Kennisartikel
16-09-2019

De financiële showroom van de autodealer

showroom

In de autobranche is het gemeengoed een multiple te gebruiken voor de vaststelling van een overnameprijs van een autodealerbedrijf. De prijs voor een dealerbedrijf wordt daarbij op basis van de winst (EBITDA[1], EBIT, EBT) maal de factor / multiple bepaald, terwijl dit voor een leasebedrijf gebaseerd is op de winst per contract.

De vraag is of we op deze basis een zinvolle discussie voeren tussen koper en verkoper over de prijs. Zijn de relevante vragen niet:

  •       Uit welke business units bestaat de onderneming?
  •       Wat zijn de belangrijkste valuedrivers en hoe ontwikkelen zich deze, gelet op de veranderingen in de markt, toekomstig?

In dit artikel bespreken we een aantal relevante onderwerpen voor de waardebepaling van autodealers.

1. Business units apart waarderen

Over het algemeen hebben autodealers, afhankelijk van de schaalgrootte, verschillende business units. Deze business units hebben elk een ander risicoprofiel. Zo heeft het (single en multi brand) dealerbedrijf, het schadeherstelbedrijf, het leasebedrijf, het benzinestation en het vastgoed ieder een eigen risicoprofiel dat zowel in de cashflow ontwikkeling als de rendementseis tot uiting komt. In de waardering dienen deze business units afzonderlijk in acht worden genomen.

2. Valuedrivers per BU verschillend

Alle afzonderlijke business units hebben eigen value drivers, zoals blijkt uit de tabel hieronder.

value drivers automotive

Deze value drivers kunnen worden vertaald naar een meerjarenprognose per business unit. De prognoses en de inschatting van het risicoprofiel per business unit leiden uiteindelijk tot de economische waarde per business unit.

3. Werkkapitaal

Hoe ziet het seizoenpatroon voor de voorraad eruit ? Bij de meeste autodealers is de einde jaar voorraad positie niet representatief voor het seizoen patroon van de voorraad. Hiervoor dienen meerjarig de maandelijkse fluctuaties in kaart gebracht te worden. In de waardering noemen we dit genormaliseerde voorraadhoogte. Deze benadering geldt voor elke werkkapitaal post afzonderlijk.

4. Voorraad financiering

We zien autodealers die met consignatievoorraden werken en autodealers waarbij de voorraad grotendeels gefinancierd wordt vanuit een rekening courant en/of lening. De vraag in beide situaties is hoe we met de schuld omgaan van de financier. Is dit een operationele schuld (lees crediteur) of een “echte” schuld? Het gezamenlijk belang van autodealer en importeur is immers om zoveel mogelijk auto’s te verkopen. Als de schuld afgelost moet worden, komt de operatie onder druk komt te staan.

5. Corporate Identity investeringen

Een aanzienlijk aantal importeurs en autodealers hebben afspraken gemaakt ter zake van dit onderwerp. Wat is de status bij het te waarderen bedrijf ? Dit heeft aanzienlijk impact op de waarde van de autodealer.

6. Vastgoed

Is het pand bedrijfsgebonden of niet? Zijn er taxaties beschikbaar? Is een (aanvullend) bodemonderzoek nodig? Zit er een marktconforme huur in de exploitaties? Wordt er ook aan derden verhuurd?

7. Distributiekanaal export

Welke distributiekanalen zijn beschikbaar? Is de administratieve (douane) verwerking op orde ?

8. Welke specifieke risico’s zitten in het bedrijf?

Afhankelijkheid van management, key-personeel, merk, leverancier, restwaarde risico.

9. Toekomstige ontwikkelingen in automotive branche

 

Op korte termijn zien we dat het tempo van de elektrificatie van auto’s een aanzienlijke impact heeft op de verwachtingen voor de prognoses, zoals:

  • Hogere omzetwaarde door een hogere prijs van E-auto’s
  • Lagere restwaarden voor brandstof auto’s
  • Hogere werkkapitaalposities (voorraad, debiteuren en crediteuren) als gevolg van hogere prijzen en als gevolg daarvan ook een hogere financieringsbehoefte
  • Veranderingen in de werkplaats zoals meer IT specialisten in plaats van automonteurs
  • Alternatieve distributiekanalen voor gebruikte brandstof auto’s
  • Nieuwe business opportunity’s toevoegen; vb. laadpaalstation in plaats van brandstofstation en de verwerking van big data die E-auto’s zullen registreren

Op langere termijn zal ook de auto die op waterstof rijdt zijn intrede doen. De bouw van waterstof producerende fabrieken is al in volle gang. Ook deze ontwikkeling zal een grote impact hebben op de automotive sector.

Tot slot

De waarde van een autodealerbedrijf is niet eenvoudig vast te stellen. Toekomstige ontwikkelingen, merk afhankelijkheid en de variëteit aan activiteiten maakt een goede analyse van toekomstige cashflows noodzakelijk!

[1] EBITDA: Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.