Kennisartikel
19-07-2023

Revolutie in de Transportsector: Verduurzaming, Automatisering en Veranderende Businessmodellen

Rob WoodfordRob Woodford op

De afgelopen twee jaar hebben ongekende marktomstandigheden geleid tot ingrijpende veranderingen voor ondernemers en hun bedrijven. Thema’s zoals verduurzaming en automatisering zijn niet langer alleen innovatief, maar noodzakelijk geworden om een optimaal bedrijfsresultaat te behalen. In dit artikel zullen we ingaan op deze onderwerpen.

Verduurzaming van de Logistiek

De logistieke sector is verantwoordelijk voor 11% van de wereldwijde koolstofemissies. Overheden werken hard aan het verminderen van de uitstoot van de transportsector, zoals het verbannen van dieselmotoren uit binnensteden en het creëren van zero-emissiezones. Dit heeft geleid tot een groeiende trend waarbij last-mile bezorgers overstappen op elektrische voertuigen. Hoewel er ook inspanningen worden geleverd om alternatieve brandstoffen (elektrisch en waterstof) te gebruiken, blijven de hoge investeringskosten een barrière vormen voor bredere adoptie.

Automatisering van de Logistiek

Steeds meer transportbedrijven zien de voordelen van Big Data en Artificial Intelligence (AI). Momenteel maakt slechts 12% van de bedrijven gebruik van AI in hun dagelijkse operaties, maar dit percentage zal naar verwachting groeien tot 60% in 2025. AI kan worden toegepast voor route-optimalisatie, voorspellende analyses en het automatisch updaten van levertijden. Dit leidt tot efficiënter werken en een hogere productiviteit per medewerker. Met name expediteurs kunnen profiteren van automatisering van repetitieve taken zoals douaneformaliteiten en administratieve processen. Dit biedt mogelijkheden voor innovatieve bedrijven om hun marges te verbeteren, wat van cruciaal belang is in een sector met traditioneel lage winstmarges.

Veranderende Businessmodellen

Logistics-as-a-Service (LaaS) en digitale marketplaces zijn opkomende verdienmodellen in de logistieke sector. LaaS-bedrijven bieden end-to-end logistieke oplossingen, waarbij ze het gehele transportproces organiseren voor hun klanten. Digitale marketplaces brengen vraag en aanbod bij elkaar, waardoor klanten direct offertes kunnen vergelijken van verschillende dienstverleners.

Beide modellen vormen een bedreiging voor traditionele expediteurs en bieden daarnaast nieuwe mogelijkheden voor flexibele warehousing. Deze veranderingen zullen een belangrijke rol spelen in de toekomst van de sector, vooral gezien het tekort aan aanbod en de overbezetting van het wegennet.

Schaalgrootte als sleutel tot waardegroei

Om te kunnen investeren in verduurzaming en automatisering, is schaalgrootte noodzakelijk. Grote logistieke bedrijven hebben de middelen om deze ontwikkelingen aan te pakken, terwijl kleinere bedrijven moeite hebben om de investeringen te rechtvaardigen. Dit zal naar verwachting leiden tot toekomstige overnames in de sector.

Overnamespecialist met kennis van Transport en Logistiek

Benieuwd naar onze analyse van de sector? Download het Aeternus Top-50 rapport.

Wilt u meer weten over de kansen en mogelijkheden voor uw Logistieke en/of transportbedrijf? Neem hier contact met ons op voor een afspraak.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand