Kennisartikel
19-09-2022

Overname- en prijsverwachtingen in TIC sector blijven goed

Joep WennekersJoep Wennekers op

De wereld van testen, inspecteren en certificeren (TIC), blijft onverminderd interessant vanuit M&A perspectief. Diverse onderzoeksbureaus verwachten dat de wereldwijde TIC-industrie tot 2030 jaarlijks met 5% zal groeien. Waar voorheen geen einde leek te komen aan de organische groei van de TIC-bedrijven, werd de laatste jaren consolidatie een steeds belangrijker thema voor de groei van TIC-bedrijven. In dit artikel brengen we de belangrijkste overname activiteiten en beweegredenen in de TIC-sector in kaart.

4% groei in 2015-2020 en 5% groei verwacht tot 2030

 

TIC Sector Nederlamd

Volgens de meest recente beschikbare cijfers van het CBS, bestond de TIC-industrie in Nederland uit 2.060 bedrijven, waarvan er 60 meer dan twintig medewerkers in dienst hadden, en realiseerden zij in 2020 circa € 2,8 miljard omzet, waar dat in 2015 nog circa €2,3 miljard was. In 2020 werd er een bedrijfsresultaat voor interest en belastingen (EBIT) ter waarde van €192 miljoen gerealiseerd (€164 miljoen in 2015). Deze omzet- en EBIT-cijfers werden in 2020 gerealiseerd met zo’n 17.900 fte, terwijl er in 2015 nog circa 15.800 fte werkzaam waren. Over de periode 2015-2020 bleef de winstgevendheid met een 7% EBIT-marge nagenoeg gelijk. Voor de periode tot 2030 wordt een nagenoeg gelijke jaarlijkse groei van circa 5% verwacht. 

Een versnipperd speelveld  

Test-, Inspectie- en Certificeringsdiensten zijn in veel sectoren te vinden, al dan niet op basis van regelgeving. Belangrijkste industrieën voor de TIC spelers zijn agri-food, chemie, olie- en gas, en de farmaceutische industrie. Deze sectoren zijn onderhevig aan strenge normen, wet- en regelgeving. De grote spelers in de TIC markt zoals TUV, Bureau Veritas, Normec, SGS en Kiwa zijn actief in bijna alle ‘verticals’.  

Door deze kopgroep is in de afgelopen jaren door middel van overnames verder gebouwd aan het aantal verticals en/of de verdieping hierin. Dit komt dan ook terug in het onderstaande overzicht van recente overnames, dat een selectie van overnametransacties laat zien over de periode 2020-2022. De ‘grote jongens’ zoals Kiwa, Normec Group en SGS Nederland zijn dan ook begrijpelijk ruim vertegenwoordigd.  

Schaalgrootte of het uitbreiden van het aantal verticals zijn veelal de motivatie van een overname. Hoewel het overzicht enkel een selectie deals betreft, is het aantal deals die Kiwa en Normec Group afgerond hebben noemenswaardig. Beide partijen voeren een actieve buy-en-build strategie en worden hierin ondersteund door Private Equity: Kiwa door SHV Holdings en Normec Group door Astorg Partners. 

Een relatieve nieuwkomer in de Nederlandse TIC-markt is Sansidor (opgericht in 2017). Ook zij zijn gebackt door Private Equity partij HC Partners en voeren een actieve buy-en-build strategie om de snelst groeiende TIC-organisatie van Nederland te worden. Om deze woorden kracht bij te zetten heeft Sansidor in 2022 onder andere KSN, Gevotec en IGN overgenomen.   

Tabel 1: overnames in periode 2020-2022

Tabel TICOvernameprijzen hangen samen met het niveau van de recurring business, innovatie en niche kennis 

De overnameprijzen in de TIC sector zijn, net als in elke branche, per transactie verschillend. In het algemeen geldt dat de omvang van het bedrijf en de kwaliteit van het businessmodel een sterke invloed hebben. Maar daarnaast wordt de prijs ook bepaald door de onderhandelingspositie op dat moment en de marktomstandigheden. Zo is bijvoorbeeld een koper die een TIC bedrijf koopt om zijn productportfolio te verbreden, bereid een hogere prijs te betalen. Maar als het bedrijf een hoge financieringsdruk heeft, zal dit weer een drukkend effect op de prijs hebben 

Hieronder schetsen we de belangrijkste prijsbepalende factoren:   

Recurring business 

TIC-bedrijven hebben over het algemeen veel terugkerende klanten en dito omzetten. Terugkerende omzet heeft waarde voor de koper, zeker als deze omzet wordt gerealiseerd bij bedrijven die in het target profiel van de koper passen. Daarnaast is de groei van de terugkerende omzet van belang. En als de terugkerende omzet ook nog is verankerd via eigen software die door de klanten wordt gebruikt, maakt dit het bedrijf nog waardevoller.  

