Kennisartikel
10-07-2023

In 8 stappen uw bedrijf succesvol verkopen

Peter JoostenPeter Joosten op

U wilt uw bedrijf verkopen. Of denkt er in ieder geval serieus over na. Wellicht ook omdat de marktontwikkelingen op dit moment dermate interessant zijn. De verkoop van uw bedrijf kan juist nu wel eens heel goed uitpakken. Omdat het zeer waarschijnlijk de eerste keer is dat u zo’n traject ingaat, vraagt u zichzelf af waar u op moet letten bij het verkopen van uw bedrijf. Is dit het juiste moment? Wat is mijn bedrijf waard? Wie zijn mogelijk geïnteresseerd? Ben ik er zelf eigenlijk wel klaar voor om nu te verkopen?

Wat er allemaal op u als verkoper afkomt en in welke stappen we samen met u doorlopen, leest u in dit blog.

Stap 1 – Aanleiding en het juiste verkoopmoment bepalen

Verkoop ik nu, volgend jaar misschien of schuif ik het een en ander voor me uit? De eerste stap naar een deal gaat over timing, over het bepalen van het juiste verkoopmoment. Het juiste moment bepalen gaat veel meer over strategische belangen, conjunctuur en persoonlijke drijfveren dan over leeftijd. Enkele voorbeelden:

  • Strategische belangen → Uw bedrijf kan in de huidige omvang niet opboksen tegen de veel grotere concurrenten. Er is sprake van een consolidatieslag.
  • Conjunctuur → De markt waarin u opereert is hard op weg om binnen nu en 2 jaar te pieken. Het investeringsklimaat voor kopers is dermate gunstig dat er meer dan gemiddelde bereidheid is om een goede prijs te willen betalen. De rente is nog steeds erg laag. Wellicht verneemt u in toenemende mate van bevriende collega eigenaren van bedrijven dat ze hun bedrijf tegen zeer gunstige voorwaarden hebben verkocht.
  • Persoonlijke drijfveren → U voelt dat u niet meer de juiste man of vrouw bent om het bedrijf in deze fase verder te laten groeien. Het bedrijf kan zich beter ontwikkelen indien het wordt aangestuurd door een ander management. Of u bent al jaren actief in het bedrijf en u ervaart dat het nu een goed moment is om het bedrijf te verkopen.

Feit is dat steeds meer ondernemers niet wachten tot ze met pensioen gaan, maar hun bedrijf al veel eerder van de hand doen. En dat is in zijn algemeenheid slim bekeken. Je laat het immers niet van één specifiek moment of markt afhangen.

Stap 2 – Uw bedrijf waarderen

Hoeveel is mijn bedrijf waard? Die vraag stelt u zich ongetwijfeld wel eens. Een overnamespecialist heeft als één van de eerste taken om de waardering vast te stellen. Het antwoord ligt in een combinatie van historische jaarcijfers en een analyse van de toekomstige kasstromen, rekening houdende met onder andere een investeringskalender voor de komende jaren.

Stap 3 – Profiel van de koper van uw bedrijf

Om potentiële kopers te informeren over de kansen die uw bedrijf voor hun biedt, stellen wij vervolgens een Informatie Memorandum (IM) op. Een soort verkoopbrochure. De koper wil namelijk graag inzage hebben in de business en markt waarin u acteert. Op personeels- en organisatiegebied willen ze weten wie welke functie in het bedrijf vervult, hoeveel ervaring ze hebben, hoe afhankelijk het bedrijf van hen is en wat hun intenties zijn na een verkoop. Zoals (prognose)cijfers van een bedrijf relevant zijn in een verkoopproces, zo is het management minstens net zo’n zwaarwegend aspect in de besluitvorming.

“Er wordt zowel binnen Nederland als buiten Nederland naar kopers gezocht indien dit opportuun is”

Stap 4 – Kopers benaderen

Een potentiële koper benaderen is maatwerk en vergt een gedegen voorbereiding. De overnamespecialist hoort zich te verplaatsen in de mogelijke koopmotieven van de targets die op de shortlist prijken. Er zijn verschillende soorten kopers en hun motieven lopen dan ook uiteen. Wanneer de overnamespecialist naar uw bedrijf kijkt, door de bril van een koper, bent u samen bijna altijd in staat om de filosofie achter zo’n partij te achterhalen. Dat geeft houvast en betekent voor u als verkoper een sterkere positie.

Meer weten over de volgende vier stappen in het verkoopproces?

Wilt u meer weten over de volgende vier stappen in het verkoopproces, zoals de onderhandelingen en het rondmaken van de deal? Vraag hier het volledige whitepaper op:

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand