Kennisartikel
07-07-2017

Familiebedrijf verkopen? Drie concrete handvaten

De verkoop van het familiebedrijf roept specifieke vragen op. Wacht u op een van uw kinderen? Blijft u door een financiering niet te lang betrokken? Bent u persoonlijk verbonden met relevante klanten? Voor het geval er binnen de de familie geen kandidaten zijn en er intern geen Management Buy Out kandidaat aanwezig is (directeur of bedrijfsleider), is de vraag hoe u de interesse van een externe partij wekt. En ook wat u kunt doen in de voorbereiding bij het verkopen van een bedrijf. Een belangrijk onderdeel van de verkoop, die de verkoopprijs sterk kan verhogen.

Binnen het MKB wordt weinig nagedacht over waardecreatie, afhankelijkheden en risico’s van de onderneming. De aandacht is gericht op het aansturen van de operatie. De overdracht staat als een soort ‘to do’ op de ‘bucketlist’. Iets wat u in de toekomst nog wilt doen. Maar wat kunt u nu al doen om de verkoop van uw familiebedrijf straks in goede banen te leiden? Drie concrete handvaten.

Administratie en ICT op orde?

In de praktijk blijkt de administratieve en ICT organisatie van veel MKB-bedrijven niet toegerust op de vragen van een overnametraject. Een overnameadviseur vraagt in het kader van de waardering naar uiteenlopende cijfermatige informatie. De aanlevering vindt vaak gefragmenteerd plaats aan de hand van eigen gebouwde modellen. Daarnaast blijken cijfers achteraf in het vervolgtraject minder betrouwbaar. Richt uw administratieve en ICT organisatie in op de toekomstige vragen van het overnametraject.

Zet de bril van de koper op!

Denkt u wel eens na over de verkoop van uw bedrijf? In de praktijk blijken de meeste DGA’s te dagdromen als het om de verkoop van het bedrijf gaat. Wat ga ik doen? Hoe ziet mijn rol er straks uit? Verstandiger is het om meer vanuit de perceptie van de koper te denken. Als u zelf de koper van het bedrijf zou zijn? Waar zou u dan niet voor willen betalen? Bekijk de verkoop van uw onderneming door de bril van de koper. Maak werk van de echte waarde-elementen van uw bedrijf. Elke ondernemer kent de kwetsbaarheden van zijn organisatie maar al te goed. Maak ze zichtbaar en koppel er een concreet plan van aanpak aan om de afhankelijkheden, risico’s en waarde-elementen op structurele wijze te verankeren in het bedrijf. In de praktijk leidt deze zienswijze alleen al tot een ‘boost’ van het bedrijfsrendement.

Legt u alles vast?

Een kenmerk van MKB bedrijven is dat veel informatie niet is vastgelegd. Van afspraken met klanten tot regelingen met personeel. Het ontbreekt MKB bedrijven vaak aan focus en mankracht om informatie zwart op wit te zetten. In een verkoopproces wordt u door ontbrekende schriftelijke informatie met harde euro’s om de oren geslagen. ‘Cash is King’, is een gevleugelde uitspraak. Goed vastgelegde contracten en service level agreements (SLA) generen juist cash en regeren in onze ogen dus het verkoopsucces.

Verkoop van het familiebedrijf. Denk er niet alleen tijdig aan maar maak ook een concreet plan van aanpak waardoor er automatisch een stok achter de deur komt. U verhoogt niet alleen de verkoopprijs maar vooral ook de verkoopkans van uw familiebedrijf.

Gerelateerde artikelen

Recente deals in deze branche

Toon meer deals

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren bedrijfsovername adviseur.

Aeternus houdt met haviksoog de ondernemer in het oog van een afstand