Kennisartikel
18-07-2023

Waarom mijn bedrijf verkopen aan een internationale koper?

Carlo CariaCarlo Caria op

Cross-border overnames vormen een steeds groter aandeel in de M&A-transacties. Ook in de afgelopen jaren kende de internationale M&A markt een sterke opwaartse trend. Waarom u zou moeten overwegen uw bedrijf aan een internationale koper te verkopen, kan algemeen gezien meerdere redenen hebben, zoals:

1. Een hogere prijs realiseren
2. Een strategische next-step
3. Strategische noodzaak op lange(re) termijn.

In dit blog belichten we de verschillende overwegingen die voor u als ondernemer een rol kunnen spelen.

1. Een hogere prijs realiseren

Een van de belangrijkste redenen voor een ondernemer is de mogelijk hogere prijs die betaald wordt door een buitenlandse koper. Van invloed op die prijs is bijvoorbeeld of uw bedrijf dient als een marktingang tot de Nederlands markt of de levensfase waarin uw bedrijf zich bevindt. Een bedrijf met veel groeimogelijkheden zal namelijk meer geld opleveren dan een bedrijf dat deze groeimogelijkheden al heeft geëffectueerd en geen lange termijnvisie en horizon meer heeft.

Hier is wel enige nuance op zijn plaats, niet ieder bedrijf is geschikt voor een internationale overname. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • Is de branche van uw bedrijf geschikt voor verkoop aan een internationale koper? Denk bijvoorbeeld aan bouwbedrijven. Een bouwbedrijf in de randstad is vrij lastig te verkopen aan bijvoorbeeld een Duitse partij. Bouwbedrijven zijn vaak regionaal gevestigd en werkzaam, hetgeen kan praktische problemen opleveren bij het zoeken van een koper die ver weg zit.
  • Is uw bedrijf groot genoeg om interessant te zijn voor buitenlandse kopers? Uitzondering hierop vormen weer bedrijven met waardevolle IP of bedrijven in sterke groeimarkten, bijvoorbeeld in software of IT.

“Bij een buitenlandse transactie krijgen ondernemers in de regel tussen de 15% en 50% meer betaald dan bij een binnenlandse transactie.”

2. Strategische next step: Internationaliseren

Naast de prijs kan een motief ook zijn een belangrijke strategische next-step zetten om daarmee de onderneming naar een volgende fase te brengen. In sommige gevallen is groei ‘over de grens’ eenvoudiger te versnellen dan vanuit het binnenland.

Vanuit onze eigen ervaring zien wij vaak dat grote bedrijven kleine bedrijven ‘opkopen’, met de verwachting toegang te krijgen tot een specifieke nichemarkt. Vaak blijkt achteraf dat het bedrijf toch té klein en/of té afhankelijk is van een paar medewerkers. Een dergelijke situatie kan betekenen dat u als ondernemer nog langer blijft ondernemen en misschien maar een deel van het bedrijf verkoopt, om de strategische premie later te verzilveren door een aantal jaren intensief samen te werken met de kopende buitenlandse onderneming. De vraag is of dit wenselijk en in de uitvoering haalbaar is. Ook spelen hier zaken als bedrijfscultuur en de daadwerkelijke (mogelijkheid van) integratie van businessmodellen een belangrijke rol.

3. Strategische noodzaak op lange(re) termijn

Bewegingen in internationale markten zorgen ervoor dat u zich als ondernemer mogelijk regelmatig afvraagt: Is mijn onderneming te klein om de noodzakelijke investeringen standalone rendabel te maken? Nederlandse bedrijven in de omvang van € 40 tot € 100 miljoen omzet, opereren op basis van hun kennis en knowhow op internationale markten. Maar moeten steeds meer investeren om de technologische voorsprong te houden die hen succesvol maakt.

Wijzigingen van wetgeving in meerdere afzetlanden en specifieke regelgeving in hun branche zorgen ervoor dat R&D kosten en verkoopinspanningen steeds verder worden opgerekt. Vaak staat dit dan niet (meer) in verhouding tot de omzetontwikkeling. Hier doemt dan ook de strategische vraag op of zelfstandigheid op lange termijn economisch haalbaar en/of verstandig is, zeker als deze zelfstandigheid ten koste gaat van de eigen rentabiliteit.

Wel of niet internationaal verkopen: Een strategische beslissing

Heeft u er zelf wel eens aan gedacht om uw bedrijf (op termijn) te verkopen aan een buitenlandse partij? En spelen een van de hierboven beschreven strategische dilemma’s ook bij u? Heeft u hierbij ook weleens gedacht aan een tussenstap, een ‘pre-exit’?

Voor sommige bedrijven is het nog te vroeg qua marktpotentieel (groei), beoogde omvang of bewezen track record door het management om aan een internationale partij te verkopen.

Een pre-exit biedt hierbij de kans om een deel van uw bedrijf te verkopen aan veelal een financiële partij (ook wel private equity genoemd) die ervaring heeft in het internationaliseren van bedrijven. Doelstelling is dan verdere groei door zelf een aantal overnames te doen (een zogenaamde buy and build strategie) in het buitenland om uiteindelijk het gehele bedrijf te verkopen aan een strategische partij tegen een hogere prijs dan op dit moment gerealiseerd kan worden.

Om de strategie voor het verkopen van uw bedrijf aan te scherpen kan het zinvol zijn om verschillende opties te analyseren.

> Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak

Meer weten over waar u mee te maken krijgt als u uw bedrijf aan een internationale koper verkoopt?

In dit whitepaper brengen wij de specifieke kenmerken van het verkopen van een Nederlands bedrijf aan een buitenlandse koper voor u in kaart. Vraag hier het volledige whitepaper op:

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand