Versnelling in overnames van ERP-partners

Versnelling in overnames van ERP-partners

Tim DuineTim Duine op

De overnamemarkt binnen de ERP-partners voor bijvoorbeeld SAP en Microsoft Dynamics of andere soortgelijke ERP-software is momenteel fors in beweging. Hierin zijn zowel nationale als internationale partijen en financiële investeerders actief. Het toetreden van deze partijen tot de markt heeft geleid tot een consolidatieslag. Hierdoor zijn de afgelopen jaren grote fusieondernemingen ontstaan die landelijk actief zijn op het gebied van meerdere ERP-oplossingen en gerelateerde diensten.

De meest recente overnames zijn met name gerealiseerd door ERP-partners met financiële investeerders als aandeelhouder. Zo heeft Mentha Capital na de fusie tussen Xperi, Serac, Asecom en INSynQ (nu Aiden) een fusiebedrijf in portefeuille van ruim 300 SAP-specialisten. Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar bij Holland Capital, waarbij de deelnemingen Appronto, Magnus Digital, Dimensys en cards PLM Solutions nauw samenwerken. En ook Fellowmind, waarbij het Zweedse private equity bedrijf FSN Capital in een klap drie bedrijven in Nederland, Finland en Zweden overnam en integreerde. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar circa 2.000 medewerkers.

De verwachting is dat de consolidatieslag zich de komende jaren verder voortzet. Dit als gevolg van de verdere digitalisering (transitie naar de cloud zowel binnen het groot- als middenbedrijf), een alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt en de groeibehoeftes van de ERP-partners zelf en haar financiële investeerders als aandeelhouders.

Recente overnames

Binnen de IST-subsector van ERP-partners vindt er een consolidatieslag plaats. Deze consolidatieslag wordt met name gedreven door partijen die gesteund worden door financiële investeerders. Tot voorkort werd de markt gekenmerkt door haar gefragmenteerde landschap. Veel ondernemingen waren niche-specialisten gericht op specifieke branches en/of uniforme klantprofielen (klein, midden of grootbedrijf), met een regionale dekking. Als gevolg van de digitalisering moeten ERP-partners substantieel investeren in kennis en kapitaal. Door de consolidatieslag ontstaan er partijen die over voldoende schaalgrootte beschikken om deze investeringen te kunnen dragen.

Prijzen en multiples in de ERP-partners

In het algemeen geldt dat voor kleinere onderneming relatief gezien (gemeten in een EBITDA-multiple) minder betaald wordt dan voor grotere ondernemingen. Door de kleinere omvang zijn bedrijfsspecifieke risico’s vaak groter dan bij grote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld management- en key-personeelsafhankelijkheid en mogelijke afnemersconcentratie door een beperkt geografisch werkgebied in combinatie met een specifieke branchespecialisme.

Uiteraard is de prijs bij iedere transactie maatwerk. Er zal door kopers altijd geanalyseerd worden wat de “kwaliteit” van de EBITDA is, hoe toekomstbestendig deze is en welke positieve en negatieve normalisaties dienen te worden toegepast. Hierbij spelen zaken als bijvoorbeeld schaalgrootte, branchefocus, klantrelaties, declarabiliteit en additionele diensten een belangrijke rol. Maar ook het type klanten, de contractuele (meerjarige) afspraken, succesvolle eigen ontwikkelingen en opgebouwde kennis in bepaalde sectoren.

Voor een nadere toelichting op deze waarde en -prijsbepalende elementen verwijzen wij naar het artikel ‘Hoe kunt u de waarde van uw onderneming verhogen?, De 8 belangrijkste valuedrivers bij ERP-partners’.

Wel of niet verkopen?

In de afweging om een bedrijf te verkopen spelen zowel zakelijke als persoonlijke motieven een rol. De meest relevante afwegingen in de subsector van ERP-partners zijn:

  1. De op handen zijnde consolidatieslag. Deze wordt primair gedreven door het creëren van schaalgrootte. Daarnaast zijn grotere spelers op zoek naar meerdere ‘verticals’ in verschillende industrieën. Om een relevante speler te zijn in een bepaalde industrie, zullen deze ‘verticals’ een bepaalde omvang moeten hebben. Meerdere verticals maakt het bedrijf minder kwetsbaar en bieden ze meer groeimogelijkheden. Het door een ERP-partner ontwikkelen van een specialisme in een ERP pakket is vaak een lange weg. Door de ervaring en omvang te kopen en niet zelf te ontwikkelen, geeft dit een extra impuls voor het gehele bedrijf.
  2. De transitie naar de cloud van klanten en de omvangrijke vraagstukken die er liggen bij grote afnemers.
  3. De toenemende verwachtingen van de klant. Klanten verwachten van hun leverancier dat zij partner zijn in al hun ERP en aanverwante vraagstukken. Eén ‘trusted advisor’. Om invulling te geven aan deze rol dienen ERP-partners een complete oplossing aan te kunnen bieden en daarbij te beschikken over de benodigde kennis en competenties. Om deze complete oplossing aan te bieden moet de ERP-partner steeds meer investeren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van low-code platforms. Op deze low-code platforms worden op een relatief laagdrempelige manier maatwerk applicaties ontwikkeld die als additionele functionaliteit geïntegreerd worden in een ERP-pakket. Hiervoor is het ontwikkelen van additionele kennis en ontwikkeltijd noodzakelijk.

De investeringen die nodig zijn om de benodigde kennis en competenties in huis te halen, kunnen alleen gedragen worden door ERP-partners die beschikken over voldoende schaalgrootte. In het gefragmenteerde landschap zijn weinig bedrijven die hierover beschikken en veel ERP-partners kiezen er dan ook voor om aansluiting te zoeken bij een grotere marktspeler. Dit maakt de toenemende verwachting van de klant een katalysator voor de reeds gaande consolidatieslag. De gepaarde investeringsbehoefte in combinatie met een gefragmenteerd landschap, maakt de sector van ERP-partners een ideaal speelveld voor private equity bedrijven, zoals we in het begin van dit artikel al lieten zien.

Dan zijn er nog de persoonlijke redenen als leeftijd, ambitie en energie om zelfstandig door te gaan of juist overnames te doen. Dat zal voor elke ondernemer anders zijn. Een beslissing om te verkopen vergt een goede analyse van financiële, fiscale en persoonlijke argumenten. Waarbij de timing van de verkoop natuurlijk ook van belang is. Soms is het beter nog even zelfstandig verder te groeien en over een aantal jaren te verkopen. Anderzijds is het speelveld nu in beweging, dus wat betekent wachten. Geen gemakkelijke keuze, want er staat veel op het spel.

Overnamespecialist met kennis van ERP-partners

Benieuwd naar onze verdere analyse van de branche? Lees hier ons blog over ‘ERP-partners | Hoe kunt u de waarde van uw onderneming verhogen‘. 

Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden voor uw ERP bedrijf? Neem hier contact met ons op voor een afspraak. 

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand