Kennisartikel
14-02-2024

Trends en ontwikkelingen binnen de Installatiebranche

Mika van HeldenMika van Helden op

Ondanks dat de winstgevendheid van installatiebedrijven momenteel zeer sterk is, zie Top-25 financieel best presterende installatiebedrijven. Worden ondernemers in deze sector dagelijks geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen waaronder de stijgende bouwkosten, PAS- en PFAS-problematiek, personeelstekorten, veranderende wet- en regelgeving en problemen met levering. Toch heerst een positief sentiment in de installatiebranche. Vrijwel alle ondernemers in de sector verwachten dit jaar een positief rendement te behalen. Daarnaast valt op dat de installatiequote (het aandeel van technische installaties in de totale bouwsom) verder toeneemt. Hieronder is een weergave van de actuele thema’s binnen de sector:

 

Verduurzaming

Zowel bedrijven als consumenten werden in 2022 geconfronteerd met uitzonderlijk hoge energierekeningen, die gemiddeld 114% duurder waren dan het jaar daarvoor. De stijging van energieprijzen was verantwoordelijk voor bijna de helft van het inflatiecijfer in 2022. Deze prijsstijgingen hebben tevens geleid tot een explosieve vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame installaties in gebouwen. De snelheid van energietransitie werd in 2022 wederom in een hogere versnelling gezet. Gebouwverduurzaming is niet langer een nobel streven, maar een duidelijke business case. Gebouwverduurzaming zal daarom voor veel ondernemers hoog op de agenda staan de komende jaren. Installatiebedrijven zullen daarom hun handen vol hebben om aan deze vraag te voldoen.

Ook op het gebied van wet- en regelgeving zijn er grote wijzigingen in de installatiesector. In 2023 moest ieder kantoorgebouw in Nederland minstens voldoen aan energielabel C en vanaf 2030 zelfs aan energielabel A. Dit houdt in dat de komende zes jaar nog 1,2 miljoen (!) kantoorgebouwen getransformeerd moeten worden. Door het huidige tekort aan gekwalificeerd personeel gaat dit een flinke uitdaging worden om deze transitie te realiseren. Daarnaast zal er veel werk zijn voor bedrijven die zich richten op de advisering en keuring van dergelijke energielabels.

Om de energietransitie te laten slagen is het kabinet eens geworden over een ambitieus klimaatpakket waarbij er €9,3 miljard is gereserveerd voor de gebouwde sector. Dit budget wordt onder andere vrijgehouden voor het stimuleren van warmtepompinstallaties en de installatie van zonnepanelen op huurwoningen en in wijken met energiearmoede. Ook hier zal een grote rol zijn weggelegd voor installatiebedrijven die klanten tevens kunnen adviseren om op een (fiscaal) voordelige wijze gebruik te maken van de steunpakketten.

Automatisering

Automatisering speelt een steeds belangrijkere rol voor installatiebedrijven. Het welbekende personeelstekort dwingt de sector om efficiënter te werk te gaan en meer gebruik te maken van innovatieve opties zoals prefab bouw. In 2022 werd geschat dat 27% van de totale nieuwbouw al prefab was. Dit aandeel gaat verder toenemen in de komende jaren. Prefab bespaart niet alleen tijd en kosten, maar ook afval, faalkosten en transportbewegingen. Bovendien kunnen bedrijven meer werk met minder personeel produceren. Essentieel gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Ook is een rol weggelegd voor installatiebedrijven bij de opkomst van Smart Building Solutions. Monitoring tools en dashboards bieden gebouwbeheerders de mogelijkheid om comfort, beveiliging en duurzaamheid te verbeteren. Meten is namelijk weten. Installatiebedrijven moeten niet alleen zorgen voor het plaatsen van de klimaatsensoren, maar ook de implementatie van dergelijke gebouwbeheersystemen is hun verantwoordelijkheid. Deze werkzaamheden vereisen vaak een ander type installateur die ook kennis heeft van IT-systemen. Hierdoor brengen de technologische ontwikkelingen extra uitdagingen en veranderingen met zich mee. Sommige installatiebedrijven hebben moeite om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

“De rol van de installateur verschuift steeds meer van traditionele en gespecialiseerde uitvoerder naar een totaalaanbieder met advies- en engineeringsdiensten.”

 

Trends en activiteiten binnen M&A

De installatiesector werd de afgelopen jaren gekenmerkt door een groot aantal overnames. Aangejaagd door de inmenging van private equity funds en de positieve vooruitzichten in de sector, breiden bedrijven verder uit. Tegelijkertijd zien we dat fuseren in sommige gevallen noodzakelijk is om de toekomst van beide bedrijven op de lange termijn te garanderen. Hieronder een toelichting op de consolidatieslag die momenteel gaande is.

Voor kopende partijen is de deal rationale duidelijk. Zij willen hun bedrijf óf (1) geografisch uitbreiden, (2) het dienstenaanbod uitbreiden met specialistische kennis of (3) zijn op zoek naar extra personeel waardoor ze meer werk kunnen aannemen. Gesterkt door de positieve resultaten van de afgelopen jaren, en mogelijkerwijs een funding van een private equity partij, zijn zij actief met acquisities. Overnames leiden tot schaalgrootte en daarmee gepaarde efficiency voordelen. Deze schaalgrootte is ook noodzakelijk om de steeds competitiever wordende aanbestedingsprocedures te winnen.

Ook voor verkopende partijen is de deal rationale vaak duidelijk. Zij merken dat de markt steeds competitiever wordt en zoeken daarom aansluiting bij een grotere partij om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Vooral de kleinere partijen zijn kwetsbaar voor (key-)personeelstekorten, dalende marges door de stijgende inkoopprijzen en de stijgende technische vereisten op het gebied van productkennis. In sommige gevallen speelt ook simpelweg het probleem van bedrijfsopvolging binnen de familie of tussen de bestaande aandeelhouders. Voor inzichten om de waarde van uw installatiebedrijf te verhogen zie: Installatiebedrijven – 7 manieren om de waarde van uw bedrijf te verhogen.

 

Drie actieve spelers

De VDK Groep (onderdeel van het Britse EMK Capital) is waarschijnlijk de meeste actieve partij op de overnamemarkt. Met (minstens) drie overnames in de allround installatietechniek, twee in de elektrotechniek en één in de beveiligingstechniek is VDK Groep ook degene met de meest variërende overnames. De voornaamste reden achter deze overnames is de strategische uitbreiding van hun marktpositie. VDK heeft als doel om marktleider te worden in de Nederlandse installatiebranche.

Hoppenbrouwers Techniek is een van de grotere spelers in ons land. Het is dan ook niet gek dat zij alleen al tussen 2022 en 2023 vijf overnames hebben gerealiseerd. Door middel van de gerealiseerde overnames richt Hoppenbrouwers zich op de langetermijnvisie waarbij zij kunnen optreden als totaalinstallateur.

Een derde partij die meerdere overnames heeft gedaan in de afgelopen twee jaar is Unica. De groep is zich als totaalinstallateur in deze overnameperiode vooral gaan richten op de (brand)beveiligingsbranche. De relatief korte periode waarin deze overnames zijn afgerond toont aan dat Unica een sterke ambitie heeft om een nog prominentere positie rol in deze sector te nemen.

 

Overnamespecialist met kennis van de installatiebranche 

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor uw eigen bedrijf? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1.000 klanten begeleid, waaronder de waardering en verkoop van ondernemingen in de installatiebranche. Er werken 45 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo. Meer weten over wat Aeternus voor u kan betekenen?

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand