Deal done for
Geonius
20-01-2022

Aeternus begeleidt Ingenieursbureau Geonius bij aankoop van GWS-Data

Ingenieursbureau Geonius heeft 100% van de aandelen in GWS-Data uit Ommel per 1 januari overgenomen. Met de overname kan Geonius haar strategie voor uitbreiding van geomonitoringsactiviteiten kracht bijzetten. 

Geonius is specialist op het gebied van de grond-, weg- en de waterbouw en bouwsector. Door het onderbrengen van GWS-Data binnen de Geonius Groep bundelen beide bedrijven de krachten.

Directeur van Geonius Mark Rurup:“Wij zien kansen in deze markt en waren daarom op zoek naar mogelijkheden om de activiteiten op het gebied van geomonitoring binnen de organisatie uit te breiden. De specialistische kennis en expertise van GWS-Data sluit hier uitstekend op aan.”

Bijkomend synergievoordeel van de overname is dat Geonius het veldwerk met betrekking tot het plaatsen en onderhouden van peilbuizen in eigen beheer uitvoert wat betreft personeel en materieel. Zo ontstaat een geïntegreerd werkproces van plaatsing tot installatie en onderhoud van het monitoringssysteem.

Managing partner van Aeternus, Peter Joosten: ‘De overname van GWS door Geonius past goed in de visie van Geonius om haar marktpositie in de geomonitoring te verstevigen. Daarbij bevestigt Geonius met deze overname tevens haar ambities om via een online platform, data te kunnen verzamelen en verwerken. Een goede strategische overname waarbij Geonius op dit gebied tot een geïntegreerd werkproces van plaatsing, installatie en onderhoud van het monitoringsysteem kan komen.

Peter Joosten, Peter Segers en Joeri Verlinden van Aeternus begeleidden Geonius bij de aankoop van GWS-Data.

Wij wensen beide bedrijven veel succes!

Over Geonius

Geonius is een interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten met brede expertise binnen de grond-, weg- en waterbouw en bouwsector. Door de combinatie van vakkennis op het gebied van wegen, geotechniek, milieu, geodesie, water, ruimtelijke ontwikkeling, landschap, archeologie en ecologie denkt het bedrijf mee met de klant én kan projecten zelfstandig uitvoeren. Grenzen tussen de verschillende divisies vervagen, waardoor steeds meer projecten integraal worden uitgevoerd. Geonius is een organisatie met ruim 280 werknemers werkzaam vanuit zes kantoren in Nederland en twee in België.

Meer over Geonius: https://geonius.nl/

Over GWS-Data

Het in Ommel gevestigde GWS-Data zoomt in op de specifieke zaken rondom grondwateronttrekking en -lozing. Innovatie is hierbij een belangrijk aspect. De door GWS-data ontwikkelde GWS-Monitor wordt ingezet om de onttrekkingen en lozingen van grondwater in beeld te brengen en om grondwaterstanden in algemene zin te monitoren. GWS-Data organiseert daarnaast de levering en installatie van peilbuizen en dataloggers.

Meer over GWS-Data: https://www.gwsdata.nl/

Recente deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand