Kennisartikel
21-08-2023

Private Equity, is de negatieve stempel terecht?

Carlo CariaCarlo Caria op

Een tijdje geleden alweer schreef ik over investeringsmaatschappijen en hun positie (lees: imago) in ons land. Met het oog op de huidige marktomstandigheden en de recente berichtgeving over diverse private equity partijen achter bijvoorbeeld Action, werd het hoog tijd voor een update!

Recent werden de investeerders achter Action en Hunkemöller onder vuur genomen in het Financieel Dagblad, onder meer door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Zij zouden de negatieve effecten van de coronacrisis te snel afwentelen op onder meer haar (MKB) leveranciers, wat onder meer leidde tot een eenzijdige verlenging van de betalingstermijn bij Action richting leveranciers van 90 dagen. Dit is niet eens wettelijk toegestaan. Na een donderpreek van de NVP kroop de Action weer terug in haar schulp, maar het kwaad was reeds geschied. Dit soort acties leidt tot een maatschappelijke afkeer van private equity.

Laat ik voorop stellen dat ik het goed vind dat dit soort zaken worden geadresseerd in onze dagbladen en media. Ik vind het echter wel jammer dat dit het vaak toch al niet florissante imago van ‘’PE’’ verder onderuit haalt. De afgelopen tijd heb ik geen artikel gevonden dat een ander licht zou kunnen schijnen op deze groep investeerders. De hoogste tijd dus om de publieke opinie eens te nuanceren!

Terechte negatieve stempel?

Ja private equity is uit op rendement en ja, daar gaan ze een bedrijf ook op sturen. Is dat echter een probleem? Rendement impliceert een gezonde en stabiele onderneming en dat is weer goed voor het personeel en prettig om te weten als leverancier of klant. Sterker nog, in tijden als deze zijn investeringsmaatschappijen als geen ander in staat om zowel qua financiële kennis als op het gebied van additioneel kapitaal snel en adequaat door te pakken.

Hoeveel bedrijven staan er momenteel in de wacht voor een gewilde (her)financiering bij de reguliere financiers? Niks ten nadele van deze banken en andere instanties overigens, het is daar simpelweg ontzettend druk momenteel. Er zijn echter ruim voldoende investeringsmaatschappijen die momenteel helemaal geen bank nodig hebben. Als ze willen (en er zijn absoluut partijen die dat willen EN kunnen!) realiseren ze een all-equity transactie (verwerving van een onderneming zonder schulden), maar ook tijdelijke funding voor hun bestaande portefeuillebedrijven blijkt goed en snel mogelijk. En zelfs als de bank er toch aan te pas dient te komen, kan een investeringsmaatschappij een belangrijke rol vervullen voor een onderneming. Juist doordat zij focus hebben op rendement en cashflow, kunnen zij in deze tijden extreem snel doorschakelen richting een bank met de benodigde cashflow statements, scenario’s, etc. Alle bovenstaande beschreven scenario’s hebben we reeds in de praktijk gezien, meegemaakt en doorleefd in de afgelopen maanden.

Het is dan ook jammer om te lezen dat vooral de negatieve excessen de boventoon voeren in medialand. Grote Amerikaanse investeringsmaatschappijen die het kleine Nederlandse MKB de nek omdraaien met onwettelijke betalingstermijnen. Dat bekt natuurlijk lekker. Maar het is slechts de halve waarheid. En in deze tijden, hebben bedrijven en ondernemers behoefte aan die andere helft. Die van de investeringsmaatschappijen ‘’waar je wel wat aan hebt’’.

We zien in de praktijk heel duidelijk terug dat ook in deze tijd ‘’de goede’’ investeringsmaatschappijen voorbij de corona-crisis durven te kijken en het lef hebben om ook in deze tijd te blijven investeren en niet het investeringsprogramma on hold zetten. Onderschat niet het belang van dit soort marktpartijen, zij zorgen er samen met de MKB ondernemers voor dat de motor van de economie blijft doordraaien waar mogelijk en dat er geïnvesteerd wordt in groei. Zij vormen vaak ook een verbindende factor voor partijen in de markt. Wij zien dit in diverse sectoren gebeuren. Dit is absoluut positief!

Vriendjes voor (on)bepaalde tijd

Private Equity hoeft voor het Nederlandse MKB dus absoluut geen vijand te zijn. Zij kunnen een bedrijf helpen groeien, maar ook ondersteunen in tijden van nood. Hiermee doen ze feitelijk niet onder voor een strategisch alternatief als koper/compagnon. Uiteindelijk zullen ze misschien weer het bedrijf verkopen, maar dat staat de gezondheid van een onderneming niet per definitie in de weg. Als je de juiste partij aan je weet te binden, profiteert iedereen mee.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand