Kennisartikel
01-01-2020

Hervatting overnameslag in de Nederlandse uitzend- en detacheringsbranche

Bas van SoestBas van Soest op

De Nederlandse uitzend- en detacheringsbranche was vóór de uitbraak van de coronapandemie volop in beweging. Na een bewogen 2020 waarin het aantal overnames in de uitzendbranche sterk afnam. Lijkt de markt zich weer op te maken voor een hervatting van de consolidatieslag.

Trends & ontwikkelingen flexbranche

De verwachting is dat steeds meer bedrijven met een flexibeler personeelsbestand gaan werken. Echter moeten flexbedrijven zelf ook inventief en onderscheidend blijven om het hoofd te kunnen bieden aan enkele belangrijke ontwikkelingen in de branche:

  1. Krapte op de arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande ‘War for talent‘;
  2. Toenemende regeldruk als gevolg van onder meer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB);
  3. Consolidatie van de markt.

Ondanks deze uitdagingen zijn de toekomstverwachtingen voor de Nederlandse flexbranche in 2021 en 2022 positief. Historische crises hebben aangetoond dat bedrijven bij een aantrekkende economie liever eerst flexibele arbeidskrachten aannemen. De sector loopt hierbij vooruit op de rest van de economie.

Meer Private Equity partijen betrokken bij overnames

De Nederlandse uitzend- en detacheringsbranche kent op overnamegebied al meerdere jaren een hoge mate van bedrijvigheid. Hier liggen een aantal fundamentele trends aan ten grondslag. Zo wordt de Nederlandse uitzend- en detacheringsbranche gekenmerkt als een gefragmenteerde markt.

De toenemende druk op de marges was voor veel ondernemingen een reden om op overnamepad te gaan en schaalgrootte te creëren. Deze consolidatieslag werd verder gestuwd door de toetreding van private equity bedrijven in de markt. Naast de onzekerheid over de impact van de coronacrisis op de algemene Nederlandse economie, werd de sector in 2020 tevens geconfronteerd met onzekerheid als gevolg van de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Nu de impact van beide factoren beter te kwalificeren is, staan alle seinen voor een verdere consolidatieslag weer op groen.

Hieronder staat een overzicht van de overnames in de branche in 2019, 2020 en 2021. Een uitgebreider overzicht staat in het Top-25 rapport.

overnames flex branche

FIELDS Group stopt niet met overnames tijdens corona

Eén van de meest recente overname deals in de flexbranche betreft de fusie tussen Opus People en Direct People. Opus People, een multilabel leverancier van internationale arbeidskrachten, is ontstaan als gevolg van het samengaan van Techwork, SEP Peeters, PIEK Uitzendbureau en Verbeek Uitzendbureau. Gesteund door het private equity bedrijf FIELDS Group volgt Opus People een actieve buy-and build strategie. Als onderdeel van deze strategie hebben Opus People en Direct People eind 2020 haar krachten gebundeld en is er een uitzendgroep met circa 1.500 uitzendkrachten en een jaaromzet van circa €70 miljoen ontstaan.

De grote overeenkomst tussen Opus People en Direct People is de focus op arbeidsmigranten in het zuiden van het land. Op het gebied van afzetmarkt en type arbeidsmigrant (1e generatie vs. 2e generatie arbeidsmigrant) vullen beide bedrijven elkaar juist aan. Door de krachten te bundelen versterkt de onderneming haar positie in de gemeenschappelijke focus op arbeidsmigranten in het zuiden van het land. Hiermee streven ze naar een uitgebreider aanbod en meer toegevoegde waarde voor hun afnemers. Samen met private equity bedrijf FIELDS Group streeft de onderneming door te groeien naar een omzet van €100 miljoen in 2023. Dit zowel op basis van autonome groei als van verdere bedrijfsovernames.

De top 25 financieel best presterende flexbedrijven in Nederland

Wilt u de financiële prestaties van de 25 best presterende bedrijven in de flexbranche bekijken en meer weten over de trends en ontwikkelingen in de markt? Vraag hier het volledige rapport op: >>Top 25 financieel best presterende Nederlandse flexbedrijven.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u en uw klant kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand