30-03-2023
Innovatie in de agrotech: wat betekent dit voor overnames?

Innovatie in de agrotech: wat betekent dit voor overnames?

Bart JagersBart Jagers op

Bedrijven in de agrotech staan sterk in de belangstelling. Naast het solide businessmodel resulteren de wereldwijde bevolkings- en welvaartsgroei ook in een toegenomen marktvraag. Zowel Private Equity als strategische kopers vinden dat interessant. In deze blog leest u wat er op overnamegebied gebeurt in de agrotech.

Trends en ontwikkelingen in de agrotech

Experts (bron: ABN | “Strijd om agrarische robots barst los”) stellen dat de Nederlandse agrotech-sector in de periode 2020- 2030 verdrievoudigd. Dit komt neer op een jaar-op-jaar groei (CAGR) van 13% per jaar.

De komende jaren zal de agrotech-markt door robotisering verder voortgestuwd worden. De grootste potentiële groei zit in toepassingen met drones, sensoren en meetapparatuur en het daarbij behorende segment van data-analyse en software. Dit is een nog relatief jonge subsector binnen de agrotech en bestaat daardoor uit veel bedrijven in de start- of scale-upfase. Ook heeft dit betrekking op land- en tuinbouw. De drones kunnen bijv. een rol spelen bij onkruidbestrijding. Het zijn niet alleen maar de melk- en mestrobots van bijv. Lely waarop hier gedoeld wordt.

Fabrikanten die al actief zijn in de productie van robotiserings- en automatiseringsoplossingen voor land- en tuinbouw doen er goed aan om deze specialistische softwarebedrijven in de gaten te houden.

Recente overnames in de agrotech

Het toenemende belang van robotica en software binnen de land- en tuinbouw is binnen de agrotech niet onopgemerkt gebleven. In onderstaande tabel worden enkele transacties beschreven binnen deze markt.

Prijzen en multiples in de agrotech

De multiples in de subsector robotica en software variëren zo sterk, dat wij hier geen uitspraak over kunnen doen.  De sterke variatie is logisch, omdat veel bedrijven zich nog in een start-up- of scale-upfase bevinden. Belangrijke aspecten in de prijsvorming zijn:

  • De uniciteit van de oplossing
  • De marktacceptatie
  • Het businessmodel (SAAS/non-SAAS)
  • De wijze waarop de kennis in de onderneming is geborgd
  • De aanwezigheid van patenten
  • De verwachte groei van de markt
  • De mate waarin het bedrijf vooroploopt

Benieuwd wat de waarde en prijs van uw agrotech-bedrijf bepaalt? We omschreven in een eerder artikel De 8 belangrijkste valuedrivers in de agrotech.

Wel of niet (ver)kopen?

In de afweging om te verkopen, spelen zowel zakelijke als persoonlijke motieven een rol. Zakelijke afwegingen voor overnames in de agrotech worden bijvoorbeeld ingegeven door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotisering en software die grote impact zullen hebben op de sector. Investeringen en overnames zijn daardoor noodzakelijk om voorop te kunnen blijven lopen en marktpositie te verwerven of te vergroten. Dat noemen we ook wel first mover advantage. Of om een toepasselijk boerengezegde te gebruiken: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Dan zijn er nog de persoonlijke redenen als leeftijd, ambitie en energie om zelfstandig door te gaan of overnames te doen. Dat zal voor elke ondernemer anders zijn. Het is aan te raden een goede analyse te (laten) maken van financiële, fiscale en persoonlijke argumenten.

Overnamespecialist met kennis van de agribusiness- en foodsector

Wilt u meer weten over ontwikkelingen binnen de agrotech? Aeternus is dé overnamespecialist met kennis van de agribusiness- en foodsector. Lees verder op onze branchepagina agribusiness & food.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.