Recycling2021-12-30T17:21:01+01:00

Branches

Recycling

De recycling sector is zeer divers en sterk in ontwikkeling. De opkomst van de sector wordt vooral gedreven door de duurzaamheidsgedachte, de druk op de verbruikseconomie en de schaarste van grondstoffen. Innovaties op het gebied van recycling vindt plaats bij het hergebruik van afvalmaterialen, verder gebruik van reststoffen uit de agrarische en chemische industrie, tot en met het inzetten van reststromen (restwarmte etc.) van productieprocessen.

Positie Aeternus in Recycling

De transactiemarkt in de Recycling blijft in beweging, zowel nationaal als internationaal.  Het regelmatig heroverwegen van de strategie kan leiden tot acquisities, het verkopen van bedrijfsonderdelen en het aangaan van allianties Wij beschikken over een Industry Team met toegewijde professionals voor opdrachtgevers in deze sector. Hierbij begeleiden we bedrijven bij (her)financiering, wijziging van het businessmodel en fusies en overnames.

Hoe kan Aeternus u van dienst zijn?

  • Het verhogen van de waarde van uw bedrijf met het oog op een toekomstige verkoop
  • Het verkopen van uw bedrijf, zowel in Nederland als internationaal
  • Het realiseren van (internationale) groei door overnames
  • Het zoeken naar een (internationale) koper of verkoper, investeerder of strategische medeaandeelhouder
  • Advisering bij een voorgenomen (internationale) fusie
  • Het vaststellen van de bedrijfswaarde met het oog op een fusie, koop of verkoop
  • Het arrangeren van een passende financiering

Subbranches

  • Afvalbeheer (inzameling, scheiding & sortering, bewerking & verwerking, recycling, verbranding etc.)
  • Toeleveranciers Recycling (automatisering, inzamelsystemen, inzamelvoertuigen, machines voor recycling & afvalverwerking etc.)

Een selectie van deals in Recycling

Industry Team Recycling

Peter Joosten

Directeur | Partner

Lieke Janssen

Consultant Corporate Finance

Joep Wennekers

Analyst Corporate Finance

CONTACT OPNEMEN