Kennisartikel
15-04-2020

Sprake van een (acuut) liquiditeitstekort; Waarom een Quick scan?

Jacques JettenJacques Jetten op

Door de Covid-19 crisis is er maximale aandacht voor het genereren van cash. Onze Quick Scan is een eerste noodzakelijke stap.

Waarom een Quick Scan?

Door de Covid-10 kan er sprake zijn van een (acuut) liquiditeitstekort. Met de Quick Scan:

  • Zorgt u snel voor overzicht, Dat is belangrijk om de juiste besluiten te nemen en in de goede volgorde vervolgmaatregelen te nemen: de meest belangrijke als eerste.
  • Wordt het tempo bepaald waarin maatregelen genomen moeten worden. Soms moet er snel worden gehandeld, voor sommige besluiten is het beter ‘tijd te kopen’ en nog iets te onderzoeken voordat er een besluit wordt genomen.
  • Op welke manier binnen het bedrijf focus moet worden aangebracht. Bedrijven in nood blijven in moeilijke situaties in eerste instantie hetzelfde werken. Maar het roer moet om. Het bedrijf moet zich herpakken in een andere richting.

Wat gebeurt er in de Quick Scan?

In de Quick Scan focussen we op de actuele liquiditeitspositie en de korte termijn vooruitzichten. Daarvoor gebruiken we de volgende 10 stappen:

tabel blogOp basis hiervan stellen we een liquiditeitsprognose voor het lopende jaar op voor het lopende jaar. Hieruit blijkt hoe groot het liquiditeitsprobleem is of de komende maanden gaat worden en wordt een prioritering in acties bepaald.

Wat heb ik er aan?

  • In tijden van liquiditeitskrapte wordt er ‘kort op de bal’ gestuurd. De effecten van maatregelen moet op de voet gevolgd worden. De verschillende scenario’s zijn hiervoor nodig.
  • Verschillende scenario’s maken het mogelijk om snel te schakelen tussen de scenario’s: Als scenario A niet uitkomt qua omzet of brutowinst, dan wordt scenario B of C opportuun en moeten de daarin beschreven maatregelen worden genomen. Het spoorboekje ligt klaar. Als het zich voordoet, moet er snel geschakeld worden.
  • Scenario’s zijn belangrijk om hieruit af te leiden op welke momenten er welke beslissingen moeten worden genomen. En dat is altijd eerder dan het scenario aangeeft.

Samen strijden tegen de financiële impact van COVID-19

Als Aeternus willen we u zo goed mogelijk ondersteunen om snel en effectief die liquiditeitspositie veilig te stellen. Hiervoor hebben een we een Covid-19 response team ingericht. Dat bestaat uit specialisten in financieringen en herstructureringen met ruime bancaire ervaring. En die ook ervaring hebben met het ophalen van andere financieringsbronnen die misschien ook nodig zijn. Het team heeft de snelheid en kwaliteit waarmee we de liquiditeitsprognoses kunnen maken, geoptimaliseerd. Onze documenten en rapportages zijn zoveel mogelijk afgestemd op de eisen van belastingdienst, Banken en UWV. Heeft u behoefte aan advies op maat? Neem dan contact op met ons Covid-19 response team voor meer informatie. De kosten van de Quick Scan zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand