Kennisartikel
26-08-2022

De 7 belangrijkste valuedrivers in de uitzendbranche

Michiel JanssenMichiel Janssen op

De waarde van uw bedrijf verhogen op weg naar een verkoop

Als u als uitzendondernemer overweegt om uw bedrijf in de komende jaren te verkopen, is het belangrijk om te weten hoe u de bedrijfswaarde in aanloop daarnaartoe kunt verhogen. Dit moet niet alleen leiden tot een betere verkoopbaarheid en een hogere verkoopprijs, maar ook een optimale dealstructuur en betere verkoopcondities qua voorwaarden en garanties.

De afgelopen jaren is de uitzendbranche een dynamische sector geweest op het gebied van M&A. Veel bedrijven in de branche mikken op schaalvergroting vanwege de voordelen die dit biedt op het gebied van marketing, IT, interne organisatie, de mogelijkheid van internationalisatie en het voldoen aan wetgeving. Aeternus verwacht daarom dat de uitzendbranche de komende jaren verder zal professionaliseren en consolideren.

Belangrijkste Valuedrivers uitzendbranche

In dit artikel leest u de belangrijkst aspecten die kopers meenemen in de beoordeling van een overname in de uitzendbranche. Wij noemen dit de ‘valuedrivers’ van een uitzendbureau. In de uitzendbranche zien wij de volgende belangrijke valuedrivers:

waarde verhogers uitzendbedrijven
  1. Klantprofiel
  2. Profiel van uitzendkrachten
  3. Sterke backbone in IT
  4. Marketing
  5. Sterke financiële sturing
  6. Betrouwbaarheid door middel van certificering
  7. Gebonden key-management

1.Het juiste klantprofiel

Allereerst is dit de spreiding van sectoren waarop het uitzendbureau zich richt. Hierbij speelt onder andere conjunctuurgevoeligheid van de klanten en de sectoren waarin zij actief zijn een rol. Een grotendeels conjunctuur resistente klantengroep betekent stabiele cashflows bij een lager risicoprofiel en dus een hogere bedrijfswaarde.

Maar ook een uniform profiel van de klanten qua grootte is van belang; richt het bedrijf zich op het klein, midden of grootbedrijf? Het hebben van voornamelijk grotere klanten komt de bedrijfswaarde ten goede als dit passend is bij de omvang en de kwaliteit van de uitzendorganisatie.

Daarnaast is een duidelijk klantprofiel qua marge belangrijk. Een begrijpelijke bandbreedte qua marge per klant is een duidelijk signaal van een consistent management en dito performance.

Ook is de aard van de belangrijkste klantrelatie van belang. Het hebben van een inhouse-locatie bij een of meerdere klanten is een sterke uitdrukking van een relatie met de klant.

Verder kan een specialisatie in een branche een marktleiderschap opleveren dat erg interessant is voor een koper. Het gaat dan meestal over uitzendbureaus die actief zijn in marktniches zoals bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs of slachterijen, etc..

Als laatste is de wederkerigheid van de omzet, of het tegenovergestelde, de ‘churn’ (zeg maar het verloop van klanten uitgedrukt in procenten qua aantallen of omzet) van belang. Die zegt iets over de aard van de klantrelaties en de kwaliteit van de dienstverlening. Die moeten wel goed beoordeeld worden. Een hoge churn in een jaar kan namelijk het gevolg zijn van een bewuste keuze van het bedrijf, bijvoorbeeld als gevolg van te late marges of een verloren aanbesteding.

2.Profiel van uitzendkrachten

Uitzendbureaus die personeel uitzenden met een hogere opleiding realiseren een hogere marge dan personeel met weinig opleiding. Ook zijn de marges goed in specifieke sectoren waar een krapte is in personeel. Deze laatste groep kan in de tijd wisselen, maar natuurlijk super relevant in sectoren waar structureel te weinig aanbod van personeel is en dit in de komende jaren verder gaat oplopen. Voorbeelden hiervan zijn de zorg, techniek, logistiek.

Een uitzendbureau kan de marge verhogen door te investeren in de scholing en ontwikkeling. Daarnaast kan het hebben van een gedegen opleidingstraject de aantrekkelijkheid van een uitzendorganisatie verbeteren.

3.Sterke backbone in IT

Door middel van software en andere vormen van digitalisatie kunnen interne processen efficiënter worden ingericht. Bijvoorbeeld, matching processen en nevenwerkzaamheden zoals administratie kunnen worden geautomatiseerd. Dit resulteert in een kostenbesparing en productiviteitswinst. Daarbij kan externe digitalisatie de online vindbaarheid vergroten. Potentiële opdrachtgevers komen bij hun zoektocht naar uitzendkrachten sneller bij een onderneming uit met een goede online vindbaarheid. Naast de vindbaarheid draagt ook de mate van professionaliteit van bijvoorbeeld de website bij aan het acquireren van klanten.

4.Onderscheidende marketing en effectieve sales

De meeste uitzendbureaus lijken voor de klant veel op elkaar. Een goed doordacht marketingbeleid kan het verschil maken. Het beste bewijs voor een goed functionerende marketing en salesaansturing is een uitzendbureau dat gedurende een langere tijd sneller groeit dan de markt, een goed gevulde salespipeline heeft en waarbij de sales wordt ondersteund door een goed werkend lead genererend marketing IT platform.

Als zaken als inbound en outbound marketing, SEO en SEA zijn gesystematiseerd en ondersteund door een modern CRM systeem is dit een belangrijke valuedriver.

Een landelijk merk bouwen is slechts voor weinige weggelegd, maar wij zien dit niet direct als een valuedriver.

Een regionale naamsbekendheid is voor de meeste wel haalbaar en levert ook zeker een waarde aan het bedrijf, mits dit goed is ingekaderd in de organisatie en niet te sterk afhankelijk is van de ondernemer in kwestie.

5.Excelleren in de financiële functie

De verloning van de uitzendkrachten moet feilloos gebeuren. Het gaat om een veelheid van aspecten. Niet alleen over toepassing van de juiste CAO, de indeling in de juiste verloningsschaal, maar ook zaken als foutloos en tijdig uitbetalen, een geautomatiseerde urenadministratie en de afhandeling van klachten van uitzendkrachten hierover. Daarnaast speelt ook het beheer van G-rekeningen en een strakke debiteurenbeheer een belangrijke rol.

Wellicht het belangrijkste van de financiële functie is de dagelijkse monitoring van gewerkte uren. In samenwerking met de planning kan finance ervoor zorgen dat het aantal uitzenduren per uitzendkracht optimaal is. Door continu in contact te staan met opdrachtgevers kunnen betere inschattingen worden gemaakt van de vraag naar uitzendkrachten.

Ook de monitoring van het ziekteverzuim en de hiervoor noodzakelijke acties vormen een belangrijk aspect van de financiële functie.

6.Gemakkelijk kunnen voldoen aan kwaliteitseisen

De NEN 4400-1 en NEN 4400-2 certificering zijn een absolute must voor een uitzendonderneming. Hiermee kan een SNA en SNF Keurmerk aangevraagd worden. De SNA en SNF Keurmerken zijn ook vereisten voor een lidmaatschap bij de ABU of NBBU. Beide werkgeversverenigingen voeren periodieke controles uit bij hun leden.

Deze controles gaan verder dan de SNA en SNF Keurmerken; een beleid tegen discriminatie, investeringen in medewerkers en het naleven van gedragsregels rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen behoren tot deze controles. Voor specifieke sectoren zijn soms ook andere certificeringen noodzakelijk zoals bijvoorbeeld een KIWA-certificering binnen het beroepsgoederenvervoer of een VCU-certificaat binnen de bouw of techniek.

Een goed georganiseerd opleidingsplan voor de (vaste) medewerkers en uitzendkrachten geeft daarnaast aan dat het bedrijf zich richt op lange termijn relaties met medewerkers en klanten door te investeren in kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de mate waarin gedragsregels zijn geïmplementeerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ondanks de aanwezigheid van bestaande keurmerken is de politiek van mening dat vanaf 2025 een nieuw certificeringstelsel moet worden ingevoerd, onafhankelijk van de NBBU en ABU. De exacte invulling hiervan zal de komende jaren duidelijk worden.

7.Afhankelijkheid key management

Ondernemers in het uitzendwezen zijn in het algemeen commercieel sterk. Maar bij de verkoop van het bedrijf is het van belang dat de commercie niet volledig rust op het netwerk van het management. Een goed ingerichte commerciële afdeling die zelfstandig leads genereert, nieuwe klanten werft en relaties onderhoudt, is een belangrijke valuedriver.

Als de commercie al niet dominant is bij de ondernemer zelf, dan zijn er meestal een of meerdere key medewerkers waarvan het bedrijf qua commercie sterk afhankelijk is. De afhankelijkheid van medewerkers of ondernemer kan ook in andere aspecten van de bedrijfsvoering worden aangetroffen.

Bedrijven die key management systematisch financieel gebonden hebben, bijvoorbeeld door aantrekkelijke financiële regelingen of aandelenparticipatie, creëren hiermee een hogere waarde.

Specifieke valuedrivers voor uitzendbureaus voor buitenlandse arbeidskrachten

Specifiek voor uitzendbureaus met buitenlandse arbeidskrachten in dienst is het hebben van voldoende en kwalitatieve huisvesting tegen een marktconforme prijs erg belangrijk. Goede huisvesting kan bijdragen aan een hogere tevredenheid van uitzendkrachten en dus een lager verloop. Ook kan goede huisvesting zorgen voor een lager ziekteverzuim.

Verder spelen specifiek voor uitzendorganisaties gericht op buitenlandse uitzendkrachten zaken als vervoer, flexibiliteit in vakanties naar het thuisland en opleidingsmogelijkheden een belangrijke rol. Een correcte invulling hiervan draagt ook bij aan een lager verloop.

Overnamespecialist met kennis van de uitzendbranche

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden van waardegroei en / of verkoopvoorbereiding van uw bedrijf? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak. Met het Top Value Program heeft Aeternus een modelmatige aanpak van verkoopvoorbereiding. Deze aanpak is gericht op verhoging van de waarde van uw onderneming.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 600 transacties begeleid, waaronder ook de verkoop en waardering van ondernemingen in de uitzendbranche. Er werken 35 corporate finance specialisten in Amsterdam, Eindhoven en Venlo.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.