Diensten

Production Due Diligence

Mergers & Acquisitions | Business Finance | Investment Opportunities

Het Production Due Diligence (PDD) maakt niet-zichtbare zaken zichtbaar. De technische en economische staat van het machinepark en de technische installaties wordt bij overnames, financierings- en investeringsbeslissingen meestal buiten beschouwing gelaten. Vreemd, want zeker in productiebedrijven kunnen achterstallig onderhoud, inefficiency en het verkeerd inschatten van investeringen, een ander beeld geven van toekomstige cashflows en daarmee ook van de waarde van een bedrijf.

Doel van het Production Due Diligence

Het PDD is gericht op het in kaart brengen en signaleren van risico’s en verbetermogelijkheden van productiemiddelen, productieprocessen en productieorganisatie. Achterstallig onderhoud, het wel of niet voldoen van technische installaties aan eisen van veiligheid en continuïteit, maar ook productie-effectiviteit en mogelijke productieverbeteringen hebben een forse invloed op de toekomstige cashflows van productiebedrijven.

Production Due Diligence bij:

  • Aankoop & Verkoop Bedrijf of Fusie

  • Verbetering Productie Performance
  • Beoordeling Investering
  • Beoordeling Financiering

Beter zicht op de risico’s en mogelijkheden voor productie bedrijven?

Download hier onze Production Due Diligence Brochure

DOWNLOAD ONZE PRODUCTION DD BROCHURE

Download
onze brochure

Wilt u meer weten over Aeternus en onze dienstverlening? Download onze bedrijfsbrochure.

Download brochure

Ons team van
professionals

Met een enthousiast team van adviseurs, consultants
en business analisten staan wij voor u klaar.

Onze professionals

Maak een
afspraak

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs

Neem contact met ons op