Construction & Real Estate2021-12-30T17:16:19+01:00

Branches

Construction & Real Estate

De rentabiliteit van de bouwsector is na de crisisjaren gedeeltelijk hersteld, maar blijf in sommige sectoren onder druk staan. De strijd om capabel personeel gaat gepaard met toenemende risico’s aan de opdrachtzijde. Dit dwingt de bedrijven om strategische keuzes en hun business model aan te passen. De vraag hierbij is welke bedrijven het inzicht, de middelen en de executiekracht hebben om nieuwe uitdagingen zoals innovaties, verduurzaming en ketenintegratie op te pakken.

Positie Aeternus in Construction & Real Estate

De transactiemarkt blijft in beweging maar de activiteit is nog beperkt. De meeste M&A activiteiten zijn op dit moment gericht op het verstevigen van de marktpositie en innovaties.

Het regelmatig heroverwegen van de strategie kan leiden tot acquisities, het verkopen van bedrijfsonderdelen en het aangaan van allianties Wij beschikken over een Industry Team met toegewijde professionals voor opdrachtgevers in deze sector. Hierbij begeleiden we bedrijven bij (her)financiering, wijziging van het businessmodel en fusies en overnames.

Hoe kan Aeternus u van dienst zijn?

 • Het verhogen van de waarde van uw bedrijf met het oog op een toekomstige verkoop
 • Het verkopen van uw bedrijf, zowel in Nederland als internationaal
 • Het realiseren van (internationale) groei door overnames
 • Het zoeken naar een (internationale) koper of verkoper, investeerder of strategische medeaandeelhouder
 • Advisering bij een voorgenomen (internationale) fusie
 • Het vaststellen van de bedrijfswaarde met het oog op een fusie, koop of verkoop
 • Het arrangeren van een passende financiering

Subbranches

 • Bouwnijverheid (B&U)
 • Utiliteit
 • Grond-, Water-, Wegenbouw (grondverzet)
 • Installatietechniek
 • Groothandel en leveranciers bouwmaterialen
 • Vastgoed (vastgoedbeheer, -management en -software)
 • Architecten en engineering

Een selectie van deals in Construction & Real Estate

Industry Team Construction & Real Estate

Carlo Caria

Consultant Corporate Finance

Peter Segers

Analyst Corporate Finance

Sjef Geurts

Analyst Corporate Finance

Bob van der Louw

Analyst Corporate Finance

Joeri Verlinden

Analyst Corporate Finance

CONTACT OPNEMEN