Innovatie & Kennis 

Producten en diensten innoveren. Hierdoor veranderen ook weer productieprocessen. Daarnaast hebben wijzigingen in wetgeving impact op de TIC sector. Maar ook technologische ontwikkelingen zoals cybersecurity en blockchaintechnologie. TIC-bedrijven die in staat zijn om hierop in te spelen door eigen technologie of onderscheidende kennis, kunnen rekenen op een hogere prijs als de markt waarin deze technologie of kennis kan worden toegepast en een relevante omvang heeft.  

Specifieke of onderscheidende kennis over een bepaald vakgebied of nichemarkt kan bij de koper sneller internationaal in de markt worden gezet en leidt daarom tot een hogere verkoopprijs.  

Digitalisering 

Software en nieuwe technologieën maken een steeds groter deel uit van de dienstverlening. Zowel in de processing van testen als ook softwaretoepassingen. Dit leidt tot een hogere productiviteit per medewerker en een verbetering van de schaalbaarheid van de dienstverlening. Bedrijven die hierin vooroplopen realiseren een hogere overnameprijs. 

EBITDA multiples in TIC sector in kopgroep zakelijke dienstverlening 

Doorgaans worden in het MKB geen publieke uitlatingen gedaan over de overnamesom. Daarom moeten we het doen met informatie die wel publiekelijk bekend is gemaakt. In het algemeen kunnen we zeggen dat de EBITDA-multiples in de TIC sector hoger zijn dan gemiddeld in de zakelijke dienstverlening. De redenen hiervoor hebben we hierboven uitgelegd.  

Voor de meest recente transacties van Normec Group (2020) en Kiwa (2021), zijn deal values beschikbaar zijn.  

  • In 2020 kocht Private Equity partij Astorg Partners 100% van de aandelen van Normec Group ter waarde van €300 miljoen. Dit is terug te voeren naar een EBITDA-multiple van 14,6x.  
  • Kiwa kocht in 2021, 100% van de aandelen van Intega Group ter waarde van €293 miljoen, dat op haar beurt terug te rekenen is naar een EBITDA-multiple van 10,2x.  

Dit zijn slechts twee deals en de vraag is of dit representatief is. Wanneer de EBITDA-multiple vanuit internationaal perspectief bekeken wordt dan blijkt dat wereldwijd de EBITDA-multiples doorgaans gemiddeld tussen de 10x tot 12x zijn en daarmee vergelijkbaar met de betaalde multiple door Astrog Partners en Kiwa. Verschillende onderzoeksrapporten publiceren EBITDA-multiples die variëren van 8x tot 12x de EBITDA, 14,1x de EBITDA en 7x tot 10x de EBITDA. Gebaseerd op internationale waarnemingen en beschikbare Nederlandse EBITDA multiples voor TIC partijen verwachten we een EBITDA-multiple die ongeveer tussen de 7x en 12x ligt.  

Wel of niet verkopen: vanuit strategisch perspectief  

Waarom uw bedrijf verkopen? Diverse strategische factoren kunnen hier doorslaggevend zijn. Grote organisaties kunnen door schaalgrootte efficiënter omgaan met beschikbare bedrijfsmiddelen, waardoor marges van kleinere partijen onderdruk komen en de winstgevendheid mogelijk daalt. Daarnaast biedt schaalgrootte, grotere organisaties veelal meer marketingbudget, waardoor zij een betere positie hebben om een sterke merknaam in de markt te bouwen. Onderscheidend vermogen is cruciaal, heb je dit niet dan wordt concurrentie alsmaar groter en is verkopen een goed alternatief. De andere kant van de medaille is dat wanneer partijen een TIC-specialisme hebben voor een bepaalde markt met een aantoonbaar vast en wederkerend klantenbestand, zij zeer interessant zijn voor overnemende partijen. Hierdoor beschikken zij over een sterke onderhandelingspositie die tot uiting moet komen in de koopprijs.  

Aanhoudende consolidatieslag 

In de afweging om te verkopen spelen naast zakelijke ook persoonlijke afwegingen. Tevens speelt de dealstructurering ook een belangrijke rol. In sommige gevallen wordt een zogeheten earn-out constructie opgenomen, waarbij een deel van de koopsom wordt betaald op basis van toekomstige resultaten. Dit gaat vaak in combinatie met een periode waar Verkoper verbonden blijft aan de onderneming, om enerzijds in een gedegen overdracht te voorzien en anderzijds de doelstellingen waarop de earn-out is gebaseerd te realiseren.  

Gezien het terugkerende karakter van test-, inspectie- en certificeringsbehoefte en/of vereiste, iets dat de markt onverminderd interessant maakt, verwacht Aeternus dat de consolidatieslag ook de komende jaren zal aanhouden.  

Overnamespecialist met kennis van de TIC markt 

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor uw eigen bedrijf? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1.000 klanten begeleid, waaronder de waardering en verkoop van ondernemingen in de TIC markt. Er werken 35 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo.  

Meer weten over wat Aeternus voor u kan betekenen? Bekijk dan hier voor de mogelijkheden. 

AETERNUS. YOUR M&A STRATEGIST 

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand