Toegenomen overname activiteit in de metaalbewerking

Toegenomen overname activiteit in de metaalbewerking

Ingmar SchmidIngmar Schmid op

Consolidatieslag onder metaalbewerkers zet door in 2021 en 2022

De metaalbewerking is een dynamische en historisch sterk gefragmenteerde markt waar sinds enkele jaren een stijgend aantal overnames en een beginnende consolidatieslag zichtbaar is. De overnamemarkt heeft in 2021 deze trend hervat, nadat er met name vanaf het tweede kwartaal van 2020 fors minder transacties plaatsvonden in de maakindustrie door de onzekerheid bij ondernemers en terughoudendheid van banken bij financiering als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Ook het kapitaal van Private Equity vindt weer haar weg naar de markt, doordat PE(-ondersteunde) ondernemingen in 2021 en 2022 weer overnames gedaan hebben. Acquisities zijn namelijk een middel waarmee ondernemers in economisch lastige tijden hun gestelde groeidoelen kunnen realiseren, hetgeen als gevolg van de COVID-19 pandemie lastiger op organische wijze te behalen is.  Risico’s van de stijging van grondstoffen en energieprijzen lijken beperkt van invloed, nu blijkt dat deze over het algemeen kunnen worden doorbelast naar opdrachtgevers en de energieprijzen momenteel dalend zijn.

Recente overnames in de metaalbewerking

De overnames die in de afgelopen jaren in de Nederlandse maakindustrie hebben plaatsgevonden laten zien dat er een consolidatieslag gaande is. Hiermee willen ondernemingen de gestelde groeidoelen behalen en/of van schaalvoordelen benutten. Gezien de grote impact die de COVID-19 pandemie heeft gehad op de toeleveringsketens kan verticale integratie een belangrijke rol gaan spelen in toekomstige acquisities. Door middel van verticale integratie kan een onderneming namelijk een betere controle op de supply chain bewerkstelligen. Tot slot, Private Equity blijft thans een belangrijke rol vervullen in de overnamemarkt van de metaalindustrie, met name doordat metaalbewerkers die PE-ondersteund zijn, zoals Dumaco en Wilvo, inzetten op overnames.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overnames die in de jaren 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden in de branche.

M&A Drivers in Metaalbewerking

Wat zit er achter de toegenomen overnameactiviteit? Op basis van de gesprekken met de bedrijven op overnamepad en een analyse van de overnames in het afgelopen jaar, constateren we de volgende we drijfveren:

 • Private Equity bedrijven bouwen aan grotere organisaties om het gehele bedrijf tegen een hogere multiple te kunnen verkopen.
 • De positie naar medewerkers op een toch al krappe markt wordt beter
 • Gespecialiseerde metaalbewerkers vergroten hun marktpositie, nationaal of internationaal
 • Bedrijven bouwen aan een portfolio van het hebben van meerdere soorten bewerkingen, zoals bijvoorbeeld plaatwerk en draaien/frezen, Groot =en klein verspaning.

Prijzen en multiples in de Metaalbewerking

De thans gangbare transactie multiples in de metaalbewerking liggen gemiddeld bij ca. 5 keer de (genormaliseerde) EBITDA, en zijn daarmee gemiddeld iets hoger dan de EBITDA-multiples voor het gehele Nederlandse MKB. Deze transactieprijzen representeren de prijs voor de aandelen cash- en debt-free. Het gebruik van EBITDA-multiples is handig als algemene vuistregel en in de communicatie, maar is ook erg onnauwkeurig aangezien de onvoldoende rekening houden met bedrijfsspecifieke elementen.

Uiteraard is de prijs bij iedere transactie maatwerk. Er zal door kopers altijd geanalyseerd worden wat de “kwaliteit” van de EBITDA is, hoe toekomstbestendig deze is en welke positieve en negatieve normalisaties dienen te worden toegepast. Daarnaast bepalen ook dealstructuur en verkoopcondities (i.c., voorwaarden en garanties) het verkoopresultaat. Hierbij spelen, bijvoorbeeld, de volgende zaken als een belangrijke rol:

 1. Toepassen van (big) data & Industrial Internet of Things (IIOT): door (big) data te verzamelen en systemen te integreren middels IIOT, kunnen bedrijven de kwaliteit van het proces en de productie verbeteren, de efficiëntie verhogen en kosten verlagen.
 2. Automatisering middels robots / robotisering: door het (gedeeltelijk) automatiseren van het productieproces kunnen productiviteit (output per FTE) en omzet worden verhoogd.
 3. Efficiënter produceren: Metaalbewerkers die erin slagen onderscheidend te zijn in output per FTE, zorgen voor een hogere waarde van hun bedrijf.
 4. Betrouwbare en wendbare productie: door schaalgrootte en selectieve uitbesteding worden bedrijven minder afhankelijk van enkele klanten, hetgeen uiteindelijk leidt tot stabielere cashflows en een hogere bedrijfswaarde.
 5. Inzetten op nearshoring: middels nearshoring ambiëren producenten de continuïteit van de productie te waarborgen en zo een sterkere concurrentiepositie te veroveren. Dit zal leiden tot hogere omzet en stabielere cashflows.
 6. Duurzaamheid: metaalbewerkers met duurzame bedrijfspraktijken kunnen door aanzienlijke financiële en milieuvoordelen hun waarde verhogen.

Verder is het voor metaal bewerkende bedrijven belangrijk om te voldoen aan de hoge investeringsbehoefte, te focussen op producten met een hoge toegevoegde waarde en hun continuïteit te waarborgen door kwalitatief hoogwaardig talent aan te trekken en te binden. Voor een nadere toelichting op deze waarde en -prijsbepalende elementen leest u meer in ons volgend artikel ‘Hoe kunt u de waarde van uw onderneming verhogen? De 9 belangrijkste valuedrivers in de Metaalbewerking’.

Wel of niet verkopen?

In de afweging om een bedrijf te verkopen spelen zowel zakelijke als persoonlijke motieven een rol. De meest relevante afwegingen in de Metaalbewerking zijn:

 • De consolidatieslag trekt door, aangezien bedrijven schaalgrootte en groeistellingen willen realiseren wordt strategische aansluiting gezocht of samengegaan met een investeerder;
 • Flexibiliteit in productie vergt doorgaans uitbreidingsinvesteringen in automatisering, de productielocatie en het machinepark; en
 • Aanstaande vergroting van het arbeidstekort door de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge leeftijd van medewerkers in de metaalbewerking.

Dan zijn er nog de persoonlijke redenen als leeftijd, ambitie en energie om zelfstandig door te gaan of overnames te doen. Dat zal voor elke ondernemer anders zijn en vergt een goede analyse van financiële, fiscale en persoonlijke argumenten.

Overnamespecialist met kennis van Metaalbewerking

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor uw eigen bedrijf? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1000 klanten begeleid, waaronder de waardering en verkoop van ondernemingen in de Metaalbewerking. Er werken ruim 38 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand