Kennisartikel
04-12-2023

Overnames in de uitzend- en detacheringsbranche

Michiel JanssenMichiel Janssen op

Overnameactiviteit in de flexbranche blijft in hoogste versnelling.

Binnen de flexbranche is al een aantal jaren veel M&A activiteit zichtbaar. Vóór de Covid-19 pandemie was het aantal overnames al hoog, tijdens de eerste periode van Covid nam het aantal overname af hetgeen werd veroorzaakt door de onzekerheid in de markt en de terughoudendheid bij financiers. Vanaf 2021 herstelde het aantal overnames zich en ook in 2023 staat de overnamemarkt nog in de hoogste versnelling. De belangrijkste drijfveren achter deze overnames zijn de krapte op de arbeidsmarkt die in vrijwel alle sectoren voelbaar is en de drang om het hoofd te kunnen bieden aan toenemende regeldruk.

Recente overnames

Onderstaande selectie van overnames in 2023 waarbij een Nederlandse partij het target was, onderschrijft dat de consolidatieslag dit jaar aanhoudt. Vergelijkbaar met voorgaande jaren is de hoge mate van betrokkenheid van private equity partijen middels hun bestaande participaties of nieuwe platforminvesteringen. Voor de meeste van deze investeringsmaatschappijen geldt dat zij nog over veel kapitaal beschikken, de verwachting is dat zij de komende tijd actief zullen blijven zoeken naar geschikte overnamekandidaten.

Een uitgebreidere selectie is te vinden in de Aeternus Top-25 Flexbranche 2023.

M&A drivers in de flexbranche

Wat zit er achter de drang van het overnemen? Op basis van de gesprekken met de bedrijven op overnamepad en een analyse van de overnames in het afgelopen jaar, constateren we de volgende we drijfveren:

 • Private Equity bedrijven bouwen aan grotere organisaties om het gehele bedrijf te verkopen tegen een hogere multiple.
 • Een groter bedrijf heeft een betere onderhandelingspositie naar grotere opdrachtgevers.
 • De positie naar uitzendkrachten op een toch al krappe markt wordt beter.
 • Gespecialiseerde flexbedrijven vergroten hun marktpositie.
 • Verbetering van winstgevendheid door dalende relatieve overheadkosten.
 • Investeringen in data, automatisering en AI nemen in de komende jaren sterk toe.

Prijzen en multiples in de flexbranche

Gemiddeld geldt voor de zakelijke dienstverlening, de sector waar uitzend- en detacheringsondernemingen onder vallen, een EBITDA-multiple van 5. De multiple is een vuistregel. In de praktijk zien we een range van 3 tot 10, met een mediaan multiple tussen 5 en 7.

Want uiteraard is de prijs bij iedere transactie maatwerk. Er zal door kopers altijd geanalyseerd worden wat de “kwaliteit” van de EBITDA is, hoe toekomstbestendig deze is en welke positieve en negatieve normalisaties van toepassing zijn. De belangrijkste beïnvloedende factoren voor de multiple zijn:

 1. Klantprofiel: het hebben van het juiste klantprofiel met lage conjunctuurgevoeligheid kan een stabielere kasstroom genereren en verlaagt het risicoprofiel van de onderneming. Ook bedrijven met specialismen in een bedrijfstak hebben een hoger dan gemiddelde multiple.
 2. Schaalgrootte: een bepaalde omvang verlaagt de afhankelijkheid van de ondernemer. Bij uitzendorganisaties met een zekere omvang is bovendien de kans groter op een sterk managementteam dat de voorspelde groei kan realiseren. Schaalgrootte betekent lagere marketing-en saleskosten per directe intercedent.
 3. Onderscheidende marketing en effectieve sales: een goed functionerend marketing- en salesapparaat verhoogt de kans dat een onderneming hoge(re) groei in de toekomst kan realiseren.

Voor een uitgebreide toelichting op deze en andere waarde en prijsbepalende elementen verwijzen wij naar het artikel: De 7 belangrijkste valuedrivers in de uitzendbranche.

Wel of niet verkopen?

In de afweging om te verkopen spelen zowel zakelijke als persoonlijke motieven een rol. De meest relevante zakelijke afwegingen in de flexbranche zijn:

 • Bedrijven proberen hun marktaandeel te verhogen door strategische overnames of samenwerking te zoeken met investeerders, waardoor de consolidatieslag nog steeds voortzet. Flexondernemingen die hun concurrentiepositie willen behouden kunnen niet achterblijven.
 • De algehele krapte op de arbeidsmarkt en de ‘War on talent’, maakt het uitzenden van personeel niet alleen lucratief, maar ook steeds moeilijker om uitzendpersoneel te werven om klanten te kunnen blijven voorzien van uitzendkrachten. Het uitbreiden van de pool van uitzendkrachten kan snel opgelost worden door een overname.
 • De toenemende regeldruk vanuit wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en certificering zorgt voor hogere kosten. Schaalgrootte biedt uitkomst om deze kosten te spreiden en op te vangen.

Dan zijn er nog de persoonlijke redenen als leeftijd, ambitie en energie om zelfstandig door te gaan of overnames te doen. Dat zal voor elke ondernemer anders zijn en vergt een goede analyse van financiële, fiscale en persoonlijke argumenten.

Overnamespecialist met kennis van de Flexbranche

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden voor uw eigen bedrijf? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1000 klanten begeleid, waaronder de waardering en verkoop van ondernemingen in de flexbranche. Er werken 45 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo.

Meer weten over wat Aeternus voor u kan betekenen? Plan dan hier een gesprek in met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand