netto werkkapitaal op een rij, bijvoorbeeld: moeten we rekening houden met een maximale of een gemiddelde werkkapitaal positie?

Tot slot worden er enkele verrassende inzichten geboden in de beoordeling van de cashpositie, zoals de invloed van schoksgewijze liquiditeitsbehoefte gedurende het jaar, conjunctuurgevoeligheid en  zogenaamde ‘opportunity-cash’.

Wilt u hier meer over weten, vraag dan het uitgebreide Whitepaper ‘de werkelijke waarde van cash’ op.

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand