Kennisartikel
15-02-2024

Pre-exit wint aan populariteit

Geert SmetsGeert Smets op
Doorgaan met de onderneming of verkopen? Een vraag die misschien wel regelmatig voorbijkomt. Persoonlijke motieven maar ook marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de afwegingen die u maakt. Het verkoopmoment kan zeer aantrekkelijk zijn, maar u wilt nog graag doorgaan met ondernemen.
De pre-exit is een aantrekkelijke oplossing voor dit dilemma en is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De pre-exit komt neer op het verkopen van een deel van de aandelen aan een investeerder met het doel om later samen het totale belang te verkopen. Op deze manier blijf je ondernemen, maar je casht toch al een deel van de opbrengst.
Tijdig het gesprek starten met een M&A adviseur zal helpen bij het maken van deze keuze. In dit artikel gaan we in op de pre-exit en voor wie dit geschikt is. Ook gaan we in op de voor- en nadelen en beschrijven we een voorbeeld van een pre-exit.

Wat is een pre-exit?

Bij een pre-exit verkoop je als het ware een deel van uw onderneming. Dit kan zowel een meerderheid als een flinke minderheid zijn.

Na deze pre-exit blijf je als ondernemer actief binnen de onderneming samen met de nieuwe mede-eigenaar. Deze nieuwe eigenaar is vaak een investeringsmaatschappij (Private Equity), maar kan ook een vermogende familie zijn. Koper en verkoper bundelen de krachten in een samenwerking waarbij de onderneming verder kan innoveren en door kan groeien. Na een periode van bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar volgt dan vaak de volledige exit.

In veel gevallen resulteert de pre-exit in een betere opbrengst ten opzichte van een 100% verkoop. Reden hiervoor is dat een professionele investeerder ook waarde kan toevoegen aan het bedrijf.

Voor wie is een pre-exit geschikt?

De pre-exit is geschikt voor ondernemers met ondernemingservaring en nog niet denken aan stoppen of minder werken. Leeftijd speelt hierbij geen rol, echter is het wel van belang dat de motivatie nog aanwezig is en de ondernemer bereid is een aantal jaren de schouders onder een nieuwe uitdaging te zetten. Deze uitdaging kan bijvoorbeeld internationale groei zijn of juist de stap willen maken naar grotere klanten die momenteel nog niet bereikt worden.

Waarom is ondernemingservaring nodig? Door de verkoop van een deel van de aandelen, kan in samenspraak met de investeerder de strategie veranderen of worden versneld. Je moet kunnen inschatten welke gevolgen deze veranderingen voor jezelf en voor het bedrijf betekenen.

Ook is het belangrijk om als ondernemer bereid te zijn naar de input van een andere aandeelhouder te luisteren en kan overleggen over strategische keuzes. Niet elke ondernemer is dit gegeven. Als iemand altijd zelf heeft beslist, is overleggen niet altijd gemakkelijk. Er ontstaat sowieso een overlegstructuur met de andere aandeelhouder. Belangrijk is daarom te onderzoeken in welke mate dit verandert.

Proces van een pre-exit

 

Proces van een pre-exit

De voor- en nadelen van een pre-exit voor de onderneming

De krachtenbundeling moet leiden tot een hogere bedrijfswaarde binnen een voorafgesproken periode.

De nieuwe investeerder, vaak Private Equity, beschikt over ervaring met het uitzetten en begeleiden van een groeistrategie. De strategie visie is belangrijk voor het succes. Zo kan een zogenaamde Buy & Build strategie opportuun zijn: het kopen van bedrijven om te groeien en een sterke groep van te maken. Maar een sterke groei van de bestaande business of internationale groei komen ook veel voor. Belangrijk is dat zowel de ondernemer en de investeerder de te volgen strategie onderschrijven.

De toegevoegde waarde van de investeerder komt tot uitdrukking in verschillende facetten, die samen te vatten zijn onder ‘strategische partner’. Allereerst is de investeerder degene die de strategische agenda van waardegroei bewaakt. De ondernemer wordt vaak opgeslokt door de dagelijkse operatie en heeft dan minder het vizier op de waardegroei. Een tweede toegevoegde waarde is dat de investeerder onderzoek kan doen waar de ondernemer vaak minder tijd voor vrij maakt. Bijvoorbeeld het zoeken naar bedrijven om over te nemen of het zoeken van nieuwe managementleden. Per slot van rekening hebben investeerder en ondernemer hetzelfde doel: bouwen aan een bedrijf met een hogere waarde.

De voor- en nadelen van een pre-exit voor de ondernemer

Voor de huidig eigenaar of anders gezegd de verkoper zijn er meerdere voordelen te behalen.

De verkoper bereikt vaak een zekere mate van financiële onafhankelijkheid door de gedeeltelijke verkoop. Ook zien we vaak dat de ondernemer zich meer kan focussen op de werkzaamheden die hij of zij simpelweg het leukst vindt. Andere werkzaamheden (bijvoorbeeld HR of Finance) worden vaak binnen de nieuwe organisatie herbelegd, omdat de organisatie daarvoor beter is ingericht. De ondernemer kan zich dan in de nieuwe structuur focussen op de groeistrategie.

Indien we spreken over nadelen dan is het van belang dat de ondernemer zich realiseert dat er voldoende motivatie en energie aanwezig moet zijn om samen met de nieuwe eigenaar de ambities waar te maken. Daarnaast moet de ondernemer bewust zijn van het feit dat de samenwerking kan betekenen dat sprake is van een beperktere zeggenschap. Dat zal anders zijn ten opzichte van de huidige situatie waarbij alle beslissingen zelfstandig genomen kunnen worden.

Pre-exit ‘Best of both worlds’

Een pre-exit is zeker interessant als je als ondernemer de ambitie hebt om nog een aantal jaren met een strategisch partner te werken aan een mooi eindresultaat. Leeftijd van de ondernemer speelt in beginsel geen rol. Hetzelfde geldt voor de sector waar het bedrijf actief is.

De pre-exit is de afgelopen jaren in populariteit gestegen vanwege het feit dat de ondernemer een deel van de waarde van de onderneming veilig stelt. Daarbij blijft hij ondernemen en kan de aandacht richten op de leuke kanten van het vak. Pre-exit is min of meer een geleidelijke verkoop met als resultaat Best-of-both-worlds`.

Steeds vaker wordt samen met Private Equity de eerder besproken buy-and-build strategie uitgerold. Hierbij wordt de onderneming een zogenaamd ‘platformbedrijf` waaraan nieuwe bedrijven volgens een vooraf vastgesteld format worden toegevoegd. Het grotere bedrijf wordt dan op termijn in zijn geheel verkocht.

 

Overnamespecialist met kennis van pre-exit.

Wilt u meer weten over pre-exit en informatie over bestaande successen? Wij gaan graag in gesprek om alle aspecten te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met Geert Smets of een van zijn collega’s.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1000 klanten begeleid bij de waardering en verkoop van hun onderneming. Er werken 45 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo.

Meer weten over wat Aeternus voor u kan betekenen? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

 

private equity

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand