Kennisartikel
14-09-2021

Blokland Metaalbewerking is de best presterende metaalbewerker

Geert SmetsGeert Smets op

Dat blijkt uit een onderzoek van het Industrial Manufacturing brancheteam van Aeternus Corporate Finance. Op nummer twee en drie komen 247TailorSteel en Kasteel Metaal B.V. De metaalsector is een dynamische en sterk innovatieve sector waar al jaren een stijgend aantal overnames zichtbaar is.

De top 5 best presterende bedrijven binnen de metaalsector

De top 5 best presterende bedrijven binnen de metaalsector zijn:

  1. Blokland Metaalbewerking
  2. 247TailorSteel
  3. Kasteel Metaal
  4. HVL Metaal & Techniek
  5. Kepser Pro-Metaal

Blokland Metaalbewerking voert dit jaar de Top 25 aan. De onderneming scoort in twee van de drie categorieën het beste met een EBITDA productiviteit van ruim € 51k per FTE en een ROIC van 39,3%. Met een operationele winst van 35,2% scoort de onderneming in de laatste categorie een derde plaats. Hiermee komt Blokland Metaalbewerking op een totaalscore van 5. Deze hoge operationele performance is ook de markt niet ontgaan. In 2019 heeft Dumaco een 100% aandelenbelang in Blokland verworven.

Belangrijkste value drivers bij overname

Hieronder belichten we de belangrijkste value drivers die de aantrekkelijkheid van een metaalbewerkingsbedrijf bepalen.

1. Flexibiliteit in productie

Orderposities zijn het laatste halfjaar weer fors gestegen. De toeleveringsketen van de semiconductor industrie heeft momenteel zelfs te maken met explosieve vraag. Dit maakt uitbreidingsinvesteringen in automatisering, de productielocatie en het machinepark vaak noodzakelijk.

Klanten, en dan met name OEM’ers en Tier 1 toeleveranciers, eisen steeds meer flexibiliteit van hun toeleveranciers. Toeleveranciers moeten beter in staat zijn om wisselingen in productieaantallen te kunnen volgen én flexibel te zijn in de leveringsmomenten. Meer schaalgrootte, gedeeltelijke uitbesteding van de eigen productie en lagere klantafhankelijkheid stelt metaalbewerkers beter in staat om hierop in te spelen. Uiteindelijk leidt dit tot stabielere cashflows en een hogere bedrijfswaarde.

2. Efficiënt produceren

Een verhoging van de arbeidsproductiviteit is nodig om de gestegen arbeidskosten door CAO afspraken op te vangen. Daarnaast is het noodzakelijk dat metaalbewerkers technisch geëquipeerd zijn om enerzijds volumes te garanderen en anderzijds de kostprijs te beheersen. Meerdere metaalbewerkers leggen de focus op deze kostprijsbeheersing door volledige automatisering van de productie. Machines die onbemand produceren, kunnen een deel van de oplossing zijn, maar ook Additive Manufacturing en robotisering kunnen een bijdrage leveren. Per bedrijf verschilt de oplossing afhankelijk van het type product. Denk hierbij aan prototyping of one of a kind orders versus serie repeat orders.

Metaalbewerkers die erin slagen onderscheidend te zijn in output per FTE, zorgen voor een hogere waarde van hun bedrijf. Indien dit het resultaat is van eigen specifieke aanpassingen in het productieproces.

3. Data voor productiebeheersing

Als gevolg van technologische ontwikkelingen groeit wereldwijd de hoeveelheid data enorm en juist die data blijkt veel waarde te hebben. Software is in staat om patronen te herkennen en voorspellingen te doen. Door data over de instellingen van machines, standtijden, productgegevens en proceskwaliteit te verzamelen en te analyseren, wordt onderhoud van machines en gereedschappen voorspelbaar. Bij repeat orders met grote aantallen wordt gebruik gemaakt van proces-prestatie analyses (CPK) analyses, waardoor drift in productkwaliteit tijdig wordt gesignaleerd. Dit vormt een trigger voor het bijstellen en/of maintenance van de machines en hierdoor kunnen service werkzaamheden tijdig worden gepland.

De nieuwste technologie maakt predictive maintenance mogelijk, waarmee bedrijven enorm veel kosten besparen. Technologie draagt ook bij aan een veilige connectiviteit tussen klant en leverancier waarbij risico als hacken en aanvallen met ransomware worden beperkt.

4. Talentmanagement voor continuïteit

Om alle bovenstaande ontwikkelingen goed te kunnen borgen, is het van belang dat medewerkers de juiste opleiding en kennis hebben. Door de hoge leeftijd van medewerkers bij de metaalbewerkers is er sprake van een toekomstige uitstroom. In de nabije toekomst ontstaat hierdoor een groot gat tussen vraag en aanbod van zowel productiepersoneel als indirecte medewerkers zoals werkvoorbereiding en productieplanning. Ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers binnen het bedrijf spelen een belangrijke rol. Behalve een goede arbeidsbeloning zijn opleiding, jobrotation en overdracht van kennis door buddyteams voorbeelden van investeringen die hun meerwaarde hebben bewezen. Dit zijn belangrijke drivers voor verdere schaalvergroting.

5. Kennis zorgt voor hoge marges

Kennis die klanten aantrekt, zorgt voor de beste resultaten bij toeleveranciers. De bedrijfshal hoeft niet vol te staan met de nieuwste robots, wat betekent dat metaalbewerkers met gespecialiseerde producten en kleinere series niet per se hoeven te investeren in robotisering.

Specifieke kennis van markten, productiemethoden, producten of materialen kan een bijzondere positie opleveren met hoge marges en stabiele klantrelaties. Dit soort businessmodellen zijn bovendien uitermate geschikt voor internationale uitbouw, iets waartoe niet alle toeleveranciers in staat zijn.

“Een bedrijf dat potentie heeft voor internationale uitbouw, is aantrekkelijk voor kopers.”

Private Equity vervult belangrijke rol in overnamemarkt metaalindustrie

Kijkend naar de tabel met overnames in de markt wordt duidelijk dat Private Equity een belangrijke rol vervult in de overnamemarkt van de metaalindustrie. Deze trend wordt met name vormgegeven door metaalbewerkers die PE-ondersteund zijn, zoals Dumaco. Dumaco heeft tussen 2018 en begin 2021 maar liefst vier acquisities gedaan, en voorzag in 2019 het potentieel van Blokland Metaalbewerking dat uiteindelijk is overgenomen. Naast Dumaco zijn ook 247TailorSteel (Parcom Capital) en Wilvo Metaalbewerking (Borromin Capital & Kempen) – deels – overgenomen door een participatiemaatschappij. KMWE blijkt de vreemde eend in de bijt door zelfstandig overnames te realiseren zonder kapitaal van een PE partij. De beweegredenen van diverse transacties bevestigen de consolidatietrend en dat bedrijfsmodellen bewegen naar een totaaloplossing voor de klant.

Dit is onder andere zichtbaar bij de overnames van KMWE alsook bij Equistone Partners.

Top-25 best presterende Metaalbewerkers

Wilt u de financiële prestaties van 25 best presterende Metaalbewerkers bekijken en meer weten over de overnames, trends en ontwikkelingen in de markt? Vraag hier het volledige rapport op: >> Top-25 Nederlandse Metaalbewerkers.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand