Samen strijden tegen de financiële impact van COVID-19

Het COVID-19 virus heeft de economie hard geraakt, met serieuze impact in veel sectoren. Wellicht uw bedrijf ook. Bedrijven met omzetdalingen, soms tot wel 100%. Dit leidt tot acute liquiditeitsproblemen. Meer dan ooit is nu liquiditeitenplanning belangrijk. Aeternus heeft daarom een praktische handleiding gemaakt voor liquiditeitsprognoses. Hierin is ook een handig overzicht opgenomen van alle maatregelen die de overheid heeft getroffen, aangevuld met een tothepoint uitleg van elke regeling.  

 Download via onderstaande button het E-book.

New call-to-action

Diensten

Samen strijden tegen de financiële impact van COVID-19

Het Covid-19 virus heeft de economie hard geraakt, met serieuze impact in veel sectoren. Bedrijven met enorme omzetdalingen, soms tot wel 100%. Bedrijven die nagenoeg tot stilstand zijn gekomen. Dit leidt tot acute liquiditeitsproblemen.

Hiervoor heeft de overheid maatregelen getroffen. Maar hoe krijg ik het overzicht op mijn liquiditeiten in de komende maanden. Hoe maak ik op korte termijn aanspraak op de beschikbare regelingen en krijg ik voldoende liquiditeit op korte termijn bij elkaar om mijn bedrijf te redden?

COVID-19 Response team

Als Aeternus willen we u zo goed mogelijk ondersteunen om snel en effectief die liquiditeitspositie veilig te stellen. Hiervoor hebben een we een Covid-19 response team ingericht. Dat bestaat uit specialisten in financieringen en herstructureringen met ruime bancaire ervaring. En die ook ervaring hebben met het ophalen van andere financieringsbronnen die misschien ook nodig zijn.

Wat we verder voor u kunnen doen

Naast het maken van liquiditeitsprognose die voldoen aan alle standaarden en waarin alle regels goed zijn verwerkt, kunnen wij u ook helpen bij
  • Een quick-scan van de actuele financiële positie en de invloed hiervan op de liquiditeit in de komende 4-6 weken

  • De onderhandelingen met bank(en) en andere financiers en het maken van nieuwe afspraken

  • Het doorrekenen van allerlei scenario’s, van bad case tot meer optimistisch scenario’s

  • Ondersteunen bij noodzakelijke reorganisaties

  • Het in beeld brengen van de financiële positie na COVID-19 en wat dit betekent voor uw bedrijf

  • Het aanboren van andere kapitaalverstrekkers dan banken

Quick-scan

Een quick-scan van de actuele financiële positie en de invloed hiervan op de liquiditeit in de komende 4-6 weken

Meer informatie

Onderhandeling

De onderhandelingen met bank(en) en andere financiers en het maken van nieuwe afspraken

Meer informatie

Scenario-analyse

Het doorrekenen van allerlei scenario’s, van bad case tot meer optimistisch scenario’s

Meer informatie

COVID-19 Response team

Jacques Jetten

Managing Partner

Peter Joosten

Managing Partner

Bas van Soest

Partner | Advisor Corporate Finance

Léon Op de Coul

Partner | Advisor Corporate Finance

Eric de Ruijter

Partner | Advisor Corporate Finance

Patrick Cox

Consultant Corporate Finance

Juul Ketelaars

Consultant Corporate Finance

Kathelijn Verkerk-
Peerden

Consultant Corporate Finance

Cathelijne Beliën

Consultant Corporate Finance

Rob Woodford

Consultant Corporate Finance

Coen Hermans

Analyst Corporate Finance

Peter Segers

Analyst Corporate Finance