Kennisartikel
12-02-2020

Waarderingsmethodes bij de waardebepaling van een merk

Maurice KoopmansMaurice Koopmans op

Ieder merk vertegenwoordigt een waarde. Maar welke waarde? Een merk is niet tastbaar, dus hoe kun je het financieel uitdrukken? Een vraag die veel MKB-ondernemers zich stellen. Terecht. Want je wilt weten wat je onderneming waard is en daar maakt het merk een belangrijk onderdeel van uit. Er bestaat een grote verscheidenheid aan waarderingsmethodes. In algemene zin kan bij de waardebepaling van een merk worden gekeken naar kosten, opbrengsten of de markt.

“Als je weet hoe een merk wordt gewaardeerd,
kun je het positief beïnvloeden.”

Waarderingsmethode gebaseerd op kosten

Bij een bedrijfswaardering op basis van kosten, wordt er gekeken naar reproductiekosten of vervangingswaarde van een merk. Bij de berekening dienen onder andere historische investeringen, activeringen en afschrijvingen, reproductiekosten en opportunity kosten te worden meegewogen.

Waarderingsmethode gebaseerd op opbrengsten (DCF Methode)

De meest gebruikte methode om de waarde van een onderneming te berekenen is de ‘Discounted Cash Flow (DCF) methode’. De DCF methode is gebaseerd op het verdisconteren van toekomstige operationele vrije geldstromen tegen een bepaalde vermogenskostenvoet (rendementseis of risicoprofiel). Deze waarderingsmethode op basis van opbrengsten, en het daarbij behorende risico, kan tevens worden toegepast op de waardering van een merk.

Zo kan een merk bijvoorbeeld de omzet of de brutomarge verhogen of kan een merk bijdragen aan een sterke bedrijfsidentiteit, waardoor er minder verloop is en de personeelskosten lager zijn. Ook kan een sterk merk ervoor zorgen dat de commerciële of operationele afhankelijkheid van een ondernemer afneemt. Een lagere afhankelijkheid betekent een lager risico en dus een hogere merk- en bedrijfswaarde.

De markt als basis voor de waarderingsmethode

Ten slotte kan de waarde van een merk worden vastgesteld op basis vergelijkbare transacties in de markt: de ‘market comparables methode’. Uitdaging bij deze waarderingsmethode is echter dat bruikbare informatie hierover vaak niet publiek of slechts deels beschikbaar is en dat datasets en onderzoeksresultaten kostbaar zijn om aan te schaffen. Bovendien is ieder merk anders, waardoor het uitvoeren van een benchmark soms lastig of zelfs ondoenlijk is.

Waarde merk en bedrijfsovername

In de praktijk blijkt dat merkwaarde een belangrijk component is waarop een onderneming door een koper wordt beoordeeld. De ervaring leert dat zowel het cash flow verhogende, maar vaak veel meer het risico verlagende effect van een sterk merk, een substantieel effect heeft op de beoordeling, de onderhandelingen en de prijsvorming in een transactie.

Waardecreatie en jouw onderneming?

Ook in jouw branche is het bouwen aan een sterk merk onderdeel van waardecreatie binnen jouw onderneming. Ben je ondernemer en benieuwd hoe je de waarde van je bedrijf positief kan beïnvloeden? Lees meer over bedrijfswaardering en valuedrivers.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand