Kennisartikel
14-09-2016

Nog meer overnames binnen transport & logistiek?

Binnen het logistieke groot-, midden- en kleinbedrijf zijn (internationale) fusies, overnames en strategische partnerships aan de orde van de dag. Zo werd in 2015 het Amerikaanse UTi overgenomen door DSV, werd transportgigant Con-way overgenomen door XPO Logistics, dat tevens een meerderheidsaandeel verwierf in Norbert Dentressangle en werd De Rooy Logistics en Omega Logistics overgenomen door Jan de Rijk. Maar ook midden- en kleinbedrijven spelen een belangrijke rol in deze overnamegolf. Zo is in mei het Eindhovense Vers Express overgenomen door de Franse koel- en vriesvervoerder STEF, in april werd Elst Transport overgenomen door VDS Logistics om haar activiteiten uit te breiden met het vervoer van (ADR) tankcontainers.

Uiteraard is deze beweging ook Aeternus niet ontgaan. Ondanks dat wij van oudsher actief zijn in de transport- en logistieke-sector, hebben wij vanaf medio 2015 het aantal opdrachten binnen de branche fors zien stijgen. Bedrijven doen steeds vaker een beroep op ons als het gaat om aan- en verkooptrajecten, bedrijfswaarderingen en value-management (meerjarig traject gericht op waarde creatie). Wij verwachten dat het aantal transacties de komende jaren, zeker in het MKB en Mid-Corporate segment, verder zal toenemen en dat met name het midden- en kleinbedrijf steeds vaker met waarderings- en overnamevraagstukken te maken krijgt.

Een aantal belangrijke trends die hier aan ten grondslag liggen…

Automatisering
De noodzaak tot automatiseren behoeft ondertussen geen toelichting meer. In de vrachtauto is het gebruik van navigatiesystemen en boordcomputers niet meer weg te denken, hetzelfde geldt voor verregaande automatisering door Transport Management Systemen, Warehouse Management Systemen, Enterprise Resource Planning etc. Deze technologieën vereisen forse investeringen, maar zijn noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren op basis van prijs en efficiency.

De omvang en de financiële slagkracht van een onderneming beïnvloeden in grote mate de (on)mogelijkheden van automatisering. De bedrijfsomvang rechtvaardigt niet altijd de hoge investering die nodig is om logistieke proces verregaand te automatiseren. Daarnaast zorgen de snelle technologische ontwikkelingen er voor dat DGA’s terughoudend zijn, met als gevolg dat het logistieke midden- en kleinbedrijf veelal slechts in deeloplossingen investeert.

Te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet in combinatie met een beperkt investeringsbudget, maken dat ondernemers aansluiting zoeken bij kapitaalkrachtige strategische partijen. Daarentegen zijn er een aantal grote partijen op zoek naar schaalvergroting om hun investeringen in automatisering te rechtvaardigen.

Innovatie
Marktverstorend vernieuwen, ofwel innoveren, is noodzakelijk om blijvend te kunnen voldoen aan veranderende klantbehoeften. Businessmodellen zijn dynamischer en vaak minder lang houdbaar, onder andere door de versnelde technologische ontwikkelingen. Binnen de transport en logistiek heeft het toenemend belang van e-commerce bijvoorbeeld voor veel verandering gezorgd. Dat betrouwbaarheid de same-day-delivery hype al heeft achterhaald, zegt iets over de korte houdbaarheidsdatum. Veel ondernemers worden hierdoor gedwongen om hun businessmodel te (her)overwegen.

Steeds vaker maken ondernemers zich (terecht) zorgen over de houdbaarheid van hun businessmodel. Verbreding of verdieping van activiteiten of het aanboren van nieuwe kanalen, segmenten en klanten is noodzakelijk om de continuïteit te borgen. Enerzijds doen ondernemers dit op eigen kracht (autonoom), anderzijds blijkt dat een overname een uitstekende manier is om (versneld) invulling te geven aan een gewijzigde strategische koers.

Successieplanning
Als gevolg van de crisisjaren en achterblijvende resultaten, heeft menig DGA binnen de transport en logistiek de opgebouwde waarde in zijn of haar bedrijf fors zien teruglopen. De bedrijfsoverdracht is hierdoor uitgesteld, met als gevolg vergrijzende DGA’s binnen het logistieke midden- en kleinbedrijf.

Nu de economie en de vooruitzichten verbeterd zijn en kapitaalkrachtige partijen op zoek zijn naar onder meer schaalvergroting en strategische verbreding, is het voor veel ondernemers het juiste moment om de bedrijfsoverdracht opnieuw op de agenda te zetten. Door hierbij tijdig stil te staan en de juiste voorbereidingen te treffen, wordt nu of op termijn de hoogst mogelijke waarde gerealiseerd: stilzitten is geen optie.

L.B.H. (Lieke) Janssen MSc en Drs. M.J.M. (Maurice) Koopmans | Aeternus B.V. | www.aeternuscompany.nl | Eindhoven: +31(0)40-7820152 | Venlo: +31(0)77-3200610

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand