Kennisartikel
26-11-2019

Industry 4.0 en de invloed hiervan op de M&A-markt

Een veel gehoorde kreet is ‘Industry 4.0’ en de kansen die daarmee gepaard gaan. Maar wat is dit nu precies, welke kansen biedt het en welke trends zijn waarneembaar in de (overname-)markt? In dit artikel wordt ingegaan op deze vragen.

Industry 4.0 is een containerbegrip

Industry 4.0 is feitelijk een containerbegrip geworden voor de digitalisering binnen de economie. De term zelf is in 2011 het leven geroepen door een werkgroep van de Duitse overheid, die de ontwikkeling van geautomatiseerde productie wilde bevorderen. Naderhand is deze term ook breder toegepast, bijvoorbeeld door het World Economic Forum, waarbij de invloed van technologie op de algehele economie en samenleving wordt bezien. In het kader is de historische ontwikkeling van 1.0 naar 4.0 weergegeven. Kanttekening hierbij is dat die niet voor iedereen gelijk zijn. Zo is de 2e industriële revolutie (elektriciteit) voor 17% van de wereldbevolking nog steeds geen realiteit geworden, en de 3e industriële revolutie nog niet voor 50% van de wereldbevolking. Terwijl voor diegene die wel al eerder onderdeel waren van de ontwikkelingen, het internet zich binnen 10 jaar wereldwijd heeft aangediend. De ontwikkelingen gaan dus ook in een steeds hoger tempo.

Historische ontwikkeling

 • Industry 1.0
  Tijdens de eerste industriële revolutie (+/-1760 – 1840) werd onder invloed van de ontwikkeling van de stoommachine en waterkracht de overstap werd gemaakt van handenarbeid naar mechanische productie.
 • Industry 2.0
  Tijdens de tweede industriële revolutie, ook wel de technologische revolutie genoemd, (+/-1870 – 1914), werd door de toenemende beschikbaarheid van elektriciteit en de introductie van de lopende band een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van productiviteit. Tevens werd door de ontwikkeling van de telefonie en de opkomst van de treinen, het mogelijk om informatie, goederen en personen makkelijker te verspreiden.
 • Industry 3.0
  De derde industriële revolutie, ook wel de digitale revolutie (+/-1960 – 1990), werd gedreven door de ontwikkeling van, in eerste instantie, computers, en later, door communicatie technologie.
 • Industry 4.0
  De meest recente ontwikkelingen, ofwel de vierde industriële revolutie, zijn sinds de eeuwwisseling gaande en bouwt voort op de eerdere digitale revolutie. Door de toenemende snelheden van data-uitwisseling (internet), de beschikbaarheid en verbondenheid van steeds meer en kleinere, goedkope, sensoren, en door toevoeging van kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’, wordt de invloed hiervan steeds beter merkbaar in de economie, en zelfs door de gehele maatschappij. Dit heeft tot gevolg dat informatie en veranderingen met ongekende snelheid en op grote schaal kunnen worden verspreid.

Welke kansen geeft Industry 4.0

Doordat er door de nieuwe technologie veel meer data beschikbaar komt, en door de inzichten die door de snelle verwerking en interpretatie van deze data beschikbaar worden, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor organisaties om op te acteren en zich te onderscheiden. Door het slim toepassen van de flexibiliteit die door de nieuwe technologie geboden wordt en het toepassen van de inzichten op andere gebieden, zijn organisaties in staat om in korte tijd grote stappen te zetten op het gebied van innovatie en effectiviteit, en daarmee waarde te creëren.

Binnen deze ontwikkelingen zijn in loop der tijd een aantal technologische trends zichtbaar geworden. Zo zijn er een aantal deelgebieden ontstaan, zoals weergegeven in onderstaand figuur:

technologieën industrie 4.0

 

Hoewel niet alle technologieën hier nader worden toegelicht, is van ieder van deze de verwachting dat ze grote impact kunnen gaan hebben op de manier van produceren van goederen en diensten, en mogelijk ook op de gehele samenleving. Het World Economic Forum voorziet voor 2025 een aantal grote ontwikkelingen.

when the future will arrive

 

Impact op bestaande business is groot

Door de veranderende omstandigheden ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen. Het niet, of niet tijdig, inspelen op de mogelijkheden die door Industry 4.0 worden geboden, kan ertoe leiden dat een florerende organisatie concurrentiedruk krijgt of (op onderdelen) zelfs volledig voorbij wordt gestreefd door een disruptieve innovator. Data en technologische mogelijkheden vormen hierbij de gamechangers in nagenoeg elke industrie.

Disruptieve innovatie kan zelfs bedrijfstakken overbodig maken. Dit biedt mogelijkheden, maar vormt ook een bedreiging, als bedrijven niet in staat zijn snel te reageren op de aanstormende veranderingen. Inspelen op de veranderende verwachtingen van klanten door modificatie van product of dienst en/of kostenbesparingen door te voeren.

Ontwikkelingen in de M&A markt

Doordat de gevolgen van het niet tijdig reageren op de ontwikkelingen in de markt catastrofaal uit kunnen pakken voor de gevestigde bedrijven zijn veel organisaties bang om de boot te missen en/of proberen zij, door hier vroegtijdig op in te spelen, een duurzaam voordeel te behalen op de concurrentie. Daarbij komt dat innovatie meestal eenvoudiger tot stand is te brengen buiten de muren van de grote multinationals. Doordat de mogelijke gevolgen voor deze laatste categorie erg groot kunnen zijn, zijn deze in toenemende mate bereid om deze technologie te kopen. Daar ze vaak over diepe zakken beschikken, en het risico op het mislopen van de technologie ook risico’s met zich mee brengt voor de gehele organisatie, worden hier aanzienlijke bedragen voor betaald.

Voor productiebedrijven die zich door het juist toepassen van de technologische mogelijkheden al een goede positie hebben ingenomen en hierdoor flexibeler zijn, aanzienlijke kostenbesparingen realiseren of beter kunnen inspelen op de veranderingen in de markt, is ook een toenemende interesse zichtbaar, hier ook vanuit het oogpunt van financiële investeerders.

Uit recent onderzoek onder bedrijven, blijkt dat er de komende jaren aanzienlijk geïnvesteerd gaat worden op het gebied van Industry 4.0 gerelateerde technologieën. Een groot deel hiervan zal plaatsvinden middels overnames. In totaal wordt verwacht dat hier wereldwijd >$900 miljard per jaar aan besteed gaat worden, wat neer komt op +/-5% van de totale omzet van de betreffende bedrijven. Dit geeft aan dat er op het gebied van M&A op dit vlak nog veel staat te gebeuren.

Meer weten over Aeternus en de Industrial & Manufacturing branche? Klik dan op onderstaande button.

> BRANCHE PAGINA INDUSTRIAL & MANUFACTURING

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand