Kennisartikel
19-11-2022

Het belang van IT voor waarde van uw bedrijf

We leven in een digitale wereld. Elk zichzelf respecterende onderneming heeft in haar propositie een digitale component en gebruikt IT voor haar bedrijfsvoering. De bekendste vorm is de online webwinkel waar fysieke producten worden aangeboden en kunnen worden besteld. Vaak is er bij dergelijke ondernemingen sprake van een ondersteunend logistiek IT-systeem (vorm van ERP) dat de gehele (internationale) goederenstroom in goede banen leidt. Van gebruik van een website, bureausoftware, boekhoud-, facturatie- en andere administratieve software is bij ongeveer elke onderneming sprake.

Digitale dienstverlening 

Naast deze alweer wat meer klassieke digitale toepassingen vindt de digitale ontwikkeling in toenemende mate plaats in de vorm van aanvullende dienstverlening. Denk aan digitale boodschappenlijstjes van je favoriete kruidenier (AH), – met het aangeboden online recept lukt de taart wel – digitaal klusadvies van de bouwmarkthet online kunnen samenstellen van meubels (Auping) en het compleet inrichten van woonruimtes met brand-eigen apps en software (Ikea).  

Ook slimme sensoren op huis-tuin-en-keukenapparatuur die via een App in verbinding staan met de leverancier (Miele, Nespresso) zijn gewoon gewordenDe auto staat in contact met de leverancier en soms zelfs met het garagebedrijf. Je aansluiten als ‘member’ inclusief digitaal profiel is bij veel (web)winkels en bedrijven eveneens onvermijdelijk: pas als je lid wordt krijg je korting. 

Trends in B2B

In B2B zie je eenzelfde trend; ook daar meten sensoren bijvoorbeeld slijtage aan machines en zijn verbonden met de eigen software en de software van de fabrikant en servicebedrijf. Inbound marketing en CRM software zoals Hubspot stelt bedrijven in staat salesprocessen vergaand te digitaliseren en per prospect geautomatiseerd tailormade interesse te wekken en vast te houden. 

Juist voor B2B geldt dat met een digitaal self-service applicatie (‘mijn omgeving’) de klant persoonlijk wordt bediend. Bijvoorbeeld op bestelhistorie of profiel gebaseerde productsuggesties. De klant kan hier zelf bestellen, wordt geadviseerd op tijd voorraad aan te vullen en gecombineerd te bestellen. Hoe meer de klant zelf doet en hoe rijker de digitale omgeving, hoe groter de binding en hoe meer verwerkingskosten kunnen worden bespaard. 

Klantenbinding door techniek 

Bedrijven blijven op die manier graag in contact met hun klanten en houden ze daarmee vastVia pushberichten in de emailandere communicatiekanalen en interactieve chat- en contactmogelijkheden met experts wordt de klant actief zoveel mogelijk ‘digitaal’aan het bedrijf gebonden. Je wordt als klant onderdeel van de community’. Het levert in de eerste plaats een schat aan data op. Bovendien levert het bedrijven op het gebied van ondersteuning (support) efficiëntie– en daarmee kostenvoordelen op. Wat automatisch online en digitaal door slimme bots kan worden opgelost hoeft een echt persoon niet meer op te lossen. 

Kern van deze ontwikkeling in nauw contact te willen blijven met klanten is de wens van veel ondernemers de klant te helpen zo frictieloos te laten verlopen. Dat betekent dat de consument op elk moment op een zo laagdrempelig mogelijke manier in staat moet zijn direct in haar eigen (latente) behoefte te voorzien. En uiteraard het liefst met gebruik van de diensten en producten van hun onderneming. De consument verwacht dit ook. De ondernemer die het meeste digitale gemak biedt, wint.  

Het voorafgaande gaat met name over bedrijven die al wat langer bestaan en zich digitaal trachten te transformeren. Jonge ondernemingen en nieuwe proposities zijn overwegend al geënt op de beschikbaarheid van digitale technieken. Van platformbedrijven tot allerhande Saas-oplossingen. Interessante succesvolle proposities en businessmodellen die zonder de digitale wereld niet eens mogelijk waren zijn het nu wel. IT is meer en meer missiekritisch en digitale voorwaarden invulling voor het bestaansrecht.  

Strategische digitalisering een must 

IT en digitalisering is daarom voor elke onderneming onvermijdelijk een strategisch onderwerp. Niet nadenken over digitale mogelijkheden en het niet ontwikkelen van aanpalende en aanvullende digitale dienstverlening is jezelf ten dode opschrijven. Zekere nu de huidige wereldwijde pandemie dwingt tot versnelde digitalisering. 

Ondernemingen kunnen voor hun voortbestaan en toekomstbestendigheid echt niet meer zonder IT. Sterker nog: de IT-component en softwarebehoefte wordt alleen maar groter. Soms hebben ze die zelf ontwikkeld, soms gebruiken ze bestaande oplossingen, vaak is het een combinatie van beiden. Steeds meer nemen bedrijven zelf ontwikkelaars in dienst. 

Kortom: Elk bedrijf is of wordt (ook) een IT-bedrijf.

Onze digitale wereld en de noodzaak van een gedegen digitale strategie en uitvoering vraagt om volwassen IT-techniek, IT-organisatie en up-to-date kennis en kunde op dit gebied. Nieuwe IT moet passen op oude IT en digitale uitbreiding vraagt om continue aandacht. Schort het hieraan dan loopt het bedrijf een enorm risico. Toch zien wij in de praktijk hiervoor soms nog onvoldoende aandacht. Een IT Due Diligence, dat resulteert in een beoordeling van de IT, biedt hiervoor de uitkomst.

Toepassingen IT Due Diligence

1. Strategisch IT Due Diligence voor investeringsbeslissingen

De basis voor kwalitatief goede IT is een juiste analyse van de techniek in relatie tot het business- en verdienmodel. Met een gedegen assessment van de kwaliteit van de techniek, de processen, de mensen maar vooral ook het vaststellen van (strategische) digitale kansen, kan de onderneming met vertrouwen de toekomst tegemoet.
De meerwaarde van een goede analyse als fundament voor (investerings)beslissingen geldt zeer zeker voor investeerders in mooie veelbelovende bedrijven (PE-partijen, fondsbeheerders etc.), maar ook voor ondernemers zelf.

Een omschakeling naar een SAAS-model bijvoorbeeld is een belangrijke beslissing met een forse financiële impact. Een analyse van de haalbaarheid, dit businessmodel en de hiermee gepaarde investeringen, is dan belangrijk.

2. Beoordeling IT bij bedrijfsovernames

Waar het bij de overname van bedrijven lange tijd aan ontbrak, was een goede, eenduidige manier om de IT-omgeving op de juiste waarde in te schatten. Juist deze informatie is cruciaal bij een bedrijfsovername. Als overname partij wil je weten hoe software is opgebouwd, of de gebruikte applicatie nog wel aan de eisen van de markt voldoet en of het bedrijf met een bepaald IT-systeem makkelijk verder kan groeien naar meer klanten, dus ook meer omzet. Partijen kijken vooral naar cijfers als omzet, winst en cashflow. Maar hoeveel er moet worden geïnvesteerd om de IT-structuur van een onderneming klaar te maken voor de toekomst, is wordt in de praktijk vaak aan voorbij gegaan. Dat kan later voor veel extra kosten zorgen. Door een IT Due Diligence krijg je inzichtelijk wat je eigenlijk koopt. Een M&A-transactie zonder (strategische) digitale-check is onverstandig.

“Van groot belang is bijvoorbeeld om vast te stellen of de schaalbaarheid van de IT past bij de groeiambitie. Immers: achtergebleven investeringen in de IT en technische achterstand (‘technical debt’) in combinatie met beoogde snelle groei kan leiden tot falende dienstverlening, met soms zelf fatale gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.”

3. IT Due Diligence voor bepalen groeistrategie

Een onderzoek is niet alleen van belang in de Due Diligence-fase in M&A-trajecten, maar ook gedurende de tijd dat er hard wordt gewerkt de groeistrategie te ontwikkelen en uit te voeren.

“Een groeistrategie waarbij bijvoorbeeld internationalisering een grote rol speelt vraagt om een analyse van de mogelijkheden van de huidige techniek en specifieke lokale technische vereisten (bijv. voortvloeiend uit wet- en regelgeving). Bovendien is inzicht nodig in de financiële consequenties voor de opzet, onderhoud en werking van een internationaal functionerende digitale oplossingen en dienstverlening.

Daarnaast zorgen periodieke IT-assessments van ondernemingen binnen (PE-)investeringsportfolio’s voor het vasthouden en uitbreiden van digitale kwaliteiten. Wanneer in een organisatie een digitale visie en aanpak op basis van geïdentificeerde kansen (in proces, propositie en strategie) ontbreekt, loopt zij gevaar.

ITDD: providing confidence in IT.

Misschien is het bovenstaande herkenbaar. ITDD biedt in de DD-fase maar ook daarbuiten een grondig assessment van de digitale risico’s en kansen. Een assessment mondt uit in een gedegen oordeel over de kwaliteit van de techniek (wanneer nodig ook broncode-analyse), de mensen en de organisatie. Aanbevelingen voor digitale (transformatie) mogelijkheden in de werkprocessen, propositie en strategie horen daarbij.

Onderdelen ITDD

itdd onderdelen-1

In de wetenschap dat ICT zo ongeveer de ruggengraat vormt van de meeste bedrijven. Is het analyseren van de status van ICT in een bedrijf voor een goede analyse onmisbaar. Met alleen het analyseren van financiële projecties is de analyse te beperkt. Download daarom hier onze IT Due Diligence brochure.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand