Bedrijf kopen 200 succesvolle deals

Bedrijf kopen of overgenomen worden?

Een bedrijf kopen moet passen binnen de strategie van uw bedrijf. Het overnemen van een ondereming moet voor u als ondernemer een duidelijke meerwaarde bieden boven zelf op eigen kracht groeien. Zaken als noodzakelijke snelheid van groei, internationale expansie, marktontwikkelingen en financieringsmogelijkheden spelen een rol.

De juiste stappen bij het kopen van een bedrijf

Ieder overnameproces begint met een strategische overweging. Dit gaat over de vraag wat u met een overname wilt bereiken, tot welke synergiën zo’n stap kan leiden en hoe dit past in uw bedrijfsstrategie.

De aankoop van een bedrijf is een grote stap waar veel geld en tijd in gaat. Zo’n stap vraagt om een duidelijk plan en de juiste motivatie. Vraag uzelf daarom af of een overname past in de toekomstplannen die u voor het bedrijf heeft uitgestippeld. Lukken deze plannen stand alone of is het beter om een bedrijf over te nemen.

Gericht screenen begint met het opstellen van een duidelijk acquisitieprofiel. U heeft waarschijnlijk al een globaal beeld van een partij om over te nemen. Wat voor soort producten of diensten ze leveren en op welke manier dit het bedrijf zal uitbreiden. Dit is echter niet voldoende. In deze fase wordt een duidelijk profiel opgesteld, die de basis is voor uw zoektocht naar een overname-target.

Nu er een duidelijk profiel is opgesteld van de ideale overnamekandidaat, kan er een longlist worden opgesteld. In uw eigen netwerk zitten mogelijk een paar namen die op de longlist kunnen, maar het is verstandig om samen met een overnamespecialist de lijst uit te bereiden.

Vervolgens moeten al deze ondernemingen uitvoerig worden gescreend. Dat gebeurt onder meer aan de hand van algemeen toegankelijke bedrijfsinformatie en een strategische toets. Denk hierbij aan gedeelde activiteiten, ketenaspecten, omvang, geografische focus en financiële slagkracht. Zo komt uiteindelijk een shortlist tot stand. Met deze bedrijven neemt de overnamespecialist vervolgens contact op.

Het eerste contact met overnamekandidaten is een belangrijke stap waarbij u tactisch te werk moet gaan. De meeste bedrijven die worden benaderd staan niet te koop. Het op de juiste manier benaderen is maatwerk en vereist voorbereiding.

Komt het tot een gesprek, dan wordt er een NDA opgesteld, oftewel een geheimhoudingsovereenkomst. Dit document biedt beide partijen de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie met elkaar uit te wisselen. Bij de gesprekken gaat het vooral om aftasten, goede vragen formuleren en vertrouwen kweken. Na de eerste gesprekken is er een evaluatie, waarna één of meerdere targetbedrijven worden geselecteerd voor vervolggesprekken.

U besluit om een bod te doen. Om een beter beeld te vormen gaat de verkoper extra informatie verstrekken. Op basis van deze informatie maakt een overnamespecialist een waardering van het bedrijf. Dit deelt u samen met uw interesse, de plannen na de overname en het bod in de biedingsbrief.

De waardering hangt van veel factoren af. Het is een combinatie van jaarcijfers en een analyse van toekomstige kasstromen. De prijs in de biedingsbrief is een optelsom van de waardering en alle andere elementen die voor de prijs relevant kunnen zijn. Uiteraard kan de koper een andere mening hebben.

De biedingsbrief gaat de deur uit. Nu kan het echte onderhandelen beginnen. Eerst moet u onderzoeken of er meerdere kopers zijn, hierop wordt de onderhandelstrategie aangepast. Het is belangrijk om in geval van een biedingsproces, direct een concurrerend bod neer te leggen. Gaat het in de eerste reactie van de verkoper op de biedingsbrief vooral over de voorwaarden, dan is dit meestal een goed teken. Ieder aspect wordt vervolgens uit onderhandeld. Denk onder meer aan:

• De prijs
• De overnamedatum
• Het percentage dat wordt overgenomen

Samen met een overnamespecialist bepaalt u de inzet in de onderhandelingen en de verdere onderhandelingsstrategie.

U bereikt op hoofdlijnen overeenstemming met de overnamekandidaat en belandt daarmee in een volgende fase van de deal: de Letter of Intent (LOI). Met een LOI verklaren beide partijen dat ze de intentie hebben om met elkaar tot een deal te komen. Ze verlenen hierbij ook exclusiviteit aan elkaar.

Een LOI is belangrijk voor u als koper, omdat er in het vervolgtraject behoorlijke kosten worden gemaakt. Al die kosten vragen om een bepaalde mate van zekerheid. De LOI is in feite een soort garantiebewijs. Nu kan de verkoper zich niet meer zonder goede reden terugtrekken uit het proces.

Een overname moet gefinancierd worden. In stap 3 heeft u hier al over nagedacht. Nu de deal dichterbij komt, is het tijd om dit te regelen. Wacht hier niet te lang mee. Financieringstrajecten nemen gemiddeld 6-8 weken in beslag. Zodra enigszins duidelijk wordt dat u overeenstemming gaat bereiken, is het slim om met dit traject te beginnen.

Met het financieringsplan heeft u de mogelijkheid om verschillende potentiële verschaffers van vermogen gelijktijdig en efficiënt te benaderen. Dit kunnen banken zijn, maar ook gespecialiseerde financieringsverstrekkers uit binnen- en buitenland. Het gaat uiteindelijk om de financiering die het beste bij de nieuwe situatie past.

In deze fase duiken specialisten nog veel dieper in het over te nemen bedrijf, om er zeker van te zijn dat de verkregen informatie ook echt klopt. Deze specialisten nemen niet alleen het jaarverslag, de balans en de resultatenrekening door, maar maken ook een analyse van de zwakke en sterke punten van de onderneming. Zo worden bijvoorbeeld de operationele risico’s beoordeeld en fiscale verplichtingen in kaart gebracht.

In een overname is het daarnaast belangrijk dat de cultuur van het targetbedrijf past bij uw bedrijf. Gedurende het proces is dit een erg belangrijk onderdeel dat getoetst moet worden.

In deze laatste fase gaat het om het ondertekenen van een aantal juridische overeenkomsten. Dat zijn:

• De koopovereenkomst (SPA)
• Andere overeenkomsten zoals managementovereenkomsten, huurovereenkomsten, leningovereenkomsten
• Een aandeelhoudersovereenkomst (SHA)

De overnamespecialist heeft een adviserende rol bij het begeleiden, beoordelen en redigeren van deze vaak ingewikkelde documenten. Dat is belangrijk, want één detail betekent soms een wereld van verschil. Dan volgt de notariële afwikkeling. Onder toeziend oog van de notaris worden de overeenkomsten in volgordelijkheid door beide partijen ondertekend en is de koop een feit. De aandelen zijn nu officieel overgedragen.

stappenplan bedrijf kopen
Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Redenen om een bedrijf te kopen

Elke ondernemer die overweegt een bedrijf te kopen, staat voor een keuze: autonome groei of een strategische overname? Wij hebben de belangrijkste argumenten op een rij gezet.

Wanneer ben ik klaar om mijn bedrijf te verkopen?

Welke aankoop prijzen worden er in de markt gehanteerd?

Actuele multiples geven een indicatie van de prijzen die betaald worden voor de bedrijven binnen uw branche. Maar pricing van de deal is bij elke deal anders en vergt nader onderzoek en een analyse van de onderhandelingspositie.

wereldbol icon

Bedrijf kopen in het buitenland

Een internationale bedrijfsovername biedt ondernemers met een internationale oriëntatie diverse voordelen. Het biedt schaalvoordelen en de mogelijkheid om snel een nieuwe markt te betreden zonder toetredingsbarrières.

Mogelijke strategieën voor het kopen van een bedrijf

Als u besluit een bedrijf te kopen, wilt u zo goed mogelijk geïnformeerd worden over mogelijke aankoopstrategieën. Er is niet één manier waarop u een bedrijf kunt overnemen. De missie en visie die u als ondernemer nastreeft, zal u desondanks sturen in de richting van een bepaalde aankoopstrategie.

Het kopen van een concurrerend bedrijf kan uw marktaandeel vergroten en u schaalvoordelen opleveren. Groei door overnames is dan ook het centrale principe van buy & build

Niet alleen is de overname van concurrerende bedrijven interessant, maar ook kunnen branchevreemde bedrijfsovernames lucratief zijn. Beide overnames zijn strategische overnames: de koper geniet van extra voordelen door een bedrijf te kopen. Zo kunt u makkelijk toetreden tot een onbekende markt. 

Wanneer u besluit om een bedrijf te kopen, is het van belang de deal goed voor te bereiden. Lees er meer over in ons E-book “Klaar om een bedrijf te kopen”

Aeternus. Uw adviseur bij bedrijfsovernames.

Specialist in bedrijfsovernames

Bewezen trackrecord

Met een team van 45 specialisten heeft Aeternus in de afgelopen 18 jaar meer dan 800 overnamedeals gerealiseerd, zowel nationaal als internationaal. Waarvan 200 bedrijfsaankoop deals.

Moet ik doorgaan of mijn bedrijf verkopen?

Branchekennis

Bij Aeternus werken we met gespecialiseerde branche teams die op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen, multiples, recente deals en actieve kopers en verkopers binnen uw branche.

Ervaren in voorbereiding op een bedrijfsovername

Sterk internationaal netwerk

Om transacties internationaal te begeleiden heeft Aeternus via de 35 partners in M&A Worldwide toegang tot +400 M&A professionals in +35 landen.

Zicht op een hogere verkoopprijs + strategie

Gedegen voorbereiding bij het kopen van een bedrijf

Bij het kopen van een bedrijf is de voorbereiding essentieel. Als ondernemer wilt u exact weten waar u aan toe bent en niets aan het toeval overlaten. Wij zoomen in op het aankoopproces en bepalen de strategie om het koopproces op de beste manier uit te voeren. Met onze specialistische kennis, ruime ervaring en een sterk internationaal netwerk brengen we alle kansen en risico’s in kaart en zorgen we voor het beste resultaat. Voor u als ondernemer én uw onderneming. Lees in ons ebook meer over alles dat komt kijken bij het kopen van een bedrijf.

Tactische keuzes voordat ik mijn bedrijf ga verkopen

Juiste stappen in het koopproces

Bij een bedrijf kopen is voorbereiding key; stapsgewijs werken we toe naar het moment van aankoop.

Op basis van uw strategische overwegingen kan er een profiel opgesteld worden van het soort bedrijf dat u op het oog heeft. Vervolgens gaan we op zoek en in gesprek met geschikte kandidaten, waarna u besluit een biedingsbrief op te stellen. Dit is de aanzet voor onderhandelingen. Hierin begeleiden onze overnamespecialisten u en stellen wij de juiste vragen.

Zodra er overeenstemming is bereikt over hoofdzaken, zoals de prijs, overnamedatum en betrokkenheid van u als verkoper, wordt een intentieovereenkomst getekend. Nadat afspraken over financiering zijn gemaakt en het due diligence onderzoek is uitgevoerd, kan de deal geclosed worden.

Bekijk ons ebook voor een uitgebreide toelichting per stap in het aankoopproces.

LUISTER DE PODCAST M&A DEAL STORIES

Autonome groei versus Buy & Build

In onze podcast M&A Deal Stories luistert u naar de verhalen van succesvolle ondernemers. In aflevering 3 maakt een ondernemer uit de softwarebranche de afweging tussen zelf een bedrijf kopen of overgenomen worden. Luister en leer van zijn ervaring met een actieve Buy & Build strategie.

Meer lezen over het aankopen van een bedrijf?

Veelgestelde vragen

Het belangrijkste punt waar u op moet letten bij het kopen van een bedrijfs is de mate waarin het over te nemen bedrijf geïntegreerd kan worden in uw onderneming. Als u een bedrijf wilt kopen, spelen bedrijfswaardering, IT Due Diligence en financiering daarom een belangrijke rol. Het aankopen van een bedrijf is echter een complex proces, waarin niet slechts één aandachtspunt de belangrijkste is.

Hoe u een bedrijf kunt overnemen, stemt overeen met ons stappenplan om een bedrijf te kopen. Zodra u in contact bent met een overnamekandidaat, stelt u een biedingsbrief op en vinden de onderhandelingen plaats. Met een intentieovereenkomst, de financiering en Due Diligence werken wij toe naar de daadwerkelijke aankoop. In grote lijnen sluiten wij zo met succes kooptransacties. Wilt u in meer detail over de verschillende stappen van het kopen van een bedrijf lezen?

Het juiste moment om een bedrijf te kopen is er niet. Het moet alleen binnen de strategische doelstellingen van u als ondernemer passen. Denk aan een leverancier of een fabrikant van een complementair product, waardoor de waarde van het bedrijf na de overname meer is dan de optelsom van beide bedrijven afzonderlijk.

Een internationale bedrijfsovername is een succesvolle manier om buiten de landsgrenzen te groeien. Uw onderneming oriënteert zich internationaal, waardoor u een internationaal netwerk opbouwt. Nauw contact met de doelgroep en kennis van de lokale afzetmarkt dragen bij aan groei.

Due Diligence is een belangrijke stap in het aankoopproces, waarin specialisten de economische, financiële, juridische en fiscale staat van het over te nemen bedrijf onderzoeken. Zaken zoals de bedrijfscultuur, marktpositie en productiemethoden worden onder de loep genomen. Nieuwe informatie die uit het Due Diligence onderzoek naar voren komt, kan aanleiding geven tot heronderhandelingen over de prijs of de voorwaarden. Het is, kortom, een fase die met zorg behandeld moet worden door breed onderlegde specialisten.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand
  • English