Kennisartikel
12-09-2022

Je bedrijf nu niet verkopen

Jacques JettenJacques Jetten op

Nu de wolken zich al een tijdje samenpakken over dé economie, vraag je je als ondernemer af: moet ik nu nog wel mijn bedrijf verkopen? Een logische gedachte als je de koppen van de krantenberichten leest.

Aeternus zet de zaken op een rij aan de hand van de meest gehoorde redenen om niet te verkopen. 

valuedrivers (1280 x 720 px)

1. Het economisch sentiment is slecht: grote verschillen per branche en subsector

Natuurlijk is het zo dat er voor een altijd goedlopend bedrijf met regelmatig cashflows en goede vooruitzichten altijd een koper is te vinden. Zeg maar de witte raven. Ongeacht of de algemene economische ontwikkeling goed is of niet.

Maar wat geldt er voor het merendeel van de bedrijven. Heel simpel: Dé economie bestaat niet. De economie bestaat uit allemaal individuen en bedrijven. De optelsom hiervan is de economie. Er zijn enorm veel verschillen in branches en individuele bedrijven. In de Coronaperiode zagen we dat de branches gericht op inrichting van huizen geweldige tijden hadden. In de loop van het jaar 2022 keert zich het tij om verschillende redenen: hogere containerprijzen, doorbelasting van prijsstijgingen van producten en grondstoffen en het simpelweg niet beschikbaar zijn van grondstoffen. Maar ook de consument heeft het inmiddels laten afweten door de oorlog in Oekraïne, een hoge inflatie en forse rentestijgingen.

Ook de lange termijn verwachtingen van een branche zijn van belang. Zo zijn de lange termijn vooruitzichten op dit moment bijvoorbeeld goed voor bedrijven in bijvoorbeeld software, mechatronica, bouwonderhoud en energietransitie. En in elke branche zijn er weer zoveel subsectoren en hieraan zijn weer talloze verschillende leveranciers verbonden, die ook op deze ontwikkeling meezeilen.

‘Kortom: de algemene economische ontwikkeling is in zijn algemeenheid voor de verkoop van bedrijven niet zo relevant. Belangrijker is het om te kijken naar de verwachtingen en het sentiment per branche of subsector. Dat bepaalt in hoge mate de interesse van kopers en financiers in de overnamemarkt’.

 

2. Hogere rente zorgt voor lagere waardering en prijs: dat is maar de vraag 

Een hoge rente van de centrale bank zorgt voor een lagere waardering van bedrijven. Hoe werkt dit? In de huidige markt heeft een rentestijging van 1%, bij een verhouding Vreemd Vermogen / Eigen Vermogen van 50% / 50%, slechts een effect van -4% op de aandelenwaarde.

Een hoge rente van de centrale bank zorgt voor een lagere waardering van bedrijven. Hoe werkt dit? In de huidige markt heeft een rentestijging van 1%, bij een verhouding Vreemd Vermogen / Eigen Vermogen van 50% / 50%, slechts een effect van -4% op de aandelenwaarde.

Stel nu dat de rentestijging plaats vindt bij de verkoop van je bedrijf. En dat dit leidt tot een -6,8% lagere prijs. En je zou als ondernemer hiermee akkoord gaan. Doe je dan een slechte deal? Nee. Wat je dan doet is tegen een lagere prijs zekerheid kopen. Of dat verstandig is hangt van meerdere factoren af. ‘Komt er een recessie aan, hoe lang duurt ie, wat zijn je persoonlijke omstandigheden of wensen als ondernemer. Maar het spreekwoord: ‘beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht’ kan wel van toepassing zijn.

Bovendien heb je door de hogere rente na de verkoop van je bedrijf de mogelijkheid om dan ook iets goedkoper een ander bedrijf te kopen, krijg je door de hogere rente een hoger rendement op je spaarsaldo en / of een beter beleggingsrendement. In de regel is er altijd sprake van communicerende vaten.

Rentestijgingen zijn naar onze mening dus marginaal van invloed op de beslissing om nu te verkopen’.

Nog 5 andere redenen om niet te verkopen?

  • Hogere rente maakt overnames duurder
  • Banken trekken zich terug
  • Private Equity investeert minder en is voorzichtig
  • Minder kopers in overnamemarkt? 
  • Slechtere resultaten

Wilt u meer lezen over onze visie op bovengenoemde redenen? Download dan hier het volledige e-Book ‘Je bedrijf nu niet verkopen?’.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand