Kennisartikel
09-10-2023

Toeleveranciers in de maakindustrie toekomstbestendig?

Geert SmetsGeert Smets op
De Nederlandse maakindustrie is sterk afhankelijk van de toeleverketen. Nederlandse OEM-ers in diverse sectoren groeien explosief en doen een groot beroep op de capaciteit en flexibiliteit van haar toeleveranciers. Zo heeft Peter Wennink, CEO van ASML recent opgeroepen tot samenwerking en innovatie.

Het is van belang dat toeleveranciers strategische keuzes maken, zodat de toeleverketen richting de OEM-ers optimaal functioneert en deze bedrijven hun positie in de markt kunnen nemen. Voorbeelden van strategische vraagstukken zijn: welke sectoren, eindklanten en landen worden door de onderneming bediend? Daarbij speelt de vraag voor welke productietechnieken wordt gekozen in samenhang met investeringen in geavanceerde technologieën zoals automatisering en digitalisering.  

Het volgen van een duidelijke strategische koers biedt perspectief aan toeleveranciers. Zij moeten voldoen aan de explosieve en gelijktijdig volatiele vraag uit de markt. Tier 1 toeleveranciers kiezen steeds vaker voor klanten die voldoen aan een bepaald omzetniveau. Dit betekent dat de overige klanten op zoek zullen gaan naar andere toeleveranciers. Het maakt hierbij niet uit of de onderneming actief is voor OEM-ers in de semicon, medtech, voedingsindustrie of een andere eindmarkt.  

Toekomstbestendig door bedrijfsovernames  

Samenwerking en krachtenbundeling komen goed tot uiting door middel van bedrijfsovernames. Hierdoor ontstaan toekomstgerichte bedrijven die in staat zijn te investeren op het noodzakelijke kwaliteitsniveau. Ze kunnen beter omgaan met personeelsschaarste en kunnen de eindklant goed bedienen. Voor bedrijven in de toeleverketen met een duidelijke visie en strategie is zeker toekomst. De omvang van de onderneming maakt in beginsel niet uit.   

Overname experts bij Aeternus 

Het Aeternus sectorteam Industrial Manufacturing, heeft een specialistische kijk op de bewegingen, trends en overnames binnen deze dynamische sector. Het team van overname experts doet onderzoek naar trends in bepaalde sectoren waarmee bedrijven voordeel kunnen doen. Het team volgt nauwlettend de overnames in bepaalde sectoren.  

Kennisrapporten

Het team heeft de afgelopen periode drie rapporten gepubliceerd: 

1. Top 25 Metaalgroothandels 

De voortschrijdende digitalisering in verkoop, voorraadbeheer en distributie vraagt om verdere investeringen. Bovendien moeten bedrijven snel kunnen schakelen om te voorzien in de vraag naar nieuwe materialen en additionele dienstverlening. Dit alles roept om meer schaalgrootte. Grotere bedrijven kunnen hiermee periodieke onzekerheden beter overbruggen en een sterkere concurrentiekracht ontwikkelen. In dit rapport gaat Aeternus in op de financiële prestaties van de 25 best presterende groothandels in de metaalsector en de trends, ontwikkelingen en overnames binnen de sector.

> Download hier het rapport

2. Top 20 Robotics Top 20

Robotics Bedrijven kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het succes van hun klanten. Deze worden continue uitgedaagd om de operationele efficiëntie te vergroten. Een zichtbare trend versterkt dit proces in de komende jaren. Een hogere (arbeids-) productiviteit, een lagere afhankelijkheid van de factor arbeid, het gebruik van data en de inzet van AI dragen bij aan een betere positionering voor toekomstige groei. Dit is bepalend voor de toekomstige concurrentiepositie van een producerend bedrijf. In dit rapport presenteert Aeternus de financiële prestaties van de 20 best presterende Robotics Bedrijven en schrijft over trends, ontwikkelingen en overnames binnen de sector. 

> Download hier het rapport

3. Top 25 Metaalbewerkers 

De metaalsector is een dynamische en sterk gefragmenteerde sector. Jaarlijks is een stijgend aantal overnames zichtbaar. Belangrijke valuedrivers die de waarde van de metaalbewerker bepalen zijn flexibiliteit, efficiency en productiebeheersing door gebruik van beschikbare data. Daarnaast zijn talentmanagement en specifieke kennis van bijvoorbeeld productiemethoden of materialen van uiterst belang voor de optimale prestatie van de bedrijven. De financiële prestaties van de 25 best presterende metaalbewerkers zijn opgenomen in dit rapport samen met trends en ontwikkelingen. Daarnaast is een interview met de heren Dirk en Adam de Rooy, directieleden van De Rooy Slijpcentrum onderdeel van het rapport.

> Download hier het rapport

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand