De deals vergden voor de zomer 2020 meer creativiteit dan daarvoor. Na de zomer was er weer meer vertrouwen en waren de vooruitzichten beter. Het werd weer ‘business as usual”. Voor 2021 verwachten wij fors meer deals. We geloven niet in een “big clash”, daarvoor hebben de meeste sectoren te goed doorgedraaid in Coronatijd. Het sentiment is goed.

Branches met de meeste M&A beweging van koper en verkopers zijn vanuit onze visie Industrial Services, IST (Internet, Software, Technology), Industrial Manufacturing, Energie & Bouw en Healthcare (software).

2020: van hardrock naar klassiek en terug

Natuurlijk gingen er in het voorjaar de nodige verkoopprocessen “on hold”; sommige werden zelfs definitief beëindigd. Maar al vrij snel zagen we dat de meeste processen toch werden voortgezet en uiteindelijk afgerond. Door een actieve acquisitie voor het vullen van onze projecten portfolio en het oppakken van bestaande projecten hebben we 2020 uiteindelijk hoger afgesloten in vergelijking tot 2019. Gelet op de omstandigheden zijn we daar zeker tevreden over.

Hoe staat M&A in Nederland ervoor?

M&A in 2020

De deals vergden voor de zomer 2020 meer creativiteit dan daarvoor. Na de zomer was er weer meer vertrouwen en waren de vooruitzichten beter. Het werd weer ‘business as usual”.
Verkopers waren tot aan het najaar bereid om een iets lagere prijs te accepteren, maar daarna zijn transactieprijzen weer genormaliseerd of zelfs iets hoger geworden dan voor Corona. We merken dat er enorm veel beweging is in veel industrieën. Natuurlijk zijn er nog steeds per branche grote verschillen, maar dat is nooit anders geweest.

Top branches voor M&A

Branches met de meeste M&A beweging van koper en verkopers zijn vanuit onze visie IST (Internet, Software, Technology), Business Services, Healthcare (software), Industrial Services, Energy & Construction en Industrial Manufacturing. De laatste twee ook zeker internationaal.

Internationale transacties

Voor wat betreft internationale transacties is er door Corona zeker minder intercontinentaal verkeer, maar binnen Europa zien we een sterk oplopende ‘appetite’ om te investeren, met name van de ons omringende landen en Scandinavië. Engeland lijkt even te zijn afgehaakt.

Private Equity als koper

Private equity fondsen, die overigens de laatste vijf jaar in aantal in Nederland enorm zijn toegenomen, melden zich meer dan ooit aan het kopers front. Hier zien we ook meer concurrentie ontstaan, waarbij branchefocus en kennis steeds belangrijker wordt.

Voldoende interesse en geld

Om tot een deal te komen, heb je natuurlijk ook een koper of verkoper nodig. We zien dat er op dit moment goed gereageerd wordt op onze verkoopmandaten, zowel vanuit strategische kopers als ook private equity bedrijven. Dus er is voldoende interesse en geld om te kopen.

Bedrijven in sectoren waar Corona juist een positief effect heeft gehad, hebben bijzondere interesse van kopende partijen. Bedrijven in de sectoren die vóór Corona een goede marktpositie hadden, konden tijdens Corona juist versnellen en hun marktpositie verder versterken. Dat zegt natuurlijk iets over de kwaliteit van de organisatie. Voor deze bedrijven wordt goed geld betaald, zowel door strategische partijen als kopers. Verder merken wij dat strategische kopers in de ‘gevestigde branches’, meer dan in het verleden, schaalgrootte en synergie opzoeken en bereid zijn hiervoor te betalen. Dit heeft te maken met gebrek aan gekwalificeerd personeel en hiermee samenhangende investeringen in (productie)automatisering en robotisering.

De ‘grote’ klap na Corona?

Er wordt veel gesproken over de ‘grote klap’ als Corona achter de rug is. In de meeste sectoren is dit issue er niet. Retail fashion, horeca en events zijn natuurlijk hard getroffen. We zullen statistisch gezien na Corona weer iets meer faillissementen te zien krijgen, simpelweg omdat er nu statistisch gezien ook te weinig faillissementen zijn. Maar we geloven niet in een “big clash”, daarvoor hebben de meeste sectoren te goed doorgedraaid in Coronatijd. We moeten een daling van de economie, nadat iedereen gevaccineerd is, definiëren als een conjuncturele dip zoals die al eeuwen zich regelmatig voordoet.

Verwachtingen Aeternus voor 2021: fors meer deals

Onze opdrachtenportefeuille is uitstekend en bevat zowel verkoop- als koopopdrachten. Daarop gebaseerd kunnen we alleen maar heel positief naar 2021 kijken. Het sentiment is zonder meer goed!

Bent u toe aan een gesprek met een ervaren bedrijfsovername adviseur?

Bent u benieuwd naar wat de kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Vraag dan hier vrijblijvend een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur van Aeternus voor een advies op maat.

> Vraag hier uw adviesgesprek aan